07 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-33-PEYGAMBER VE SEÇİLMİŞLER GİBİ SÖYLE

21-ENBİYA
1.
İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun

Diyanet Vakfı 1.
İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.

Elmalılı Hamdi Yazır 1-
İnsanlara hesap zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk 1
Yaklaştı insanlara hesapları! Ve onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirip durmadalar.


10.
Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun

Diyanet Vakfı 10.
Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâla akıllanmaz mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır 10-
Andolsun ki, size öyle bir kitap indirdik ki. bütün şanınız ondadır; hala akıllanmayacak mısınız?

Yaşar Nuri Öztürk 10
Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?


16.
Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

Diyanet Vakfı 16.
Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.

Elmalılı Hamdi Yazır 16-
Biz, göğü, yeri ve arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.

Yaşar Nuri Öztürk 16
Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık.35.
Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

Diyanet Vakfı 35.
Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır 35-
Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilik ile deneyeceğiz; hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk 35
Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.


74.
Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev
ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn

75. Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn


Diyanet Vakfı 74.
Lût'a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık) ve ilim verdik;
onu, çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 74-
Lut'a, ona da bir hüküm ve ilim verdik.
Onu çirkeflikler işleyen o beldeden kurtardık; doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavim idiler.
Yaşar Nuri Öztürk 74
Lût'a da hükümranlık ve ilim verdik.
Onu, pislikler üretip duran bir kentten kurtardık. O kent halkı yoldan çıkmış kötü bir kavimdi.
________________________________________
Diyanet Vakfı 75. Onu (Lût'u) rahmetimize kabul ettik; çünkü o, sâlihlerden idi.
Elmalılı Hamdi Yazır 75-Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o iyi kişilerdendi.
Yaşar Nuri Öztürk 75 Onu rahmetimizin içine soktuk. O, hak ve barış için çalışanlardandı.
________________________________________
79. Fe fehhemnaha süleyman
ve küllen ateyna hukmev ve ılmev
ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın

80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun
Diyanet Vakfı 79. Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz,
onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik.
Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız.
Elmalılı Hamdi Yazır 79-Derhal onu Süleyman'a anlattık;
bununla beraber herbirine bir hüküm ve bir ilim vermiştik.
Dağları Davud'un emrine amade kılmıştık, kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı; Biz bunları yaparız!
Yaşar Nuri Öztürk 79 Onu Süleyman'a derhal kavrattık.
Her birine hükümdarlık ve bilgi verdik.
Dâvud'a dağları boyun eğdirdik. Kuşlarla beraber tespih ediyorlardı. Yapmak isteyince yapanlarız biz!
________________________________________
Diyanet Vakfı 80. Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır 80-Bir de ona sizin için, sizi savaşınızın şiddetinden korusun diye giyecek sanatım öğretmiştik; şimdi siz şükrünü yerine getiriyor musunuz?
Yaşar Nuri Öztürk 80 Ona, sizi sizin şiddetinizden koruyacak olan zırh yapma sanatını öğrettik. Peki, siz şükrediyor musunuz?
________________________________________83. Ve
eyyube
iz nada
rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın

Diyanet Vakfı 83.
Eyyub
'u da (an). Hani Rabbine:
"Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin"
diye niyaz etmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır 83
-Eyyüb'
u da. Zira:
"Bana bu hastalık mübtela oldu; Sen merhametlilerin en merhametlisisin."
diye Rabbine dua etti.
Yaşar Nuri Öztürk 83 Ve
Eyyûb
... Rabbine şöyle yakarmıştı:
"Dert/zorluk gelip çattı bana; sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin!"87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el
la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"
diye niyaz etti.
Elmalılı Hamdi Yazır 87-Zünnun'u (Yunus'u) da. Hani öfkelenerek gitmişti de Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı; derken karanlıklar içinde:
"Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben gerçekten zalimlerden oldum diye."
seslendi.
Yaşar Nuri Öztürk 87 Ve Zünnûn. Hani, kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi/ölçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı. Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı:
"Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum."


89. Ve zekeriyya iz nada
rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

Diyanet Vakfı 89. Zekeriyya'yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz etmişti:
Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir).
Elmalılı Hamdi Yazır 89-Zekeriyya'yı da. Hani Rabbine: "Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın." diye yalvarmıştı.
Yaşar Nuri Öztürk 89 Ve Zekeriyya. Hani, Rabbine yakarmıştı:
"Rabbim, beni yapayalnız, bir başıma bırakma! Sen, Vâris olanların/mirasçıların en hayırlısısın!"107.
Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

Diyanet Vakfı 107.
(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Elmalılı Hamdi Yazır 107-
Seni sadece bütün kainata rahmet olarak göndermişizdir.

Yaşar Nuri Öztürk 107
Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik.


108. Kul
innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd
fe hel entüm müslimun
Diyanet Vakfı 108. De ki:
Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi.
Hâla müslüman olmayacak mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır 108-De ki:
"Bana ancak ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor.
şimdi siz müslüman oluyor musunuz?"
Yaşar Nuri Öztürk 108 De ki:
"Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır.
Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"112. Kale
rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfun

Diyanet Vakfı 112. (Muhammed:)
Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır 112-(Peygamber şöyle) dedi:
"Ey Rabbim, hakettikleri gibi hükmet! Rabbiıniz isnad ettiğiniz iftiralarınıza karşı sığınılacak Rahman'dır.

Yaşar Nuri Öztürk 112 Resul şöyle yakardı:
"Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına başvurulandır, Müsteân'dır."

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa