11 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-38-FURKAN-OKUYUN-ANLAYIN-DERS ALIN

25-FURKAN

1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra

Diyanet Vakfı 1. Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, Allah, yüceler yücesidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye, kuluna indiren (Allah) ne yücedir!
Yaşar Nuri Öztürk 1 Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan'ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi.
2.
Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira


Diyanet Vakfı 2.
Göklerin ve yerin mülkü O'nundur.O bir çocuk edinmemiştir,mülkünde ortağı yoktur .Her şeyi yaratmış, ona ölçü , biçim ve düzen vermiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır 2-
O, göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olandır, hiçbir oğul edinmemiştir ve mülkünde hiçbir ortağı da yoktur; herşeyi yaratmış ve herbirini bir takdir ile belirleyip hepsinin mukadderatını hazırlamıştır.

Yaşar Nuri Öztürk 2
Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız O'nundur. Çocuk edinmemiştir O. Mülk ve saltanatında ortak yoktur O'na. Herşeyi yaratmış ve herşeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.


BENZERİ BİR AYETİ BURAYA EKLEYİP HATIRLATAYIM……TÜRBELER-MEZARLAR-VELİLER-HIRKA-SAKAL VE BENZERLERİNDEN MEDET UMANLARA………AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN…..


17-İSRA-
111.
Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

Diyanet Vakfı 111.
"Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdederim" de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!

Elmalılı Hamdi Yazır 111-Ve şöyle de:
"Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi; O'na mülkte bir ortak da olmadı; O'na aczi yüzünden bir yardımcı da olmadı." O'nu tekbir ile büyükle de büyükle!

Yaşar Nuri Öztürk 111 Şöyle de:
"Hamt, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; âcizlik yüzünden dost edinmemiştir." Ve tekbir edip yücelt O'nu!
________________________________________

25-FURKAN
56.
Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

Diyanet Vakfı 56. (
Resûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Elmalılı Hamdi Yazır 56-
Halbuki seni ancak bir müjdeci ve uyancı olarak gönderdik

Yaşar Nuri Öztürk 56
Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik


57.
Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla


Diyanet Vakfı 57.
De ki: Buna karşılık, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum.


Elmalılı Hamdi Yazır 57-
De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler (olmanızı) istiyorum."


Yaşar Nuri Öztürk 57
De ki: "Onun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; ancak Rabbine varmak için bir yol tutmayı dileyenler istiyorum."

________________________________________


58.
Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra

Diyanet Vakfı 58. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır 58-Sen ölmeyecek olan diriye güven de O'nu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması yeter.
Yaşar Nuri Öztürk 58 O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanıp güven, O'nu överek tespih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!
________________________________________


70.
İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma


Diyanet Vakfı 70. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allahı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 70-ancak tevbe ve iman edip, iyi amel işleyenler başka; çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Yaşar Nuri Öztürk 70 Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

71.
Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba


Diyanet Vakfı 71. Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Elmalılı Hamdi Yazır 71-Ve her kim tevbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Yaşar Nuri Öztürk 71 Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

72.
Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kirama


Diyanet Vakfı 72. (O kullar), yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler.
Elmalılı Hamdi Yazır 72-Ve onlar ki, yalana şahitlik etmezler, anlamsız, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar içinde geçer (gider)ter.
Yaşar Nuri Öztürk 72 Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.
________________________________________

73.
Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana


Diyanet Vakfı 73. Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar;
Elmalılı Hamdi Yazır 73-Ve onlar ki Rablerinin ayetleri hatırlatılınca, kör ve sağır üstüne yıkılıp yatmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk 73 Rablerinin ayetleri kendilerine hatırladıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.
________________________________________


74.
Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne
imama


Diyanet Vakfı 74. (Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine
önder
kıl! derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 74-Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine
önder
kıl!" derler.
Yaşar Nuri Öztürk 74 Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara
önder
kıl."

75.
Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam


Diyanet Vakfı 75. İşte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 75-İşte hep bunlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı ile mükafatlandırılacaklar; orada sağlık ve selam ile karşılanacaklar.
Yaşar Nuri Öztürk 75 İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar
76.
Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama


Diyanet Vakfı 76. Orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir.
Elmalılı Hamdi Yazır 76-Orada ebedi kalacaklar; ne güzel durulacak bir yer, ne güzel bir makam!
Yaşar Nuri Öztürk 76 Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!"
________________________________________


77.
Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama


Diyanet Vakfı 77. (Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!
Elmalılı Hamdi Yazır 77- De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?" Demek ki, yalanladılar! O halde yarın ceza (yakalarına) yapışacak!
Yaşar Nuri Öztürk 77 De ki: "Duanız/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız; bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır."
________________________________________

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa