10 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-36-BEN DE TEKRAR EDİYORUM-MÜMİNUN

23-MÜMİNUN
28. Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe
kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın

Diyanet Vakfı 28. Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde:
"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.

Elmalılı Hamdi Yazır 28-Sen yanındakilerle birlikte geminin üzerine çıktığında:
"Hamd o Allah'a ki, bizi o zalim topluluktan kurtardı" de.

Yaşar Nuri Öztürk 28 Sen, yanındakilerle birlikte geminin üzerine çıktığında şöyle de:
"Zalimler topluluğundan bizi kurtaran Allah'a hamt olsun!"


29. Ve kur
rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın

Diyanet Vakfı 29. Ve de ki:
Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en hayırlısısın.

Elmalılı Hamdi Yazır 29-Ve de ki:
"Ey Rabbim, beni mübarek bir yere kondur; Sen konuklayanların en hayırlısısın."
Yaşar Nuri Öztürk 29 Şunu da söyle:
"Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın."


72.
Em tes'elühüm harcen fe haracü
rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn

Diyanet Vakfı 72.
(Resûlüm!) Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun?
Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır 72-
Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun?
Rabbinin mükafatı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Yaşar Nuri Öztürk 72
Yoksa onlardan bir vergi mi istiyorsun?
Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. Rızık verenlerin en hayırlısıdır O.


73.
Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym

Diyanet Vakfı 73.
Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

Elmalılı Hamdi Yazır 73-
Doğrusu, sen onları dosdoğru bir caddeye çağırıyorsun.

Yaşar Nuri Öztürk 73
Şu bir gerçek ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.


92.
Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun

Diyanet Vakfı 92.
Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Elmalılı Hamdi Yazır 92-
Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Yaşar Nuri Öztürk 92
Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.


93.
Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun

Diyanet Vakfı 93. (Resûlüm!) De ki:
"Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevî sıkıntıyı ve uhrevî azabı) mutlaka bana göstereceksen.

Elmalılı Hamdi Yazır 93-De ki:
"Rabbim, eğer onlara va'dedilen azabı bana mutlaka göstereceksen,

Yaşar Nuri Öztürk 93 De ki:
"Rabbim, tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen.
94.
Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın

Diyanet Vakfı 94.
Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma, Rabbim!"

Elmalılı Hamdi Yazır 94-
beni o zalimler güruhu arasında bulundurma Rabbim!"

Yaşar Nuri Öztürk 94
Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma Rabbim!"


95.
Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun

Diyanet Vakfı 95.
Biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz.

Elmalılı Hamdi Yazır 95-
Şüphesiz ki Biz, onlara yaptığımız tehdidi sana gösterme gücüne sahibiz elbette.

Yaşar Nuri Öztürk 95
Biz, onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadiriz.96.
İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun

Diyanet Vakfı 96.
Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz.

Elmalılı Hamdi Yazır 96-
Sen o kötülüğü en güzel bir davranışla defet; Biz onların ne halt edeceklerini daha iyi biliriz.

Yaşar Nuri Öztürk 96
En güzel olan neyse onunla sav kötülüğü. Onların nasıl nitelendirme yaptıklarını biz daha iyi biliriz.


97.
Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn

Diyanet Vakfı 97. Ve de ki:
Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!

Elmalılı Hamdi Yazır 97-Ve de ki:
"Ey Rabbim, şeytanların dürtüştürmelerinden (kışkırtmalarından) sana sığınırım!
Yaşar Nuri Öztürk 97 Ve de ki:
"Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!"


98.
Ve euzü bike rabbi ey yahdurun

Diyanet Vakfı 98.
Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!

Elmalılı Hamdi Yazır 98-
Huzuruma gelmelerinden sana sığınırım Rabbim!"

Yaşar Nuri Öztürk 98
"Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!"


109. İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune
rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın

Diyanet Vakfı 109. Zira kullarımdan bir zümre:
Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin,
demişlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır 109-Çünkü Kullarımdan:
"Ey Rabbimiz, iman ettik; bizi bağışla, bize acı; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!"
diyenler vardı.
Yaşar Nuri Öztürk 109 Kullarımdan bir zümre
"Rabbimiz, inandık; affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın"
diyorken,110. Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun
Diyanet Vakfı 110. İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar (ile alay etmeniz) size beni yâdetmeyi unutturdu, siz onlara gülüyordunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 110-Siz, onlarla alay ettiniz, hala Beni anmayı size unutturdular, onlara öyte gülüyordunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 110 Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, zikrimi/Kur'anımı size unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz.

111. İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
Diyanet Vakfı 111. Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 111-İşte Ben onlara sabretmelerine karşılık bugün bu mükafatı verdim. Murada erenler onlardır, onlar!
Yaşar Nuri Öztürk 111 Bugün onlara ben, sabretmiş olmalarının karşılığını verdim. Başarıya erip kurtulanlar, onlardır.


116.
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım

Diyanet Vakfı 116.
Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş'ın sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır 116-
Demek ki Allah,o hak padişah yüksek, çok yüksek! Başka tanrı yoktur; ancak O vardır. O, şanlı Arş'ın sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk 116
Yücelerden yücedir, o hak padişah olan Allah! İlah yok O'ndan başka. O şanlı arşın Rabbidir O!117.
Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun

Diyanet Vakfı 117.
Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler iflah olmaz.

Elmalılı Hamdi Yazır 117-
Her kim Allah ile birlikte başka bir tanrı olduğunu iddia ederse, onun bu hususta hiçbir delili yoktur ve onun hesabı Rabbinin katında görülecektir ancak! Gerçek şu ki, kafirler kurtuluşa eremezler!

Yaşar Nuri Öztürk 117
Kim Allah'ın yanında, hakkında hiçbir kanıt olmayan bir başka ilaha yakarır/davet ederse, onun hesabı rabbi katındadır. Hiç kuşkusuz, küfre sapanlar iflah etmezler.


118. Ve kur
rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Diyanet Vakfı 118. (Resûlüm!) De ki:
Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.

Elmalılı Hamdi Yazır 118-Ve de ki:
"Rabbim, beni bağışla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!
Yaşar Nuri Öztürk 118 Şöyle yakar: "Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın!"


-el hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın
-rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
-Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
-rabbi imma türiyennı ma yuadun
-Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın
-İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh
-rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
-ve euzü bike rabbi ey yahdurun
-rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
-Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
-rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

KURAN SENİNLE HER ZAMAN KONUŞUR....SEÇİLMİŞLERİNİ KONUŞTURUR..SEN DERSİNİ ALMAYI BİLİYORSAN...DİLİYORSAN....BEN SADECE GÖZÜME TAKILANLARI HATIRLATMAYA ÇALIŞIYORUM...DERS BİTMEZ CAN TENDE İSE..GÖREV DE BİTMEZ TEN CANA SAHİP İSE....
ELHAMDÜLİLLAHİ RABB'İL ALEMİYN....
TEKRAR EDEYİM....
rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
-ve euzü bike rabbi ey yahdurun
rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
-rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın
VE SELAMÜN ALEL MÜRSELİYN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİLALEMİYN..HAMD O'NA..SELAM SEÇKİN KULLARINA....

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa