09 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-62-ÜÇ PİŞMANLIK DUASI

3 PİŞMANLIK DUASI7-ARAF
(23) Kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin


Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.


Elmalılı Hamdi Yazır 23-Onlar:
"Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eğer Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz."
dediler.

Yaşar Nuri Öztürk 23
"Ey Rabbimiz,

dediler,
öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız."
21-ENBİYA

(87) Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati
el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zaliminDiyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"
diye niyaz etti.

Elmalılı Hamdi Yazır 87-Zünnun'u (Yunus'u) da. Hani öfkelenerek gitmişti de Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı; derken karanlıklar içinde:
"Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben gerçekten zalimlerden oldum
diye." seslendi.

Yaşar Nuri Öztürk 87 Ve Zünnûn. Hani, kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi/ölçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı. Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı:
"Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum."28-KASAS

(16) Kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli
fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym


Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.


Elmalılı Hamdi Yazır 16
-"Ey Rabbim, doğrusu ben kendime yazık ettim, artık bağışlamanla benim suçumu ört!"
dedi.
O da onu bağışladı. Gerçekten O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.


Yaşar Nuri Öztürk 16
"Rabbim, öz benliğime zulmettim, beni affet"
diye yakardı da

Allah onu affetti. Gafûr O'dur, Rahîm O'dur.


TEKRAR EDELİM...........rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin


el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin


rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ......fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym


7-ARAF
185-.... febieyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT
50-Febieyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

1 Yorum:

saat: 14 Mayıs 2013 08:42 , Anonymous Adsız dedi ki...

Allah razi olsun.

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa