07 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-4-İSRA-78-82

Daha önce yazdıklarımı görenler nasıl dua etmemiz konusundaki örnekleri hatırlayacaktır.Bu ayetlerde Kuran içinde sadece bir defa söylenen bir sözü sizlere hatırlatmak istiyorum.Bu Makam-ı Mahmud sözcüğüdür.
Değişik meallerini de eklediğim ayetlerin anlamına dikkat edilirse yine salat-dua olarak değil namaz olarak tercüme ediliyor.Sadece Yaşar Nuri Öztürk kesme ile dua kelimesini ekliyor.Tüm yabancı dillere tercüme edilen Kuran meallerinde salat dua olarak yazılıdır. Türkçe'ye namaz olarak tercüme edip ısrar edilmesini anlamak benim için gerçekten zor...Merak edenler Meal-Salat incelemesi başlıklı yazıma bakabilir...
Yine
kur'an'el fecr
sözcüğü Diyanetce sabah namazı ,
fe tehecced
ise gece namazı olarak tercüme edilmiş...Elmalılı ve Yaşar Nuri mealleriyle karşılaştırınız lütfen.......kafalar böyle karıştırılıp şartlandırılıyor...işte küçük bir örnek...

80 nci ayetteki ifadeye de dikkatinizi çekmek isterim...Gireceğim yere doğrulukla girmemi,çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı sağla ve katından bana güç ver....yine Hud süresi 112....emrolunduğun gibi dosdoğru ol...emrinin yerine getirilmesindeki talep....(Hatırlayınız ki emredilen nedir?...adalet-emaneti ehline vermek-doğru olmak)

DİLEYEN KENDİNE YOL SEÇMEKTE ÖZGÜRDÜR...HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN...
17-İSRA-
78.
Ekımis salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve
kur'anel fecr
inne kur'anel fecri kane meşhuda


79.
Ve minel leyli
fe tehecced
bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke
mekamem mahmuda80.
Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec'al lı mil ledünke sültanen nesıyra


81.
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka


82.
Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara


Diyanet Vakfı
78. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü
sabah namazı
şahitlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
78-Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl; bir de kıraatıyle seçkin olan sabah namazını; çünkü
sabah Kur'an'ı
gerçekten şahitlidir.
Yaşar Nuri Öztürk
78 Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar
namazı/duayı
yerine getir. Sabah Kur'an'ını da gözet. Çünkü sabah Kur'an'ı tanıklarca izlenmektedir.

Diyanet Vakfı
79. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere
namaz kıl
. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
Elmalılı Hamdi Yazır
79-Gecenin bir bölümünde de sana mahsus fazla bir namaz olarak uykudan kalk. Kur'an ile
teheccüd kıl
; yakındır ki Rabbin seni övgüye değer bir makarna ulaştıra.
Yaşar Nuri Öztürk
79 Sana özgü bir davranış olarak, gecenin bir kısmında, o Kur'an'la meşgul olmak üzere
uyanık ol/uykudan uyan
. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma ulaştırması umulur.

Diyanet Vakfı
80. Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.
Elmalılı Hamdi Yazır
80-De ki: "Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrululukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver."
Yaşar Nuri Öztürk
80 Şöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç/kanıt ver."

Diyanet Vakfı
81. Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkumdur.
Elmalılı Hamdi Yazır
81-Ve de ki: "Hak geldi, batıl yok oldu; gerçekten batıl pek zavallıdır!"
Yaşar Nuri Öztürk
81 Ve de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu."

Diyanet Vakfı
82. Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.
Elmalılı Hamdi Yazır
82-Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararım artırır.
Yaşar Nuri Öztürk
82 Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa