23 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-46-AHZAB SURESİ-33-DE SİZE DE

33-AHZAB
1.
Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma


Diyanet Vakfı 1. Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Ey peygamber, Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm, ve Hakîm'dir.
________________________________________2.
Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habıra


Diyanet Vakfı 2. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne yapıyorsanız haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır.3.
Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla


Diyanet Vakfı 3.
Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.


Elmalılı Hamdi Yazır 3-
Ve Allah'a tevekkül et ki, koruyucu olarak Allah yeter!


Yaşar Nuri Öztürk 3
Allah'a dayanıp güven! Vekil olarak Allah yeter.40.
Ma kane
muhammedün
eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli şey'in alıma


Diyanet Vakfı 40.
Muhammed,
sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.


Elmalılı Hamdi Yazır 40-
Muhammed,
sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir; fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.


Yaşar Nuri Öztürk 40
Muhammed,
sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.
________________________________________56.
İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma


Diyanet Vakfı 56.
Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.


Elmalılı Hamdi Yazır 56-
Muhakkak ki, Allah ve melekleri, peygambere hep salat ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslimiyetle salat ve selam getirin!


Yaşar Nuri Öztürk 56
Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin.DOSTLARA MEKTUPLAR-10....KONU İLE İLGİLİ..GÖZ ATILABİLİR...HATIRLATMA...


70.
Ya eyyühellezine amenüttekullahe ve kulu kavlen sediyda


Diyanet Vakfı 70.
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.


Elmalılı Hamdi Yazır 70-
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin


Yaşar Nuri Öztürk 70
Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sağlam söz söyleyin!


22-TAHA SÜRESİ 44 NCÜ AYETTEKİ.....HZ. MUSA'YA O AZMIŞ FİRAVUNA...."KULU KAVLEN SEDİYDA.."....."YUMUŞAK SÖYLE"...DİYE UYARIDA BULUNULMASINI DA HATIRLAYARAK TÜM YÖNETİCİLERİN DAVRANIŞLARINI DÜZELTMELERİNİ DİLERDİM.....


72.
İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kane zalumen cehula


Diyanet Vakfı 72.
Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.


Elmalılı Hamdi Yazır 72-
Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi onu. O gerçekten çok zalim, çok cahil bulunuyor


Yaşar Nuri Öztürk 72
Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi.


CAHİL VE ZALİMLERDEN OLMAKTAN ALEMLERİN RABBİ YÜCE YARADAN'IMA SIĞINIRIM....


rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa