11 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-67-SON CÜZ-AMME CÜZÜ-78-114 NCÜ SURELERDE

KURAN BANA DİYOR Kİ SERİSİNİ BU SON BÖLÜMLE BİTİRMEK İSTİYORUM.KURAN ÖĞRENİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 20 ŞER SAYFALIK BÖLÜMLER HALİNDE 30 CÜZE BÖLÜNDÜĞÜ BİLİNİYOR...SON CÜZDEKİ SURELERİ TEK BİR BÖLÜM HALİNDE BURAYA ALARAK İZLEYENLERE KOLAYLIK SAĞLAMAK İSTEDİM...DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİĞİM AYETLERİ DE YİNE FARKLI RENKTE BELİRLEYEREK DİKKATLERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIM...FAYDALI OLMASINI CANDAN DİLERİM...


KURAN-I KERİM

30 NCU CÜZ-AMME CÜZÜ


Bismillahirrahmanirrahim

78 – NEBE

1. Amme yetesaelune.
2. Aninnebeil'azıymi.
3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
4. Kella seya'lemune.
5. Sümme kella seya'lemune.
6. Elem nec'alil'arda mihaden.
7. Velcibale evtaden.
8. Ve halaknakum ezvacen.
9. Ve ce'alna nevmekum subaten.
10. Ve ce'alnelleyle libasen.
11. Ve ce'alnennehare me'asen.
12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
13. Ve ce'alna siracen vehhacen.
14. Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.
16. Ve cennatin elfafen.
17. İnne yevmelfasli kane miykaten.
18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21. İnne cehenneme kanet mirsaden
22. Littagıyne meaben.
23. Labisiyne fiyha ahkaben.
24. La yezukune fiyha berden ve la seraben.
25. İlla hamiymen ve gassakan.
26. Cezaen vifakan.
27. İnnehum kanu la yercune hısaben.
28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.
29. Ve kulle sey'in ahsaynahi kitaben.
30. Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
31. İnne lilmuttekıyne mefazen.
32. Hadaika ve a'naben.
33. Ve keva'ıbe etraben.
34. Ve ke'sen dihakan.
35. La yesme'une fiyha lagven ve la kizzaben.
36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39. Zalikelyevmulhakku femen saettehaze ila rabbihi meaben.
40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben
.


Diyanet Vakfı l. Birbirlerine neyi soruyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Neden soruşuyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. O büyük haberden mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-O büyük peygamberlik haberinden
Yaşar Nuri Öztürk 2 O büyük haberden mi?
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ki onda tartışma içindedirler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Hayır! Anlayacaklar!
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Hayır, ileride bilecekler!
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Hayır, hayır, ileride bilecekler!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?
Yaşar Nuri Öztürk 6 Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Dağları da birer kazık .
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?
Yaşar Nuri Öztürk 7 Dağları birer kazık yapmadık mı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Sizi çifter çifter yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Sizleri çift çift yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Sizleri çiftler olarak yarattık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Geceyi bir örtü yaptık.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Geceyi bir örtü yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Geceyi bir giysi yaptık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Gündüzü bir geçim vakti yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Size tohumlar, bitkiler,yetiştirmek için
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 18 Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Gökde açılmış, kapılar oluşmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Azgınlara bir barınak olmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Azgınlar için bir barınak.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar ,
Elmalılı Hamdi Yazır 23-İçinde devirlerce kalacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Devirlerce kalacaklardır içinde.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. Kaynar su ve irin (tadarlar).
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Yalnızca bir kaynar su ve irin.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Sadece kaynar su, atık su,
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Çok uygun bir karşılık olarak.
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
Yaşar Nuri Öztürk 29 Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!
Yaşar Nuri Öztürk 30 "Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."
________________________________________
Diyanet Vakfı 31. Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 31-Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var
Yaşar Nuri Öztürk 31 Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 32. Bahçeler,bağlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Bahçeler var, bağlar var.
Yaşar Nuri Öztürk 32 Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
________________________________________
Diyanet Vakfı 33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 33-Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.
Yaşar Nuri Öztürk 33 Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 34. Ve içki dolu kâse(ler) .
Elmalılı Hamdi Yazır 34-Dopdolu bir kadeh var.
Yaşar Nuri Öztürk 34 Dopdolu kadehler vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 35-Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.
Yaşar Nuri Öztürk 35 Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
________________________________________
Diyanet Vakfı 36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 36-Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!
Yaşar Nuri Öztürk 36 Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
________________________________________
Diyanet Vakfı 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 37-O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk 37 Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
Elmalılı Hamdi Yazır 38-Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 38 O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
Elmalılı Hamdi Yazır 39-O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!
Yaşar Nuri Öztürk 39 İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
________________________________________

Diyanet Vakfı-40 Çünkü biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 40-Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: "Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!" diyecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 40 Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım"

________________________________________
79 – NAZİAT1. Vennazi'ati garken.
2. Vennasitati nestan.
3. Vessabihati sebhan.
4. Fessabikati sebkan.
5. Felmudebbirati emren.
6. Yevme tercufurracifetu.
7. Tetbe'uherradifetu.
8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
9. Ebsaruha hasi'atun.
10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
11. Eiza kunna 'ızamen nehıreten.
12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
14. Feiza hum bissahireti.
15. Hel etake hadiysu musa.
16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
17. İzheb ila fir'avne innehu taga.
18. Fekul hel leke ila en tezekka.
19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahsa.
20. Feerahul'ayetelkubra.
21. Fekezzebe ve 'asa.
22. Summe edbere yes'a.
23. Fehasere fenada.
24. Fekale ene rabbukumul'a'la.
25. Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula.
26. inne fiy zalike le'ubreten limen yahsa.
27. Eentum eseddu halkan emissema'u benaha.
28. Refe'a semkeha fesevvaha.
29. Ve agtase leyleha ve ahrece duhaha.
30. Vel'arda ba'de zalike dehaha.
31. Ahrece minha aeha ve mer'aha.
32. Velcibale ersaha.
33. Meta'an lekum ve lien'amikum.
34. Feiza caetittammetulkubra.
35. Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a.
36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
37. Feemma men taga.
38. Ve aserelhayateddunya.
39. Feinnelcahıyme hiyelme'va.
40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva.
41. Feinnelcennete hiyel me'va.
42. Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha.
43. Fiyme ente min zikraha.
44. İla rabbike muntehaha.
45. İnnema ente munziru men yahsaha.
46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'asiyyeten ev duhaha.

Diyanet Vakfı l. Söküp çıkaranlara, andolsun;
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun, o daldırıp çıkaranlara,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun, çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/bağsız-bekçisiz koşan atlara/ayrılık yüzünden hasret çekenlere/daldırıp daldırıp çıkaranlara,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Yavaşça çekenlere,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-usulcacık çekenlere,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yemin olsun, rahatça, incitmeden çekenlere/düğümü hünerle çözenlere/bir yerden bir yere gidenlere/coşkuyla iç çekenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Yüzdükçe yüzenlere,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-yüzüp yüzüp gidenlere.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Yemin olsun, boşlukta yahut suda yüzüp gidenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Yarıştıkça yarışanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-yarışıp geçenlere,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Derken öne geçip yarışı kazananlara,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Derken iş düzenleyenlere .
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ve bir iş çevirenlere ki,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-o gün sarsıntı sarsacak.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ki o gün şiddetle sarsacak olan saracaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Onu ikincisi izleyecek.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Onu, ardısıra gelen izleyecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.İşte o gün yürekler kaygıdan oynar,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-O gün yürekler oynar kaygıdan.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Bazı kalpler o gün kaygıdan titreyecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9.Gözler yorgun düşer.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Gözler kalkmaz saygıdan.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Onların gözleri yerlere eğilecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Diyorlar ki, "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Diyorlar ki: "Biz gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz?
Yaşar Nuri Öztürk 10 "Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?"
Yaşar Nuri Öztürk 11 "Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. "O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur" dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Dediler ki: "Öyleyse o zararlı bir dönüş!"
Yaşar Nuri Öztürk 12 "Hüsran dolu bir dönüştür bu öyleyse!" diye konuştular.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Fakat o zorlu bir kumandadır,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Oysaki o, sert bir komut sesinden ibarettir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-bir de bakarsın uyanmışlar, hepsi meydanda.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Bir anda hepsi uyanıp ortaya geliverir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. (Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Sana o Musa'nın haberi geldi ya?
Yaşar Nuri Öztürk 15 Ulaştı mı sana Mûsa'nın haberi?
________________________________________
Diyanet Vakfı l6. Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Hani Rabbi ona o mukaddes vadi Tuva'da seslenmişti:
Yaşar Nuri Öztürk 16 Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Firavun'a git! Çünkü o çok azdı.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Haydi git Firavun'a, çünkü o pek azıttı.
Yaşar Nuri Öztürk 17 "Firavun'a git! İyice azdı o."
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. De ki:Nasıl arınmağa gönlün var mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 18-De ki: "İster misin temizlenesin?
Yaşar Nuri Öztürk 18 "De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Sana Rabbini tan itayım da ona saygı duyasın?"
Yaşar Nuri Öztürk 19 "Seni Rabbine kılavuzlayayım da gönülden ürperesin!"
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Vardı ona, o büyük mucizeyi gösterdi.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Derken, ona o en büyük mucizeyi gösterdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Fakat o, yalan dedi ve isyan etti.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Ama o yalanladı, isyan etti.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstererek sırtını döndü.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Sonra koşarak ters yöne gitti.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Sonra, sırtını döndü; koşuyordu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı:
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Derken toplayıp bağırdı!
Yaşar Nuri Öztürk 23 Derken, bir araya toplayıp bağırdı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-"Benim en büyük Rabbinizi" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Dedi ki: "Ben sizin en yüce rabbinizim."
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Allah da onu tuttu, sonuna ve önüne (ahirette ve dünyada) ibret olmak üzere bir cezaya çarptırdı.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Şüphesiz ki, bunda saygı duyacaklar için bir ibret vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Kuşkusuz, bunda, içine ürperti düşen için tam bir ibret vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O "Allah" bina etti.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Onu yükseltti, düzene koydu ,
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Boyuna yükseklik verdi, nizamına koydu.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.
Yaşar Nuri Öztürk 29 Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çıkardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 30. Ondan sonra da yerküreyi döşedi,
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Ondan sonra da yeryüzünü döşedi.
Yaşar Nuri Öztürk 30 Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 31. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı,
Elmalılı Hamdi Yazır 31-Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.
Yaşar Nuri Öztürk 31 Ondan suyunu, otlağını çıkardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 32. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Ve dağlarını oturttu.
Yaşar Nuri Öztürk 32 Dağları, demir atmış gibi oturttu;
________________________________________
Diyanet Vakfı 33. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere.
Elmalılı Hamdi Yazır 33-Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
Yaşar Nuri Öztürk 33 Sizin için ve hayvanlarınız için bir geçim aracı olarak.
________________________________________
Diyanet Vakfı 34. Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit,
Elmalılı Hamdi Yazır 34-Fakat o en büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 34 O güç yetmez büyük felaket geldiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 35. İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün,
Elmalılı Hamdi Yazır 35-O, insanın neye koştuğunu anlayacağı gün,
Yaşar Nuri Öztürk 35 O gün insan, uğrunda gayret sarfettiği şeyi hatırlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 36. Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 36-gören kimseler için cehennem hortlatıldığı zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 36 Gören kişi için cehennem apaçık ortaya çıkarılmıştır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 37. Artık kim azmışsa ,
Elmalılı Hamdi Yazır 37-artık her kim azgınlık etmiş,
Yaşar Nuri Öztürk 37 Artık azmış olan,
________________________________________
Diyanet Vakfı 38. Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse,
Elmalılı Hamdi Yazır 38-dünya hayatını tercih etmişse,
Yaşar Nuri Öztürk 38 Ve iğreti hayatı yeğlemiş olan için,
________________________________________
Diyanet Vakfı 39. Şüphesiz cehennem(onun için) tek barınaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 39-muhakkak onun varacağı yer cehennemdir.
Yaşar Nuri Öztürk 39 Cehennem, barınağın ta kendisidir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 40. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için,
Elmalılı Hamdi Yazır 40-Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse,
Yaşar Nuri Öztürk 40 Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklanmış olan içinse,
________________________________________
Diyanet Vakfı 41.Şüphesiz cennet(onun) yegâne barınağıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 41-muhakkak cennettir onun varacağı.
Yaşar Nuri Öztürk 41 Cennet, barınağın ta kendisidir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 42. Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.)
Elmalılı Hamdi Yazır 42-Sana o saatten (kıyameti) soruyorlar "Ne zama demir atması?" diye,
Yaşar Nuri Öztürk 42 O saatten soruyorlar sana, "gelip demir atması ne zaman?" diye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 43. Sen onu nereden bilip bildireceksin!
Elmalılı Hamdi Yazır 43-Nerde senden onu anlatması (sen nerede, onu anlatmak nerede)?!
Yaşar Nuri Öztürk 43 Nerede sende, onu hatırlatacak şey!
________________________________________
Diyanet Vakfı 44. Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır 44-Rabbine aittir onunla ilgili bütün bilgi.
Yaşar Nuri Öztürk 44 Ona ilişkin bilginin sonu Rabbine varır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 45. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın.
Elmalılı Hamdi Yazır 45-Sen, ancak O'ndan korkacakların bir uyarıcısısın!
Yaşar Nuri Öztürk 45 Sen sadece, ondan korkanları uyaransın.
________________________________________
Diyanet Vakfı 46. Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 46-Onlar, onu (kıyameti) görecekleri gün, sanki bir akşam veya bir kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.
Yaşar Nuri Öztürk 46 Onu gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamışa dönerler.
________________________________________


80 – ABESE

1. Abese ve tevella.
2. En caihul'a'ma.
3. Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.
4. Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.
5. Emma menistagna.
6. Feente lehu tesadda.
7. Ve ma 'aleyke ella yezzekka.
8. Ve emma men caeke yes'a.
9. Ve huve yahsa.
10. Feente 'anhu telehha.
11. Kella inneha tezkiretun.
12. Femen sae zekerehu.
13. Fiy suhufin mukerremetin.
14. Merfu'atin mutahheretin.
15. Bieydin seferetin.
16. Kiramin bereretin.
17. Kutilel'insanu ma ekferehu.
18. Min eyyi sey'in halekahu.
19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.
20. Summessebiyle yesserehu.
21. Summe ematehu feakberehu.
22. Summe iza sea enserehu.
23. Kella lemma yakdı ma emerehu.
24. Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.
25. Enna sabebnelmae sabben.
26. Summe sakaknel'arda sakkan.
27. Feenbetna fiyha habben.
28. Ve 'ineben ve kadben.
29. Ve zeytunen ve nahlen.
30. Ve hadaika gulben.
31. Ve fakiheten ve ebben.
32. Meta'an lekum ve lien'amikum.
33. Feiza caetissahhatu.
34. Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.
35. Ve ummihi ve ebiyhi.
36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.
37. Likullimriin minhum yevmeizin se'nun yugniyhi.
38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.
39. Dahıketun mustebsiretun.
40. Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha gaberetun.
41. Terhekuha kateretun.
42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.


Diyanet Vakfı l. (Peygamber), yüzünü ekşitti ve geri döndü.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ekşidi (yüzünü ekşitti) ve döndü.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yüzünü ekşitti ve öteye döndü;
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Âmânın kendisine gelmesinden ötürü
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Ona ama geldi diye.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yanına kör adam geldi diye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Belki o temizlenecek,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ne bilirsin, belki o temizlenecek.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Nereden bilirsin, belki de o arınıp temizlenecek.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Veya öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecek.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Belki de düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Ama ihtiyaç duymayana gelince,
Yaşar Nuri Öztürk 5 O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Sen ona yöneliyorsun,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-sen onun sesine özeniyorsun.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ki sen ona yöneliyorsun;
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Onun temizlenmemesinden sana ne!
Yaşar Nuri Öztürk 7 Sana ne onun arınmasından!
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Fakat koşarak sana gelen ,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Ama sana can atarak gelen,
Yaşar Nuri Öztürk 8 O, koşarak sana gelen var ya;
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Ve (Allah'tan) korkarak gelenle ,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-içinde saygı duyarak gelmişken,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Odur içine ürperti düşen.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Sen onunla ilgilenmiyorsun.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-sen ondan tegafül ediyor (ona ilgi göstermiyor) sun.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Sen ona aldırmazlık ediyorsun.
________________________________________
Diyanet Vakfı ll. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Hayır, hayır, sakın! Çünkü o (Kur'an) bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Hayır, hiç de öyle değil! O, bir düşündürücüdür.
________________________________________
Diyanet Vakfı l2.Dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Artık onu dileyen düşünsün!
Yaşar Nuri Öztürk 12 Dleyen onu düşünüp öğüt alır.
________________________________________
Diyanet Vakfı l3.O, değerli sahifelerdir,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Değerli sayfalarda,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Kutsanan-bereketli sayfalardadır o.
________________________________________
Diyanet Vakfı l4.Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde,
Elmalılı Hamdi Yazır 14-yüksek tutulan tertemiz sayfalarda,
Yaşar Nuri Öztürk 14 Yüceltilen, tertemiz sayfalarda,
________________________________________
Diyanet Vakfı l5.Kâtiplerin ellerindedir ,
Elmalılı Hamdi Yazır 15-yazıcıların ellerinde,
Yaşar Nuri Öztürk 15 Yazıcıların ellerinde;
________________________________________
Diyanet Vakfı l6.Değerli ve güvenilir katiplerin.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-şerefli, takva sahibi yazıcıların.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Ak-pak, mübarek yazıcıların.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır!
Elmalılı Hamdi Yazır 17-O kahrolası insan ne nankör şeydir!
Yaşar Nuri Öztürk 17 Kahrolası insan, ne kadar da nankördür!
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Allah onu neden yarattı?
Elmalılı Hamdi Yazır 18-O yaratan, onu hangi şeyden yarattı?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Hangi şeyden yarattı onu?
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Bir damla sudan yarattı da biçimine koydu onu.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Bir spermden! Yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Sonra ona kolaylaştırdı yolunu.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Sonra, yolu kolaylaştırdı ona,
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Sonra öldürdü onu, kabre koydurdu onu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı onu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Hayır! (İnsan) Allah'ın emrettiğini yapmadı.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Hayır, hayır doğrusu o, O'nun emrini tam yerine getirmedi.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Hayır, hayır! O, O'nun kendisine emrettiğini hiç yerine getirmedi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. İnsan, yediğine bir baksın!
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Bir de o insan yiyeceğine baksın!
Yaşar Nuri Öztürk 24 Hadi, bakıversin insan, kendi yiyeceğine!
________________________________________
Diyanet Vakfı 25.Yağmurlar yağdırdık,
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Biz, o suyu bir döküş (bol bol) dökmekteyiz.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Biz suyu döktük de döktük.
________________________________________
Diyanet Vakfı 26.Sonra toprağı göz göz yardık,
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Sonra o yeryüzünü bir yarış (iyiden iyiye) yarmaktayız.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Sonra yeryüzünü yardık da yardık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 27.Bu suretle orada ekinler bitirdik,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Bu şekilde orada daneler,
Yaşar Nuri Öztürk 27 Ardından orada dâneler bitirdik.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28.Üzümler ,yoncalar ,
Elmalılı Hamdi Yazır 28-üzümler ve yoncalar,
Yaşar Nuri Öztürk 28 Üzümler, yoncalar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 29.Zeytinlikler, hurmalıklar ,
Elmalılı Hamdi Yazır 29-zeytinlikler ve hurmalıklar,
Yaşar Nuri Öztürk 29 Zeytinlikler, hurmalıklar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 30. İri ve sık ağaçlı bahçeler,
Elmalılı Hamdi Yazır 30-afaka ser çekmiş dilber (gönül alan) bahçeler,
Yaşar Nuri Öztürk 30 Gür çimenli, bol ağaçlı bahçeler,
________________________________________
Diyanet Vakfı 31. Meyveler ve çayırlar bitirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 31-meyveler, çayırlar; neler yetiştirmekteyiz.
Yaşar Nuri Öztürk 31 Meyve, otlak/sebze.
________________________________________
Diyanet Vakfı 32. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Sizin ve davarlarınızın yararlanması için.
Yaşar Nuri Öztürk 32 Sizin ve hayvanlarınızın yararına.
________________________________________
Diyanet Vakfı 33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,
Elmalılı Hamdi Yazır 33-Ama o sayha (gürültüsünü dinletecek bela) geldiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 33 Şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar.
Elmalılı Hamdi Yazır 34-kişinin kaçacağı gün kardeşinden,
Yaşar Nuri Öztürk 34 Bir gün ki o, kişi öz kardeşinden kaçar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 35 .Annesinden, babasından,
Elmalılı Hamdi Yazır 35-anasından, babasından,
Yaşar Nuri Öztürk 35 Öz annesinden, öz babasından,
________________________________________
Diyanet Vakfı 36.Eşinden ve çocuklarından .
Elmalılı Hamdi Yazır 36-karısından ve oğullarından.
Yaşar Nuri Öztürk 36 Eşiden, oğullarından.
________________________________________
Diyanet Vakfı 37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 37-Onlardan her kişinin o gün başından aşan bir işi vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 37 O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir uğraşı vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 38. O gün bir takım yüzler parıl parıl,
Elmalılı Hamdi Yazır 38-O gün yüzler vardır ışılar,
Yaşar Nuri Öztürk 38 Yüzler vardır o gün, pırıl pırıl,
________________________________________
Diyanet Vakfı 39.Güler ve sevinir.
Elmalılı Hamdi Yazır 39-güler, sevinir.
Yaşar Nuri Öztürk 39 Gülen, müjdelerle parıldayan.
________________________________________
Diyanet Vakfı 40. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş,
Elmalılı Hamdi Yazır 40-Yüzler de vardır, üzerinde tor toz.
Yaşar Nuri Öztürk 40 Ve yüzler vardır o gün toza-toprağa bulanmış.
________________________________________
Diyanet Vakfı 41.Hüzünden kapkara kesilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 41-Onu bir kara sarar.
Yaşar Nuri Öztürk 41 Tozu-toprağı da bir is bürümüştür.
________________________________________
Diyanet Vakfı 42.İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 42-İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).
Yaşar Nuri Öztürk 42 İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.


81 – TEKVİR

1. İzessemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izel'isaru 'uttılet.
5. Ve izelvuhusu husiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmev'udetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nusiret.
11. Ve izessema'u kusitat.
12. Ve izelcahıymu su''ıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza 'as'ase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arsi mekiynin.
21. Muta'ın semme emiynin.
22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
24. Ve ma huve 'alelgaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli seytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekiyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.


Diyanet Vakfı 1. Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-O güneş dürüldüğünde,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Güneş büzülüp dürüldüğünde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-yıldızlar bulandığında,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-dağlar yürütüldüğünde,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Dağlar yürütüldüğünde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Gebe develer salıverildiğinde,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-kıyılmaz mallar bırakıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 4 O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Denizler kaynatıldığında,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-denizler ateşlendiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk 6 Denizler kaynatıldığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-ruhlar eşleştirildiğinde.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Benlikler çiftleştirildiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,
Elmalılı Hamdi Yazır 8 -Diri diri gömülen kıza sorulduğunda;
Yaşar Nuri Öztürk 8 O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. "Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-hangi suçtan öldürüldü diye,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-defterler açıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 10 Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Gökyüzü sıyrılıp alındığında,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-gök yüzü sıyrılıp açıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 11 Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Cehennem tutuşturulduğunda,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-cehennem kızıştırıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 12 Cehennem kızıştırıldığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Ve cennet yaklaştırıldığında,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-cennet yaklaştırıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Cennet yaklaştırıldığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-bir nefis (herkes) ne hazırladığını anlar.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Şimdi yemin ederim o sinenlere ,
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Şimdi yemin ederim o sinenlere,
Yaşar Nuri Öztürk 15 Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. O akıp akıp yuvasına gidenlere,
Elmalılı Hamdi Yazır 16-o akıp akıp yuvasına girenlere,
Yaşar Nuri Öztürk 16 Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,
Elmalılı Hamdi Yazır 17-yöneldiği zaman o geceye,
Yaşar Nuri Öztürk 17 Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 18-nefeslendiği zaman o sabaha ki,
Yaşar Nuri Öztürk 18 Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. O (Kur'an), şüphesiz değerli,bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-muhakkak o (Kur'an), şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. O elçi güçlü, Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında çok itibarlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-O elçi, pek güçlü, Arş'ın sahibinin katında itibarlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Orada kendisine itaat edilendir, güvenilendir.
Yaşar Nuri Öztürk 21 İtaat edilir orada kendisine, emindir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Yoksa sizin arkadaşınız (Muhammed), delirmiş değildir.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Vallahi onu (Cebrail) açık ufukta gördü.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-O, gayb hakkında kıskanılır da değildir.
Yaşar Nuri Öztürk 24 O, gayb konusunda cimri değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Ve o (Kur'an), kovulmuş şeytanın sözü değildir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Böyle iken siz nereye gidiyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk 26 Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. O, herkes için, bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-O, sadece bir öğüttür, alemler için.
Yaşar Nuri Öztürk 27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
Yaşar Nuri Öztürk 28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
________________________________________


82 – İNFİTAR

1. İzessemaunfetaret.
2. Ve izelkevakibun teseret.
3. Ve izelbiharu fucciret.
4. Ve izelkuburu bu'siret.
5. 'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
6. Ya eyyuhel'insanu ma garreke birabbikelkeriymi.
7. Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.
8. Fiy eyyi suretin ma sae rekkebeke.
9. Kella bel tukezzibune biddiyni.
10. Ve inne 'aleykum lehafizıyne.
11. Kiramen katibiyne.
12. Ya'lemune ma tef'alune.
13. Ýnnel'ebrare lefiy na'ıymin.
14. Ve innelfuccare lefiy cahıymin.
15. Yasleneha yevmeddiyni.
16. Ve ma hum 'anha bigaibiyne.
17. Ve ma edrake ma yevmuddiyni.
18. Summe ma edrake ma yevmuddiyni.
19. Yevme la temliku nefun linefsin sey'en vel'emru yevmeizin lillahi.


Diyanet Vakfı l. Gökyüzü yarıldığı zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Gökyüzü çatladığında,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Gök çatlayıp yarıldığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Yıldızlar döküldüğü zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-yıldızlar döküldüğünde,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Denizler birbirine katıldığı zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-denizler (yarılıp) akıtıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Denizler fışkırtıldığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-kabirler deşildiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kabirler deşildiği zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-bir nefis (herkes) önden neyi gönderdiğini ve neyi bıraktığını bilir.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Ey insan, o lütfu bol olan Rabbine karşı ne aldattı seni?
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerîm Rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir?!
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp,ölçülü bir biçim verdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Halbuki, üzerinizde gözcüler var.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Ve şu kuşkusuz ki, sizin üzerinizde koruyucular-bekçiler var.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.Değerli yazıcılar var,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Değerli, dürüst katipler.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Çok değerli yazıcılar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Her ne yaparsanız biliyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Bilirler yapmakta olduğunuzu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. İyiler muhakkak cennettedirler,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Şüphesiz ki, iyiler Naim (Cenneti) içindedirler.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Şu da kuşkusuz: İyiler tam bir nimet içindedir,
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Kötüler de cehennemdedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Ve şüphesiz kötüler de cehennemdedirler.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Kötülerse cehennemin ta ortasında.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Ceza gününde oraya girerler.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Din gününde ona yaşlanacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Din günü girerler oraya.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Ondan çıkacak da değillerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Onlar ondan, görülmeyecek şekilde uzaklaşmış değillerdir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Ceza günü nedir bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Sen bildin mi nedir din günü?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü?
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Evet, sen bildin mi nedir din günü?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-O gün ki, kimse, kimse için hiçbir yardım yapma gücüne sahip olamaz ve o gün buyruk yalnız Allah'ındır!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Bir gündür ki o, bir benlik bir başka benlik için hiçbir şeye güç yetiremez. O gün, buyruk yalnız Allah'ındır!
83 - MUT'AFFİFİN

1. Veylun lilmutaffifiyne.
2. Elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
5. Liyevmin 'azıymin.
6. Yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
8. Ve ma edrake ma sicciynun.
9. Kitabun merkumun.
10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
13. Ýza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.
14. Kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
15. Kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
16. Summe innehum lesalulcahıymi.
17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
18. Kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.
19. Ve ma edrake ma 'ılliyyune.
20. Kitabun merkumun.
21. Yesheduhulmukarrebune.
22. Ýnnelebrare. Lefiy na'ıymin.
23. 'Alel'eraiki yenzurune.
24. Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
27. Ve mizacuhu min tesniymin.
28. Aynen yesrebu bihelmukarrebune.
29. Ýnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
30. Ve iza merru bihim yetegamezune.
31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
33. Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.
34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
35. 'Alel'eraiki yenzurune.
36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.Diyanet Vakfı 1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Veyl ölçü ve tartıda hile yapanlara!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksiltirler
Yaşar Nuri Öztürk 3 Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Onlar, tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?
Yaşar Nuri Öztürk 4 Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Büyük bir günde
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O büyük gün için.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Çok büyük bir gün için.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6.Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Bir gün ki, insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Hayır, hayır, facirlerin yazısı Siccin'dedir.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Siccîn nedir, bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Bildin mi Siccin nedir?
Yaşar Nuri Öztürk 8 Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. (O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Yazılmış bir kitaptır.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Rakamlandırılmış bir kitaptır o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. O gün vay haline yalancıların!
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Veyl o gün yalan diyenlere!
Yaşar Nuri Öztürk 10 Vay haline o gün, yalanlayanların!
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-O ceza gününü yalanlayanlara.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Onlar ki din gününü yalanlarlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Onu ancak her bir haddini aşkın, günaha düşkün yalanlar.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Karşısında ayetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Ayetlerimiz ona okunduğunda, "Daha öncekilerin efsaneleri!" deyiverir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Hayır, hayır! Onların kazançları kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!
Yaşar Nuri Öztürk 14 İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Sonra onlar cehenneme girerler.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Sonra onlar, mutlaka cehenneme yaslanacak
Yaşar Nuri Öztürk 16 Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Sonra da onlara: "İşte bu, sizin yalanlayıp durduğunuz!" denilecek.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Sonra da: "İşte budur, o yalanlamakta olduğunuz şey!" denilecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Hayır, hayır; çünkü iyilerin yazısı İlliyyun'dadır.
Yaşar Nuri Öztürk 18 Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. İlliyyûn nedir, bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Bildin mi nedir İlliyyun?
Yaşar Nuri Öztürk 19 İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. (O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-O yazılmış bir kitaptır!
Yaşar Nuri Öztürk 20 Rakamlanmış bir kitaptır o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Yakın melekler ona şahit olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Yaklaştırılmış olanlar tanıklır ederler ona.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. İyiler kesinkes cennettedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Haberiniz olsun ki, iyiler bir naim (cenneti) içindedirler.
Yaşar Nuri Öztürk 22 İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Yüzlerinde nimet ve mutluluğun parıltısını tanırsın.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Onlara mühürlenmiş halis bir içkiden sunulur.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Onun sonu misktir, işte ona imrensin artık imrenenler!
Yaşar Nuri Öztürk 26 Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. Karışımı Tesnîm'dendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Onun karışımı Tesnim'dendir.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. (O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-(Allah'a) yakın olanların içeceği bir çeşmeden.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Evet, o günah işleyenler, iman edenlere gülüyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 29 Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 30. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Onlara uğradıklarında birbirlerine göz kırpıyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 30 Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş-göz işareti yaparlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 31. Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 31-Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 31 Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 32. Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 32-İnananları gördüklerinde: "İşte bunlar sapıklar!" diyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 32 İnananları gördüklerinde: "Şunlar var ya! Şaşkın, sapık bunlar!" derlerdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 33. Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.
Elmalılı Hamdi Yazır 33-Halbuki inananların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
Yaşar Nuri Öztürk 33 Oysaki kendileri, inananlar üzerine bekçi gönderilmemişti.
________________________________________
Diyanet Vakfı 34. İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.
Elmalılı Hamdi Yazır 34-İşte bugün de inananlar, kafirlere gülecekler.
Yaşar Nuri Öztürk 34 İşte bugün, iman sahipleri, küfre batmışlara gülüyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 35. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 35-Koltuklar üzerinde bakacaklar (kendileriyle eğlenen kafirlerin cehenneme nasıl yaslandıklarını seyredecekler).
Yaşar Nuri Öztürk 35 Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 36. Kâfirler yaptıklarının cezasını bulduar mı! (Elbette buldular.)
Elmalılı Hamdi Yazır 36-Nasıl, kafirler ettiklerinin cezasını buldular mı?
Yaşar Nuri Öztürk 36 Nankör kâfirler, yapmış olduklarıyla ödüllendirildiler mi?
________________________________________
84 – İNŞİKAK


1. İzessemaunsakkat.
2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3. Ve izel'ardu muddet.
4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6. Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11. Fesevfe yed'u suburen.
12. Ve yasla se'ıyren.
13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14. İnnehu zanne en len yehure.
15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16. Fela uksimü bissefekı.
17. Velleyli ve ma veseka.
18. Velkameri izetteseka.
19. Leterkebunne tabekan 'an tabekın.
20. Femalehum la yu'minune.
21. Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
23. Vallahu a'lemu bima yu'une.
24. Febessirhüm bi'azabin eliymin.
25. İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum ecrun gayru memnunin.Diyanet Vakfı l. Gök yarıldığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Gökyarıldığında
Yaşar Nuri Öztürk 1 Gök yarılıp parçalandığı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ve Rabbini dinleyip haklandığında,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Yer dümdüz edildiği,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-yer uzatılıp dümdüz edildiğinde
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve yer uzatıldığı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ve içindekini atıp boşaldığı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Ve Rabb'ini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ve Rabbini dinleyip haklandığında,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuşacaksın!
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Kimin kitabı sağından verilirse,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O zaman kitabı sağ eline verilen,
Yaşar Nuri Öztürk 7 O zaman kitabı sağdan verilen,
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;
Elmalılı Hamdi Yazır 8-kolay bir hesaba tabi tutulur
Yaşar Nuri Öztürk 8 Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-ve ailesine sevinçli olarak döner.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Ama kitabı arkasından verilen ise,
Yaşar Nuri Öztürk 10 Kitabı arka tarafından verilen,
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.Derhal yok olmayı isteyecek,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Helak diye çağırır
Yaşar Nuri Öztürk 11 Bir ölüm çağıracak,
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.Ve alevli ateşe girecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-ve alevli ateşe yaslanır.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Ve korkunç ateşe girecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13.Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.
Yaşar Nuri Öztürk 13 O, ailesi içinde sevinçli idi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Şimdi yemin ederim ,o şafağa,
Yaşar Nuri Öztürk 16 İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Geceye ve onda basan karanlığa,
Elmalılı Hamdi Yazır 17-geceye ve derlediğine,
Yaşar Nuri Öztürk 17 Geceye ve derlediğine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Dolunay olmuş aya ,
Elmalılı Hamdi Yazır 18-ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,
Yaşar Nuri Öztürk 18 Toparlandığı zaman Ay'a,
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
Elmalılı Hamdi Yazır 20-O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?
Yaşar Nuri Öztürk 21 Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Hatta o küfredenler yalan derler!
Yaşar Nuri Öztürk 22 Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Oysa Allah, içlerindekini biliyor.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Onun için onlara acı bir azap müjdele!
Yaşar Nuri Öztürk 24 O halde, onlara acıklı bir azap muştula!
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!
Yaşar Nuri Öztürk 25 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.
________________________________________

85 – BURUC

1. Vessemai zatilbüruci.
2. Velyevmilmev'udi.
3. Ve sahidin ve meshudin.
4. Kutile ashabül'uhdudi.
5. En nari zatelvekudi.
6. Ýz hüm 'aleyha ku'udün.
7. Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne sühudün.
8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
9. Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli sey'in sehiydün.
10. İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.
11. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.
12. İnne batse rabbike lesediydün.
13. İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıydü.
14. Ve hüvelgafurülvedudü.
15. Zül'arsilmeciydü.
16. Fa''alün lima yüriydü.
17. Hel etake hadiysülcünudi.
18. Fir'avne ve semude.
19. Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
20. Vallahü min veraihim muhıytun.
21. Bel hüve kur'anün meciydün.
22. Fiy levhın mahfuzın.Diyanet Vakfı l. Burçlara sahip gökyüzüne,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-O burçlara sahip gök yüzüne,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Geleceği bildirilmiş olan güne,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-o va'dolunan güne,
Yaşar Nuri Öztürk 2 O vaat olunan güne,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.(O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-o hendek sahiplerine la'net edildi.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.O çıralı ateşin ,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O çıralı ateş sahiplerine.
Yaşar Nuri Öztürk 5 O tutuşturulan ateşin adamları,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6.Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-O zaman ki, çevresinde oturmuşlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Onlar onun başında oturmuşlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Müminlere yaptıklarını bizzat seyrediyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9.O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .
Elmalılı Hamdi Yazır 9-O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve Allah, herşeye şahittir.
Yaşar Nuri Öztürk 9 O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!
Yaşar Nuri Öztürk 10 Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-İman edip iyi işler yapanlara ise muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır, işte o büyük kurtuluş odur!
Yaşar Nuri Öztürk 11 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Gerçekten Rabbinin tutuşu çok şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.
Yaşar Nuri Öztürk 13 İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Gafûr O'dur, Vedûd O!
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Şerefli Arş'ın sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Arş'ın sahibidir, şanı yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Dilediğini yapandır.
Yaşar Nuri Öztürk 16 İstediğini hemen yapandır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Orduların, haberi sana geldi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-O orduların kıssası sana geldi ya?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Geldi mi sana orduların haberi?
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Yani Firavun ve Semûd'un
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Firavun'un ve Semud'un kıssası?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Yani Firavun ve Semûd'un?
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,
Yaşar Nuri Öztürk 21 İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22.Levh-i Mahfuz'dadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Levh-i Mahfuz'dadır.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.
________________________________________
86 – TARIK

1. Vessemai vettarikı.
2. Ve ma edrake mettariku.
3. Ennecmüssakıbü.
4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.
5. Felyenzuril'insanü mimme hulika.
6. Hulika min main dafikın.
7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
8. İnnehu 'ala rec'ihi lekadirün.
9. Yevme tüblesserairü.
10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
11. Vessemai zatirrec'ı.
12. Vel'ardı zatissad'ı.
13. İnnehu likavlün faslün.
14. Ve ma hüve bilhezli.
15. İnnehüm yekiydune keyden.
16. Ve ekiydü keyden.
17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.


Diyanet Vakfı 1. Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun o gök yüzüne ve Tarık'a,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun göğe ve Târık'a; o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/o, çıkıverip de yürek hoplatana.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Bildin mi Tarık nedir?
Yaşar Nuri Öztürk 2 Nereden bileceksin sen nedir Târık?
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. (O, karanlığı) delen yıldızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O karanlığı delen (parlak) yıldızdır.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir gözetleyici bulunmasın.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın!
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Onun için insan bir düşünsün neden yaratıldığını!
Yaşar Nuri Öztürk 5 İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Atılan bir sudan yaratıldı.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Bir atılgan sudan yaratıldı.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Fırlayan bir suyun bir parçacağından yaratıldı o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkar.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Elbette O, onu döndürmeğe kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk 8 O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Bütün sırların yoklanacağı gün,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Sırların/gizlilerin yoklanıp ortaya çıkarılacağı gün,
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-o zaman ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Artık onun için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Andolsun o dönüşlü göğe,
Yaşar Nuri Öztürk 11 Yemin olsun o, dönüşle/döndürümle dolu göğe,
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.(Nebat ile) yarılan yere ,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-yarılan yere,
Yaşar Nuri Öztürk 12 Çatlayışlarla/yarılışlarla dolu yere de yemin olsun,
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Şüphesiz Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-ki, o her halde keskin bir hükümdür.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. O, asla bir şaka değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-O asla şaka değildir!
Yaşar Nuri Öztürk 14 Şaka değildir o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Onlar bir tuzak kurarlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Haberin olsun ki, onlar hep hile kuruyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Onlar ha bire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Ben de bir tuzak kurarım.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Ben de hilelerine kaşı hile kurarım.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Ben de tuzak kuruyorum.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Onun için o kafirlere mühlet ver, biraz daha süre tanı onlara!
Yaşar Nuri Öztürk 17 O halde, o küfre batmışlara mühlet ver, süre tanı onlara birazcık...
________________________________________
87 - A'LA

1. Sebbihısme rabbikel'a'la.
2. Elleziy haleka fesevva.
3. Velleziy kaddere feheda.
4. Velleziy ahrecelmer'a.
5. Fece'alehu gusaen ahva.
6. Senukriüke fela tensa.
7. İlla ma saallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
9. Fezekkir in nefe'atizzikra.
10. Seyezzekkerü men yahsa.
11. Ve yetecennebühel'eska.
12. Elleziy yaslennarelkübra.
13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
14. Kad efleha men tezekka.
15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
16. Bel tü'sirunelhayateddünya.
17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
18. İnne haza lefissuhufel'ula.
19. Suhufi ibrahiyme ve musa.


Diyanet Vakfı 1. Yüce Rabbinin adını,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Tesbih et Rabbinin A'la (yüce) ismini.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Yaratıp düzene koyan,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Yaratııp düzene koyan Rabbinin.
Yaşar Nuri Öztürk 2 O ki yarattı, düzene koydu,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Takdir edip yol gösteren,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.
Yaşar Nuri Öztürk 3 O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-O Rabbin ki, mer'ayı, çıkardı,
Yaşar Nuri Öztürk 4 O ki otlağı çıkardı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verilse.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Saygısı olan öğüt alacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 10 İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 11 İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.O ki,en büyük ateşe girecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 12 En büyük ateşe girer o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13.Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Sonra ne ölecek onda, ne de hayal bulacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,
Yaşar Nuri Öztürk 14 Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15 Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Rabbinin adım anıp namaz kılan.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Fakat siz, dünya hayatım tercih ediyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Haberiniz olsun, bu ilk sabitelerde vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 18 Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-İbrahim'in ve Musa' nın sahifelerinde.
Yaşar Nuri Öztürk 19 İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.
________________________________________


88 – GAŞİYE

1. Hel etake hadiysülgaşsiyeti.
2. Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
3. 'Amiletün nasıbetün.
4. Tasla naren hamiyeten.
5. Tüska min 'aynin aniyetin.
6. Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
7. La yüsminü ve la yugniy min cu'ın.
8. Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
9. Lisa'yiha radıyetün.
10. Fiy cennetin 'aliyetin.
11. La tesme'u fiyha lagıyeten
12. Fiyha 'aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfu'atün.
14. Ve ekvabün mevdu'atün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
17. Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
18. Ve ilessemai keyfe rufi'at.
19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
22. Leste'aleyhim bimusaytırin.
23. illa men tevella ve kefere.
24. Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
25. inne ileyna iyabehüm.
26. Sümme inne 'aleyna hısabehüm.


Diyanet Vakfı 1. (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Geldi mi sana o Ğaşiye ( her şeyi kuşatacak salgın, istilacı kıyametin) haberi?
Yaşar Nuri Öztürk 1 Geldi mi sana Ğaşiye'nin/her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. O gün bir takım yüzler zelildir,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Çalışmış, boşa yorulmuştur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Kızgın ateşe girer.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Kızışmış bir ateşe yaslanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kızışmış bir ateşe dalarlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Onlara kaynar su pınarından içirilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Kızgın bir kaynaktan sulanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Ateşimsi bir kaynaktan sulanırlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Dari' adındaki bitkiden başka yiyecekleri yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Yırtıcı bir dikenden başka yemek yoktur onlar için.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. O ise ne besler ne de açlığı giderir.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Ne besler, ne açlıktan kurtarır.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ne semirtir ne açlıktan kurtarır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Kimi yüzler de mesuttur o gün.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Yüzler de vardır o gün, nimetlerle mutlu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9 (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Yaptıklarından hoşnut.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Emek ve gayreti yüzünden hoşnuttur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Yüce bir cennettedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Yüksek bir cennette.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Yüksek bir bahçededir;
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.Orada boş bir söz işitmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Orada boş bir söz işitmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Hiçbir boş söz işitmez orada,
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Orada (cennette) devamlı akan bir pınar,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Orada akan bir kaynak,
Yaşar Nuri Öztürk 12 Akıp duran bir pınar vardır orada,
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Yükseltilmiş tahtlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-yüksek kanepeler,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Yüksek sedirler vardır orada,
________________________________________
Diyanet Vakfı 14.Konulmuş kadehler,
Elmalılı Hamdi Yazır 14-konulmuş küpler,
Yaşar Nuri Öztürk 14 Hizmete sunulmuş kadehler,
________________________________________
Diyanet Vakfı 15.Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
Elmalılı Hamdi Yazır 15-dizilmiş koltuklar, yastıklar,
Yaşar Nuri Öztürk 15 Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
________________________________________
Diyanet Vakfı 16.Serilmiş halılar vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-serilmiş nefis döşemeler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Serilmiş seçme döşekler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Hala bakmazlar mı o deveye ki, nasıl yaratılmış?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı!
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Göğe ki, nasıl kaldırılmış?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Ve göğe ki, nasıl yükseltildi!
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Dağlara ki, nasıl dikilmişler?
Yaşar Nuri Öztürk 19 Ve dağlara ki, nasıl dikildi!
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Yere ki, nasıl yayılmış?
Yaşar Nuri Öztürk 20 Ve yere, nasıl yayılıp döşendi!
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Haydi öğüt ver, sen şimdi yalnızca bir öğütçüsün!
Yaşar Nuri Öztürk 21 Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Onların üzerinde bir zorba değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Onların üzerinde bir zorba değilsin!
Yaşar Nuri Öztürk 22 Üzerlerine musallat bir despot değilsin.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. Ancak yüz çevirir inkâr ederse,
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Ancak tersine giden ve inkar eden başka.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Tersine giden, nankörlük eden başka.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24.İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Allah, onu en büyük azap ile cezalandıracaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Onlar, mutlaka döne dolaşa Bize geleceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Sonra da mutlaka Bize hesap vereceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.
________________________________________


89 – FECR

1. Vel fecri.
2. Ve leyalin 'asrin.
3. Vessef'ı velvetri.
4. Velleyli iza yesri.
5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
6. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
7. ireme zatil'ımadi.
8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
9. Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10. Ve fir'avne ziyl'evtadi.
11. Elleziyne tagav fiylbiladi.
12. Feekseru fiyhelfesade.
13. Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
14. inne rabbeke lebil mirsadi
15. Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
16. Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
18. Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
19. Ve te'külunettürase eklen lemmen.
20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21. Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
23. Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
25. Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28. irci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
30. Vedhuliy cennetiy.


Diyanet Vakfı 1. Andolsun Fecre ,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun şafağa.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun tan yerinin ağırma vaktine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2.On geceye ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-on geceye,
Yaşar Nuri Öztürk 2 On geceye,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Çifte ve teke,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-çifte ve teke,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Çifte ve teke,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye
Elmalılı Hamdi Yazır 4-ve geçeceği sırada geceye.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Yola koyulduğu zaman geceye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk 5 Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
Yaşar Nuri Öztürk 6 Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Sütunların sahibi İrem'e
Yaşar Nuri Öztürk 7 Sütunlarla dolu İrem'e,
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9.O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?
Yaşar Nuri Öztürk 9 Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?
Elmalılı Hamdi Yazır 10-O kazıkların sahibi Firavun'a?
Yaşar Nuri Öztürk 10 Ve kazıklar sahibi Firavun'a.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Onlar ki o memleketlerde azıtmışlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Bunlar, ülkelerde azıp zulmetmişlerdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.Oralarda kötülüğü çoğalttılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13.Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Onun için de Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı yağdırdı.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Bu yüzden Rabbin, üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14.Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Şüphesiz ki Rabbin öyle mirsad ile gözetlemektedir.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir/tam bir biçimde gözetlemektedir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Ama insan, Rabbi onu her ne zaman imtihan edip de kendiside ikramda bulunur, nimetler verirse: "Rabbim bana ikram etti." der.
Yaşar Nuri Öztürk 15 İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa: "Rabbim bana ikramda bulundu!" der.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Fakat her ne zaman da sınayıp rızkım daraltırsa: "Rabbim bana ihanet etti." der.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa: "Rabbim bana ihanet etti!" der.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 18 Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Oysa mirası dermecesine (helal haram demeden) öyle bir yiyiş yiyorsunuz ki!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Malı öyle bir seviş seviyorsunuz ki, yığmacasına!
Yaşar Nuri Öztürk 20 Malı, devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 21 İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 22 Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!
Elmalılı Hamdi Yazır 23-cehennemde ki, getirilmiştir; o insan o gün anlar, ama bu anlamanın ne yararı var ona?
Yaşar Nuri Öztürk 23 O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. (İşte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Der ki: "Keşke ben bu hayatım için (sağlığımda hayırlar) göndermiş olsaydım."
Yaşar Nuri Öztürk 24 Der ki: "Keşke şu hayatım için önder bir şeyler gönderseydim."
________________________________________
Diyanet Vakfı 25. Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Artık o gün O'nun ettiği azabı kimse edemez.
Yaşar Nuri Öztürk 25 O gün hiç kimse O'nun azabı gibi azap edemez.
________________________________________
Diyanet Vakfı 26. 0'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Ve O'nun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Ve hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. Ey huzura kavuşmuş insan!
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
Yaşar Nuri Öztürk 27 Ey sükûna kavuşmuş benlik!
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!
Yaşar Nuri Öztürk 28 Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. (Seçkin) kullarım arasına katıl,
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Gir kullarımın içine!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Gir kullarımın arasına!
________________________________________
Diyanet Vakfı 30. Ve cennetim gir.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Gir cennetime!
Yaşar Nuri Öztürk 30 Gir cennetime!

90 – BELED

1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.
9. Ve lisanen ve sefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel'akabete.
12. Ve ma edrake mel'akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesgabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18.Ulaike ashabül meymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmes'emeti.
20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

Diyanet Vakfı l. Andolsun bu beldeye ,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Yo... yemin ederim bu beldeye!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Ki sen bu beldedesin ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Sen bu beldede oturmaktayken.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ve baba ile çocuğuna ki,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-gerçekten Biz insanı bir sıkıntı içinde yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
Yaşar Nuri Öztürk 5 O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. "Pek çok mal harcadım" diyor.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-O: "Ben yığın yığın mal telef ettim." diyor.
Yaşar Nuri Öztürk 6 "Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor?
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Onu bir gören olmadı mı sanıyor?
Yaşar Nuri Öztürk 7 Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Biz ona iki göz vermedik mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Vermedik mi Biz ona iki göz?
Yaşar Nuri Öztürk 8 Biz ona vermedik mi iki göz,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Bir dil ve iki dudak ,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Bir dil ve iki dudak?
Yaşar Nuri Öztürk 9 Bir dil, iki dudak?
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik .
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Ona iki de tepe gösterdik.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Kılavuzladık onu iki tepeye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Fakat o sarp yokuşa göğüs veremedi.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12.O sarp yokuş nedir bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Bildin mi, nedir o sarp yokuş?
Yaşar Nuri Öztürk 12 Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Köle azat etmek,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Esir bir boyun kurtarmak (bir köle azad etmek)
Yaşar Nuri Öztürk 13 Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14.Veya açlık gününde yemek yedirmektir,
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Ya da salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,
________________________________________
Diyanet Vakfı 15.Yakınlığı olan bir yetime
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Yakınlığı olan bir yetime
Yaşar Nuri Öztürk 15 Yakındaki bir yetimi,
________________________________________
Diyanet Vakfı 16.Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-veya toprak döşenen (hiçbir varlığı olmayan) bir yoksula. . .
Yaşar Nuri Öztürk 16 Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 17 Sonra da o iman edip de sabrı tavsiyeleşen ve merhamet tavsiyeleşenlerden olamadı.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18. İşte bunlar sağdakilerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-İşte onlardır meymenet sahipleri (kitapları sağ taraflarından verilecekler).
Yaşar Nuri Öztürk 18 İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).
Yaşar Nuri Öztürk 19 Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacak.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.91 – ŞEMS

1. Veşşemsi ve duhaha.
2. Velkameri iza telaha.
3. Vennehari iza cellaha.
4. Velleyli iza yagsaha.
5. Vessemai ve ma benaha.
6. Vel'ardı ve ma tahaha.
7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. Kad efleha men zekkaha.
10. Ve kad habe men dessaha.
11. Kezzebet semudü bitagvaha.
12. İzinbe'ase eskaha.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15. Ve la yehafi 'ukbaha.Diyanet Vakfı 1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun güneşe ve parıltısına,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2.Güneşi takip ettiğinde Ay'a,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ona uyduğunda aya,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Onu izlediğinde Ay'a,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Onu açığa çıkarttığında gündüze,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-onu açıp ortaya çıkardığında gündüze,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Onu iyice açtığı vakit gündüze,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Onu örttüğünde geceye,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-onu sardığında geceye,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Gökyüzüne ve onu bina edene,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-göğe ve onu bina edene,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Göğe ve onu kurana,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6.Yere ve onu yapıp döşeyene,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-yere ve onu döşeyene,
Yaşar Nuri Öztürk 6 Yere ve onu döşeyene.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7.Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-nefse ve onu düzenleyene,
Yaşar Nuri Öztürk 7 Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9.Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-gerçek kurtuluş bulmuştur onu temizlikle parlatan.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!
Yaşar Nuri Öztürk 10 Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Semud kavmi azgınlığından inanmadı.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-O en yaramazları fırladığı zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 12 En haydutları ortaya fırladığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 13.Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Allah'ın elçisi onlara: "Allah'ın devesini ve onun sulanışını gözetiri!" demişti.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
________________________________________
Diyanet Vakfı 14.Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!
Yaşar Nuri Öztürk 14 Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15.(Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Öyle ya, O, o işin sonundan korkacak değil ki!
Yaşar Nuri Öztürk 15 Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

92 – LEYL

1. Velleyli iza yagşa.
2. Vennehari iza tecella.
3. Ve ma halekazzekere vel'ünsa.
4. İnne sa'yeküm lesetta.
5. Feemma men a'ta vetteka.
6. Ve saddeka bilhusna.
7. Fesenüyessirühu lilyüsra.
8. Ve emma men bahıle vestagna.
9. Ve kezzebe bilhusna.
10. Fesenüyessirühu lil'usra.
11. Ve ma yugniy 'anhü malühu iza teredda.
12. İnne 'aleyna lelhüda.
13. Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.
14. Feenzertüküm naren telezza.
15. La yaslaha illel'eska
16. Elleziy kezzebe ve tevella.
17. Ve seyücennebühel'etka.
18. Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.
19. Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.
20. İllebtigae vechi rabbihil'a'la.
21. Ve lesevfe yerda.Diyanet Vakfı 1. (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun bürürken o geceye,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun bürüyüp örttüğü zaman geceye,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Açılıp ağardığı vakit gündüze,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-açıldığı zaman o gündüze,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ve parıldadığı zaman gündüze,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-erkeği ve dişiyi yaratana ki,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Yemin olsun erkeği de dişiyi de yaratana,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Sizin işleriniz başka başkadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-sizin çabanız dağınıktır
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Artık kim verir ve sakınırsa,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Ama bundan böyle her kim vergi verir korunursa
Yaşar Nuri Öztürk 5 Kim verir ve sakınırsa,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Ve en güzeli de tasdik ederse,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-ve en güzeli doğrularca
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ve güzeli doğrularsa,
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Biz onu en kolayına kolaylayacağız.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Biz ona, en kolay olanı kolaylayacağız.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Her kim de cimrilik eder, kendisini müstağni sayar
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Ve en güzeli de yalanlarsa,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-ve en güzeli yalanlarca;
Yaşar Nuri Öztürk 9 Ve güzelliği yalanlarsa,
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Biz de onu en zora hazırlarız.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-onu da en zor olana hazırlayacağız.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Biz onu, en zor olana sevk edeceğiz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramayacak!
Yaşar Nuri Öztürk 11 Aşağı yuvarlandığında malı onu kurtarmayacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Doğru yolu göstermek bize aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Kesinlikle doğru yolu göstermek Bize aittir.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Yemin olsun, doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim işimizdir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Kuskusuz sonu da Bizim önü de Bizim (ahiret de Bizimdir dünya da)!
Yaşar Nuri Öztürk 13 Sonrası da öncesi de sadece bizimdir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. (Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ataşe karşı uyardım.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Ben sizi, köpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım.
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. O ateşe, ancak kötü olan girer.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Ona ancak en bedbaht olan yaslanır.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Şiddete çok düşkün bedbahttan başkası girmez ona.
________________________________________
Diyanet Vakfı 16. Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-O ki, yalanlamış ve tersine gitmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Yalanlamış, sırtını dönmüştü o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17.En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-O en çok takva sahibi olan ise ondan çok uzaklaştırılacaktır!
Yaşar Nuri Öztürk 17 İyice sakınan da ondan uzak tutulur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 18.O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-O ki, malını verir, temizlenir.
Yaşar Nuri Öztürk 18 O ki, temizlenip arınsın diye malını verir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 19.Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Ve onda hiç kimsenin mükafat edilecek bir nimeti yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Onun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 20.O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Ancak yüceler yücesi Rabbinin rızasını aramak için verir.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Ve mutlaka o hoşnutluğa erecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.


93 – DUHA

1. Vedduha.
2. Velleyli iza seca.
3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6. Elem yecidke yetiymen feava.
7. Ve vecedeke dallen feheda.
8. Ve vecedeke 'ailen feagna.
9. Femmel yetiyme fela takher.
10. Ve emmessaile fela tenher.
11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.Diyanet Vakfı 1. Andolsun kuşluk vaktine
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun kuşluk vaktine
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun kuşluk vaktine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ve dindiği zaman o geceye ki,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Gelip oturduğu vakit geceye ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 6-O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
Yaşar Nuri Öztürk 6 O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
Yaşar Nuri Öztürk 7 Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Yaşar Nuri Öztürk 8 Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
Yaşar Nuri Öztürk 9 O halde, yetimi örseleme!
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-El açıp isteyeni de azarlama!
Yaşar Nuri Öztürk 10 Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
Yaşar Nuri Öztürk 11 Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!94 – İNŞİRAH


1. Elem nesrah leke sadrek
2. Ve vada'na 'anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa'na leke zikreke
5. Feinne me'al'usri yüsren
6. İnne me'al'usri yüsren
7. Feiza feragte fensab
8. Ve ila rabbike fergab


Diyanet Vakfı 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Senin için bağrını açmadık mı?
Yaşar Nuri Öztürk 1 Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Yükünü senden alıp atmadık mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-İndirmedik mi senden o yükünü?
Yaşar Nuri Öztürk 2 İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O senin belini büken yükü .
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Senin şanını yüceltmedik mi?
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ve yüceltmedik mi senin şanını!
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
Yaşar Nuri Öztürk 6 Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
Yaşar Nuri Öztürk 7 O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Yalnız Rabbine yönel.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!
________________________________________


95 - TİN

1. Vettiyni vezzeytuni.
2. Ve turi siyniyne.
3. Ve hazelbeledil'emiyni.
4. Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.
5. Sümme redednahü esfele safiliyne.
6. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7. Fema yukezzibuke ba'du biddiin,
8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.


Diyanet Vakfı 1. İncire, zeytine,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun o incire, o zeytine,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun incire, zeytine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Sina dağına ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Sinin (Sina) dağına
Yaşar Nuri Öztürk 2 Tûr-i Sîna'ya,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-ve bu güvenli beldeye ki,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve şu güvenli kente ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 6 İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
Yaşar Nuri Öztürk 7 Böyle iken dini sana ne yalanlatır?
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Allah hakimlerin hakimi değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk 8 Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?
________________________________________


96 – ALAK

1. Ikra' bismi rabbikelleziy halak
2. Halekal'insane min 'alak
3. Ikre' ve rabbükel'ekrem
4. Elleziy 'alleme bilkalem
5. Allemel'insane ma lem ya'lem
6. Kella innel'insane leyatga
7. En reahüsnagna
8. inne ila rabbikerrü'ca
9. Eraeytelleziy yenha
10. Abden iza salla
11. Eraeyte in kane 'alelhüda
12. Ev emara bittakva
13. Eraeyte in kezzebe ve tevella
14. Elem ya'lem biennallahe yera
15. Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
16. Nasıyetin kezibetin hatıeh
17. Felyed'u nadiyehu.
18. Sened'uzzebaniyete.
19. Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Diyanet Vakfı 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Oku O yaratan Rabbinin adıyla!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
Yaşar Nuri Öztürk 2 İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Oku, O, cömenliğinin sonu olmayan Rabbindir!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Kalem ile (yazmayı) öğreten de.
Yaşar Nuri Öztürk 4 O'dur kalemle öğreten!
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O, insana bilmediği şeyleri öğretti.
Yaşar Nuri Öztürk 5 İnsana bilmediğini öğretti.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Gerçek şu ki, insan azar.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!
Yaşar Nuri Öztürk 6 İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Kesinlikle sonunda Rabbinedir dönüş!
Yaşar Nuri Öztürk 8 Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Gördün mü şu men edeni,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Baksana o engelleyene,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Gördün mü o yasaklayanı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?
Elmalılı Hamdi Yazır 10-namaz kılmakta olan bir kulu!
Yaşar Nuri Öztürk 10 Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Baksana o doğru yolda giderse
Yaşar Nuri Öztürk 11 Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
________________________________________
Diyanet Vakfı 12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
Elmalılı Hamdi Yazır 12-ya da takva sahibi olmayı emrederce, fena mı?
Yaşar Nuri Öztürk 12 Ya o, takvayı emrediyorsa!
________________________________________
Diyanet Vakfı 13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Baksana, yalanlar ve tersine giderse, iyi mi?
Yaşar Nuri Öztürk 13 Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
________________________________________
Diyanet Vakfı 14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Yaşar Nuri Öztürk 14 Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
________________________________________
Diyanet Vakfı 15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
Yaşar Nuri Öztürk 15 İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 16.O yalancı, günahkâr alından (perçemden),
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Yalancı, cani bir alnı!
Yaşar Nuri Öztürk 16 O yalancı, o günahkâr alnı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 17.O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-O zaman çağırsın kurultayını, meclisini!
Yaşar Nuri Öztürk 17 Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
________________________________________
Diyanet Vakfı 18.Biz de zebânîleri çağıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Biz çağıracağız zebanileri!
Yaşar Nuri Öztürk 18 Biz de çağıracağız zebanileri!
________________________________________
Diyanet Vakfı 19.Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!
________________________________________

97 – KADİR

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
3. Leyletülkadri hayrün men elfi şehr
4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr


Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
________________________________________
Diyanet Vakfı l. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Kadir gecesinin ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
Yaşar Nuri Öztürk 2 Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Bir selam (güvenlik) dir o gece, ta tan atana kadar.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!
________________________________________


98 – BEYYİNE

1. Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüsrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3. Fiha kütübün kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh
5. Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6. innelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüsrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm serrülberiyyeh
7. innelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8. Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen hasiye rabbehDiyanet Vakfı 1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Ehlikitap'tan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine beyyine/açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-(Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O sahifelerde en doğru hükümler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 3 O sayfalar içindedir dosdoğru-eskimez kitaplar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak, kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kitap verilmiş olanlar, kendilerine beyyine/açık delil geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Oysaki onlara, dini yalnız O'na özgüleyerek, dosdoğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah'a ibadet etmeleri, namazı/duayı yerine getirmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru, eskimez ve aşınmaz din.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.
Yaşar Nuri Öztürk 7 İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Onların mükafatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar. Bu mükafat, işte Rabbine saygı duyanlara aittir!
Yaşar Nuri Öztürk 8 Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri/temiz-bereketli bahçelerdir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.
________________________________________

99 – ZİLZAL

1. İza zülziletil erdu zilzaleha
2. Ve ahracetilerdu eskaleha
3. Ve kalel insanü ma leha
4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5. Bienne rabbeke evha leha
6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7. Ve mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerahDiyanet Vakfı 1. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Yer o sarsıntıyla sarsıldığında,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-yer ağırlıklarını çıkardığında,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Ve insan "Ne oluyor buna!" dediği vakit,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-İnsan: "Buna ne oluyor?" dediğinde;
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. İşte o gün (yer) haberlerini anlatır,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır.
Yaşar Nuri Öztürk 4 İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Rabbinin ona bildirmesiyle.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk 6 O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Her kim zerre kadar bir hayır isterse onu görecek;
Yaşar Nuri Öztürk 7 Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.


100 – ADiYAT

1. Vel adiyati dabha
2. Fel muriyati kadha
3. Fel mugırati subha
4. Fe eserne bihı nak'a
5. Fe vesatne bihı cem'a
6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
7. Ve innehu ala zalike le şehid
8. Ve innehu li hubbil hayri le şedid
9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10. Ve hussıle ma fis sudur
11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Diyanet Vakfı l. Harıl harıl koşanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-(tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. (Ansızın) sabah baskını yapanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-sabahleyin baskın basanlara,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Orada tozu dumana katanlara,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-derken savurup da bir toz-duman (tozu dumana katanlara),
Yaşar Nuri Öztürk 4 Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki ,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
Yaşar Nuri Öztürk 5 Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-o insan Rabbine karşı pek nankördür.
Yaşar Nuri Öztürk 6 İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Ve kendisi de şahittir buna.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.
Yaşar Nuri Öztürk 8 O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman ,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-o göğüslerdekiler derlendiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk 10 Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
________________________________________
Diyanet Vakfı 11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdar
Elmalılı Hamdi Yazır 11-O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!
Yaşar Nuri Öztürk 11 Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır

101 – KARİA


1. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferasil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıysetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh

Diyanet Vakfı 1. Kapı çalan!
Elmalılı Hamdi Yazır 1-O apaçık bela (Kıyamet)...
Yaşar Nuri Öztürk 1 O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Nedir o kapı çalan?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Nedir o çarpacak bela?
Yaşar Nuri Öztürk 2 Nedir Kaaria?
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
Yaşar Nuri Öztürk 3 Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
Yaşar Nuri Öztürk 4 O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!)
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
Yaşar Nuri Öztürk 6 İşte o gün, tartıları ağır basan kişi,
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Ameli yeğni olana gelince.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Fakat tartıları hafif gelen kimse.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Tartıları hafif çekeninse,
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye'dir.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-O vakit onun anası Haviyedir.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Anası, Hâviye'dir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 10.Nedir o (Hâviye) bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Ve bildin mi, Haviye nedir?
Yaşar Nuri Öztürk 10 Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 11.Kızgın ateş!
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Kızışmış bir ateştir!
Yaşar Nuri Öztürk 11 Kızışmış bir ateştir o!
________________________________________

102 – TEKASÜR

1. Elhakümüt tekasür
2. Hatta zürtümülmekabir
3. Kella sevfe ta'lemun
4. Sümme kella sevfe ta'lemun
5. Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
6. Le teravünnelcehıym
7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym


Diyanet Vakfı 1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
Yaşar Nuri Öztürk 2 Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Hayır! Yakında bileceksiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Öyle değil, ileride bileceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ama iş öyle değil; yakında bileceksiniz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Elbette yakında bileceksiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hayır, hayır! İş öyle değil! Yakında bileceksiniz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
Yaşar Nuri Öztürk 5 İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 6 Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 7 Yine yemin olsun, onu gözünüzle apaçık göreceksiniz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!
Yaşar Nuri Öztürk 8 Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz!
________________________________________
103 – ASR

1. Vel asr
2. İnnel insane le fi husr
3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrDiyanet Vakfı 1. Asra yemin ederim ki
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun Asra ki,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet'e ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-insan mutlaka bir ziyandadır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.
Yaşar Nuri Öztürk 3 İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
________________________________________


SEÇME HAKKI KİŞİSEL....İŞTE BUYURUNUZ...

104 – HÜMEZE

1. Veylül li külli hümezetil lümezeh.
2. Ellezıcemea malev ve addedeh
3. Yahsebü enne malehu ahledeh
4. Kella le yümbezenne fil hutameh
5. Ve ma edrake mel hutameh
6. Narullahil mukadeh
7. Elleti tettaliu alel ef'ideh
8. İnneha aleyhim mü'sadeh
9. Fi amedim mümeddedeh


Diyanet Vakfı 1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
Yaşar Nuri Öztürk 2 O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame'ye.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Bildin mi Hutame nedir?
Yaşar Nuri Öztürk 5 Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir?
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir
Yaşar Nuri Öztürk 6 Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o,
________________________________________
Diyanet Vakfı 7.(Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ki tırmanıp işler yüreklere.
________________________________________
Diyanet Vakfı 8.O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
Yaşar Nuri Öztürk 8 O, onların üzerine kilitlenecektir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-uzatılmış sütunlar içinde olarak.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Uzatılmış sütunlar arasında...

105 – FİL

1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl
5. Fecealehüm keasfin me'kul

Diyanet Vakfı l. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 1 -Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Yaşar Nuri Öztürk 2 Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların?
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Atıyorlardı onlara kurumuş çamurdan damgalı taş.
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

106 – KUREYŞ

1. Li iylafi kurays
2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt
4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf


Diyanet Vakfı 1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Kureyş'e imkan sağlandığı için,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Yaşar Nuri Öztürk 4 O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.
________________________________________

107 – MAUN

1. E raeytellezi yükezzibü bid din
2. Fe zalikellezi yedu'ul yetim
3. Ve la yehuddu ala taamil miskin
4. Fe veylün lil müsallin
5. Ellezine hüm an salatihim sahun
6. Ellezine hüm yüraun
7. Ve yemneunel maun


Diyanet Vakfı 1. Dini yalanlayanı gördün mü?
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Gördün mü o dine yalan diyeni?
Yaşar Nuri Öztürk 1 Gördün mü o, dini yalan sayanı?
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. İşte o, yetimi itip kakar;
Elmalılı Hamdi Yazır 2-İşte yetimi itip kakan odur!
Yaşar Nuri Öztürk 2 İşte odur yetimi itip kakan;
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-namazlarında yanılmaktadırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
________________________________________
Diyanet Vakfı 6. Onlar gösteriş yapanlardır,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Onlar ki, gösteriş yaparlar.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar
.
________________________________________
Diyanet Vakfı 7.Ve hayra da mâni olurlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Ve yardımlığı sakınır (zekatı yemezler).
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.


108 – KEVSER


1. İnna a'taynakel kevser
2. Fe salli li rabbike venhar
3. İnne şanieke hüvel'ebter


Diyanet Vakfı 1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser'i/iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, soy ve aydınlığın tükenmezini.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
Yaşar Nuri Öztürk 2 O halde, sen de Rabbin için namaz kıl/dua et ve göğsünü gererek dimdik dur/sağ elini sol elinin üzerine koyup kıyam et/namazı vakti girer girmez kıl/kavrayışını bilgi ile derinleştir/eti yenecek hayvan kes!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Kuşkun olmasın ki, ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

109 – KAFİRUN
1. Kul ya eyyühel kafirun
2. La a'büdü ma ta'büdun
3. Ve la entüm abidune ma a'büd
4. Ve la ene abidün ma abedtüm
5. Ve la entüm abidune ma a'büd
6
. Leküm diynüküm ve liye din


Diyanet Vakfı 1-De ki: "Ey kafirler,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-De ki: "Ey kafirler,
Yaşar Nuri Öztürk 1 De ki: "Ey nankör kâfirler!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2-tapmam o taptıklarınıza!
Elmalılı Hamdi Yazır 2-tapmam o taptıklarınıza!
Yaşar Nuri Öztürk 2 Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3-Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
________________________________________
Diyanet Vakfı 4-Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kul değilim sizin taptığınıza,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5-hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
________________________________________
Diyanet Vakfı 6-Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!
Yaşar Nuri Öztürk 6 Sizin dininiz size, benim dinim bana!"
________________________________________


110 – NASR
1. İza cae nasrullahi velfeth
2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestagfirh* innehu kane tevvaba


Diyanet Vakfı 1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-"artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.
________________________________________


111 – LEHEB
1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
2. Ma agna 'anhü malühu ve ma keseb
3. Seyasla naran zate leheb
4. Vemraetüh* hammaletel hatab
5. Fi cidiha hablüm mim mesed


Diyanet Vakfı 1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
Yaşar Nuri Öztürk 1 Elleri kurusun Ebru Leheb'in; zaten kurudu ya!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O, alevli bir ateşte yanacak.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O, bir alevli ateşe yaslanacak.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Alevli bir ateşe yaslanacaktır o;
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Karısı da odun hamalı olacak!
Yaşar Nuri Öztürk 4 Karısı da,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...112 – İHLAS


1. Kul hüvallahü ehad
2. Allahüs samed
3. Lem yelid ve lem yuled
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad


Diyanet Vakfı 1. De ki: O, Allah birdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 1 -De ki: "O Allah tek birdir.
Yaşar Nuri Öztürk 1 De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Allah sameddir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)
Yaşar Nuri Öztürk 2 Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Doğurmadı ve doğurulmadı.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Onun hiçbir dengi yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-O'na bir küfüv (denk) de olmadı!"
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!
________________________________________113 – FELAK

1. Kul e'uzü birabbilfelak
2. Minserri ma halak
3. Ve min serri gasikın iza vekab
4. Ve min serrinneffasati fiyl'ukad
5. Ve min serri hasidin iza hased
Diyanet Vakfı 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yaşar Nuri Öztürk 1 De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2.Yarattığı şeylerin şerrinden,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-yarattığı şeylerin şerrinden,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yarattıklarının şerrinden,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
Yaşar Nuri Öztürk 4 Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"
Yaşar Nuri Öztürk 5 Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden..."
________________________________________114 – NAS

1. Kul e'uzü birabbinnas
2. Melikinnas
3. İlahinnas
4. Min serrilvesvasil hannas
5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
6. Minel cinnetivennas


Diyanet Vakfı 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,
Yaşar Nuri Öztürk 1 De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
Elmalılı Hamdi Yazır 2-insanların hükümdarına,
Yaşar Nuri Öztürk 2 İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3.İnsanların İlâhına.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-insanların İlahına;
Yaşar Nuri Öztürk 3 İnsanların ilahına;
________________________________________
Diyanet Vakfı 4.O sinsi vesvesenin şerrinden,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-o sinsi vesvesecinin şerrinden,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,
________________________________________
Diyanet Vakfı 5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
Yaşar Nuri Öztürk 5 İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
________________________________________
Diyanet Vakfı 6.Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."
Yaşar Nuri Öztürk 6 Cinlerden de insanlardan da olur o!"
________________________________________


KURAN BANA DİYOR Kİ SERİSİNİN SON SÖZÜKURAN DİLEYENLE KONUŞUR…ONUN İÇİN DİLEMENİZ GEREK….BANA DEDİKLERİ SERİSİNDE GÖZÜME TAKILAN VE HATIRLATMADA YARAR GÖRDÜKLERİMİ YAZMAYA ÇALIŞTIM.YOKSA HİÇBİR SATIRINDAN VAZGEÇMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ….
LATİN ALFABE İLE İNDİĞİ ŞEKİLDE YAZDIM.ARAPCASINI OKUMAYI BİLMEYENLER HİÇ DEĞİLSE YAKIN ŞEKİLDE OKUSUN VE HİSSETSİN İSTEDİM.
ANCAK ARAPCA OKUNAN BİR CD-KASET YA DA WEB SİTESİNDEN DOĞRU OKUMAYI BİRLEŞTİREREK DİNLERLERSE EKSİĞİ TAMAM OLUR..TÜRKÇEDE OLMAYIP DA ARAPCADA OLAN BAZI HARFLERİN OKUNUŞUNDAKİ EKSİKLİK TAMAMLANMIŞ OLUR…..
MEALLERİ ÇOĞUNLUKLA,
http://www.kuranikerim.gen.tr/
ADRESİNDEN,
LATİN ALFABE KURAN’I DA GENEL OLARAK
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=4

KURAN-I KERİM ( ARAPÇA - LATİN HARFLİ)
ADRESİNDEN TEMİN ETTİM…
HAZIRLAYIP YAYINA KOYANLARA MÜTEŞEKKİRİM…YARADAN EMEKLERİNİ ZAYİ ETMESİN….BLOG İÇİNDEKİ HATALAR-VARSA- BANA AİTTİR…UMARIM İZLEYİCİLER HOŞ GÖRÜR…VE YİNE UMARIM Kİ RABB’İM DE-İYİ NİYETİMİ ELBET BİLDİĞİNDEN- BENİ BAĞIŞLAR……
BENİ İZLEMEK ZAHMETİNE KATLANANLARIN BİLECEĞİ ÜZERE KURAN DIŞI HİÇ BİR ŞEYİ KABUL ETMEDİĞİMİ VE ETMEYECEĞİMİ BURADA TEKRAR BELİRTMEK İSTERİM…AZİZ PEYGAMBERİMİN VE KURAN’IN TAMAMEN YANINDAYIM…KİŞİSEL SORUMLULUK TAŞIYAN YARATILMIŞ İNSANIN DA BİREYSEL OLARAK SORUMLU OLACAĞINA KESİN İNANDIĞIM İÇİN KARAR KENDİNİZE AİT DİYORUM…BU NEDENDEN YUNUS-100 DE SÖYLENDİĞİ ÜZERE YÜCE YARADAN’DAN DİLEMENİZİ DE DİLERİM…HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN…
7-ARAF-23 kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.


21-ENBİYA-87……(yunus dediki)…
………el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"


28-KASAS-16-kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ....fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.
2-BAKARA-286-..rabbena la tüahızna in nesina ev ahta'na*..

2-286-DİYANET- ..Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma…sorgulama…hesaba çekme…


7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59) ve selamün alel mürselin (37-/182)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa