15 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-41-BEN DİYORUM-SEN DE PEYGAMBERLER GİBİ SÖYLE

28-KASAS

16. Kale
rabbi innı zalemtü nefsı fağfirlı fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahıym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.

Elmalılı Hamdi Yazır 16
-"Ey Rabbim, doğrusu ben kendime yazık ettim, artık bağışlamanla benim suçumu ört!" dedi. 0 da onu bağışladı. Gerçekten O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Yaşar Nuri Öztürk 16
"Rabbim, öz benliğime zulmettim, beni affet" diye yakardı da Allah onu affetti. Gafûr O'dur, Rahîm O'dur.


24. Fe seka lehüma sümme tevella ilez zılli fe kale
rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fekıyr

Diyanet Vakfı 24. Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve:
Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım,
dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Bunun üzerine ikisine hayvanlarını suladı, sonra gölgeye çekildi ve:
"Ey Rabbim, ben gerçekten bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim!"
dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Bunun üzerine Mûsa, onların sulama işini yaptı. Sonra gölgeye çekilip şöyle dedi:
"Rabbim, bana indireceğin her nimeti bekleyen bir çaresizim."


67.
Fe emma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa ey yekune minel müflihıyn

Diyanet Vakfı 67.
Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur.

Elmalılı Hamdi Yazır 67-
Ancak tevbe edip iman ederek iyi işlerde bulunan kimse işte o, kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir.

Yaşar Nuri Öztürk 67
Ama tövbe eden, inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapan kişinin, kurtuluşa erenlerden olması ümidi vardır.


68.
Ve rabbüke yahlüku ma yeşaü ve yahtar ma kane lehümül hıyerah sübhanellahi ve teala amma yüşrikun

Diyanet Vakfı 68.
Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şânı yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır 68-
Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçim hakkı onların değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir!

Yaşar Nuri Öztürk 68
Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onların değil/onların seçme hakkı yok. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir, arınmıştır


69.
Ve rabbüke ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun

Diyanet Vakfı 69.
Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır 69-
Sineleri ne saklıyor ve ne açığa vuruyorlar, Rabbin bilir.

Yaşar Nuri Öztürk 69
Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını, neyi açığa vurduğunu da bilir.


70.
Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun

Diyanet Vakfı 70.
İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır 70-
Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk 70
O, Allah'tır! Tanrı yoktur O'ndan başka. İlkte de sonda da hamt yalnız O'nadır. Hüküm de yalnız O'nundur/O'nun içindir. Ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.


88.
Ve la ted'u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun


Diyanet Vakfı 88.
Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır 88-
Allah'la birlikte diğer bir tanrıya daha çağırma; O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve nihayet döndürüIüp O'na götürüleceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk 88
Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.-rabbi innı zalemtü nefsı fağfirlı fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahıym

-rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fekıyr

-Fe emma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa ey yekune minel müflihıyn

-Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun

-Ve la ted'u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun


-rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın -el hamdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa-Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesifun -
Ve selamün alel murselin -Vel hamdü lillahi rabbil alemin


Rabbimiz, inandık; affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın"

Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına

Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir

Selam olsun tüm hak elçilerine!...

Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa