30 Ocak 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-49-36-YASİN-37-SAFFAT-DA

KURAN BİLİNDİĞİ GİBİ TAMAMEN OKUNMALI...HER KELİMESİ AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ...BEN SADECE HATIRLATMA AMACIYLA BAZI AYETLERİ ÖNE ÇIKARIYORUM....ÖRNEĞİN YASİN SÜRESİ EZBERE BİLİNSE...TABİİ ANLAMI İLE BERABER....YA DA MÜLK SÜRESİ....BİZDE BİR ADET VAR...HAFIZLIK...AMA ÇOK HAFIZDA SADECE İNDİRİLDİĞİ ŞEKLİYLE EZBERLENMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM...OKUNAN SÜRE VE AYETİN ANLAMI GENELDE BİLİNMİYOR...O ZAMAN DA AMEL -SALİH AMEL-YA DA AMELEN SALİHAN DİYE SÖYLENEN İYİ DAVRANIŞ-GÜZEL HAREKET-İN NASIL YAPILACAĞI AÇIKLIĞA ÇIKMIYOR....(MÜLK SÜRESİ 2 NCİ AYET) İYİ İNSAN NASIL OLUNACAK...YARADAN NE İSTİYOR NASIL BİLİNECEK..??...DÜŞÜNÜN KARAR VERİN...VESSELAM...


36-YASİN

25.
İnni amentü bi rabbiküm fesmeun


Diyanet Vakfı 25.
"Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."

Elmalılı Hamdi Yazır 25-
Haberiniz olsun ki, ben Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni!"

Yaşar Nuri Öztürk 25
"Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni!"
________________________________________


26.
Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun


Diyanet Vakfı 26.
Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"

Elmalılı Hamdi Yazır 26-
Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi

Yaşar Nuri Öztürk 26
"Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?


27.
Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn


Diyanet Vakfı 27.
"Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"

Elmalılı Hamdi Yazır 27-
Rabbimin beni bağışlamasın) ve beni ikram olunan kullarından kıldığım."

Yaşar Nuri Öztürk 27
Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."58.
Selamün kavlem mir rabbir rahiym


Diyanet Vakfı 58.
Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır 58-
Merhametli Rabbin kelamı bir " Selam " olacak.

Yaşar Nuri Öztürk 58
Rahîm Rab'den bir de sözlü selam!


81.
Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alim


Diyanet Vakfı 81.
Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır 81-
Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Yaratan O, her şeyi bilen O!

Yaşar Nuri Öztürk 81
Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O'dur.
________________________________________

82.
İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun


Diyanet Vakfı 82.
Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Elmalılı Hamdi Yazır 82-
O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da oluverir.

Yaşar Nuri Öztürk 82
O, bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.
________________________________________


83.
Fe sübhanellezı bi yedihi melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun


Diyanet Vakfı 83.
Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır 83-
Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk 83
Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.
37-SAFFAT


180.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun


Diyanet Vakfı 180. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.
Elmalılı Hamdi Yazır 180-Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat enikleri vasıflardan münezzehtir.
Yaşar Nuri Öztürk 180 Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir onların verdiği sıfatlardan...
________________________________________181.
Ve selamün alel murselin


Diyanet Vakfı 181. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!
Elmalılı Hamdi Yazır 181-Selam tüm peygamberlere!
Yaşar Nuri Öztürk 181 Selam olsun tüm hak elçilerine!...


182.
Vel hamdü lillahi rabbil alemin


Diyanet Vakfı 182. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!
Elmalılı Hamdi Yazır 182-Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a!
Yaşar Nuri Öztürk 182 Hamt olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!...


rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa