05 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-54-49-HUCURAT SURESİNDE

49-HUCURAT6.
Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın


Diyanet Vakfı 6.
Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.


Elmalılı Hamdi Yazır 6-
Ey iman edenler, eğer size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın, sonra bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.


Yaşar Nuri Öztürk 6
Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde, hemen araştırıp inceleyin/delil arayın! Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz.

10.
İnnemel mü'minune ihvetün
fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun


Diyanet Vakfı 10.
Müminler ancak kardeştirler
. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.


Elmalılı Hamdi Yazır 10-
Müminler ancak kardeştirler
, onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah'tan korkun ki, rahmete layık olasınız!


Yaşar Nuri Öztürk 10
Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler.
O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki, size merhamet edilebilsin
11.
Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman
ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun


Diyanet Vakfı. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir!
Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.


Elmalılı Hamdi Yazır11-Ey iman edenler, bir topluluk bir toplulukla alay etmesin; belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar; bir takım kadınlar da diğer kadınlarla (alay etmesin), belki onlardan daha hayırlı olurlar. Bir de kendi kendinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir!
Her kim de tevbe etmezse, işte onlar kendilerine zulmedenlerdir


Yaşar Nuri Öztürk 11 Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir!
Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir

12.
Ya eyyühellezıne amenüctenibu kesıram minez zanni
inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym


Diyanet Vakfı 12.
Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının.
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.


Elmalılı Hamdi Yazır 12-
Ey iman edenler, zannın bir çoğundan çekinin,
çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin! Sizden biriniz kardeşinin ölü halindeki etini yemek ister mi hiç? Demek tiksindiniz! O halde Allah' tan korkun, çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir. Çok bağışlayıcıdır.

Yaşar Nuri Öztürk 12
Ey iman edenler! Zandan çok sakının!
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.


13.
Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu
inne ekremeküm indellahi etkaküm
innellahe alımün habır


Diyanet Vakfı 13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.
Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır.
Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.


Elmalılı Hamdi Yazır 13-Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık.
Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır.
Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.


Yaşar Nuri Öztürk 13 Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık.
Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır.
Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.


BURAYA ARAF SURESİNDEN BİR AYET EKLEMEK İSTİYORUM...HADİS DİYE SÖYLENENLERE KARŞI DÜŞÜNCELERİMİ İZLEYENLER BİLİYOR..SANIRIM YERİ GELDİ...KURAN İÇİNDEN BİR SÖZ..HATIRLATMA TABİİ Kİ...KARAR YİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KİŞİSEL..YANİ SİZE AİT...

7-ARAF(SURESİNDEN)


7-185.
E ve lem yenzuru fı melekutis semavati vel erdı ve ma halekallahü min şey'iv ve en asa ey yekune kadıkterabe ecelühüm
fe bi eyyi hadisim ba'dehu yü'minun


Ali Bulaç 185- Onlar, göklerin ve yerin 'bağımlı olduğu egemenliğe ve sünnete’ (melekût) Allah'ın yarattığı şeylere ve ihtimal (verip) ecellerinin pek yaklaştığına bakmıyorlar mı?
Bundan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar?


Diyanet Vakfı 185. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı?
O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?


Edip Yüksel 7:185 Göklerin ve yerin egemenliğine ve ALLAH'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi?
Bundan sonra artık hangi hadise (söze) inanırlar?


Elmalılı Hamdi Yazır 185-Bunlar göklerin, yerin ve Allah'ın yarattığı her hangi birşeyin tedbir ve tasarrufu hakkında hiçbir fikir yürütemediler mi? Ve bir de şu ecellerinin yaklaşmış olması ihtimalini hiç düşünmediler mi?
O halde buna inanmadıktan sonra hangi söze inanırlar.


Süleyman Ateş 185. Göklerin, yerin melekutuna ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bak(ıp ibret al)madılar mı?
Peki bun(a inanmadık)dan sonra hangi söze inanacaklar?


Yaşar Nuri Öztürk 185 Göklerin ve yerin melekûtuna, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmadılar mı; ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğini düşünmediler mi?
Peki, bu Kur'an'dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?
________________________________________

MEALLERİNİ DE ARTIRARAK EKLEDİM....BİLMEM BAŞKA HANGİ SÖZE-GERÇEK SÖZE-HADİS-E İNANACAKLAR...YA DA İNANACAK SINIZ..?????..BU KONUDAKİ YAZILARIMA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ...YUNUS-100...TABİİKİ UNUTULMADAN.....AKLINI KULLANMAYANLARIN ÜSTÜNE PİSLİK YAĞAR.....CAHİL-ZALİM VE AKLINI KULLANMAYANLARDAN OLMAKTAN ALEMLERİN RABB'İ,YÜCE YARADAN'IMA SIĞINIRIM....HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN.....


İnnemel mü'minune ihvetün


inne ekremeküm indellahi etkaküm


fe bi eyyi hadisim ba'dehu yü'minun
rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa