06 Şubat 2008

KURAN BANA DİYOR Kİ-56-51-59 NCU SURELERDE

51-ZARİYAT

55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin

56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun

57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun

58.
İnnellahe huver rezzaku zul kuvvetil metin


Diyanet Vakfı 55. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.
Elmalılı Hamdi Yazır 55-Bununla beraber öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt müminlere fayda verir.
Yaşar Nuri Öztürk 55 Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar.
________________________________________
Diyanet Vakfı 56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Elmalılı Hamdi Yazır 56-Ben cinleri ve insanlan ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.
Yaşar Nuri Öztürk 56 Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.
________________________________________
Diyanet Vakfı 57. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.
Elmalılı Hamdi Yazır 57-Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum.
Yaşar Nuri Öztürk 57 Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirip doyurmalarını da istemiyorum.
________________________________________
Diyanet Vakfı 58. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır.
Elmalılı Hamdi Yazır 58-Şüphesiz Allah, rızık veren, sarsılmaz kuvvet sahibi O'dur.
Yaşar Nuri Öztürk 58 Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk'tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn'dir, güçlü ve dayanıklıdır.


52-TUR
1. Vet tur

2. Ve kitabim mesturDiyanet Vakfı 1.Tûr'a, andolsun ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun o Tur'a,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun Tûra,

Diyanet Vakfı 2.Satır satır yazılmış Kitab'a,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-3-Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Satır satır yazılmış Kitap'a,


28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym


Diyanet Vakfı 28. "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Evet biz bundan önce O'na dua ediyor, korumasını istiyorduk .Gerçekten O, öyle iyiliği bol, öyle merhameti çok olandır."
Yaşar Nuri Öztürk 28 "Biz önceden O'na yakarıyorduk. Çünkü O'dur Berr, cömertçe iyilik eden; O'dur rahmeti sınırsız olan."
48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum


Diyanet Vakfı 48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
Elmalılı Hamdi Yazır 48-Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın, kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et.
Yaşar Nuri Öztürk 48 Rabbinin hükmüne sabret! Kuşkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında, Rabbinin hamdiyle tespih et!
________________________________________
49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucumDiyanet Vakfı 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et.
Elmalılı Hamdi Yazır 49-Gecenin bir kısmında da O'nu tesbih et, yıldızların batmaya yaklaştığı sıra da!
Yaşar Nuri Öztürk 49 Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da O'nu tespih et!53-NECM


39. Ve el leyse lil insani illa ma sea


Diyanet Vakfı 39. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 39 -Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir.
Yaşar Nuri Öztürk 39 Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur.
59. E fe min hazel hadisi ta'cebun

60. Ve tadhakune ve la tebkun

61. Ve entum samidun

62. Fescudu lillahi va'buduDiyanet Vakfı 59. Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır 59-Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk 59 Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz?
________________________________________
Diyanet Vakfı 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz!
Elmalılı Hamdi Yazır 60-Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk 60 Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 61. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!
Elmalılı Hamdi Yazır 61-Siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?
Yaşar Nuri Öztürk 61 Ve siz, kibirlenip kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz.
________________________________________
Diyanet Vakfı 62. Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!
Elmalılı Hamdi Yazır 62-Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!
Yaşar Nuri Öztürk 62 Artık Allah için secdeye kapanın, ibadet edin/iş yapıp değer üretin!
________________________________________
54-KAMER

17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir


Diyanet Vakfı 17. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık; fakat düşünen mi var?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir


Diyanet Vakfı 22. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?
Yaşar Nuri Öztürk 22 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir


Diyanet Vakfı 32. Andolsun biz Kur'an'ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?
Yaşar Nuri Öztürk 32 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir


Ali Bulaç 40- Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?
Diyanet Vakfı 40. Andolsun biz Kur'an'ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu?
Edip Yüksel 40. Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?
Elmalılı Hamdi Yazır 40-Andolsun ki, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?
Süleyman Ateş 40. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Yaşar Nuri Öztürk 40 Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
________________________________________


54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher


Ali Bulaç 54- Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler.
Diyanet Vakfı 54. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.
Edip Yüksel 54. Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 54-Şüphesiz takva sahipteri cennetterde nur içindedirler.
Süleyman Ateş 54. Korunanlar cennetlerde ırmaklar(ın kenarın)dadırlar.
Yaşar Nuri Öztürk 54 Korunup sakınanlar; bahçelerde, nehir kıyılarındadır.55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedirAli Bulaç 55- Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.
Diyanet Vakfı 55 Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.
Edip Yüksel 55. Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 55-Kudretine nihayet olmayan padişahlar padişahının yüce huzurunda doğrulara has mecliste!
Süleyman Ateş 55. Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında(memnunluk içinde)dirler.
Yaşar Nuri Öztürk 55 Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü-sözü birlere has oturma yerlerinde...
________________________________________


55-RAHMAN


1. Er rahman.

2. Allemel kur'ane.

3. Halekal insane.

4. Allemehul beyan.Diyanet Vakfı 1. Çok merhametli(Allah)
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Rahman,
Yaşar Nuri Öztürk 1 O Rahman,
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Kur'an'ı öğretti.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Kur'an'ı öğretti,
Yaşar Nuri Öztürk 2 O öğretti Kur'an'ı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. İnsanı yarattı.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-İnsanı yarattı,
Yaşar Nuri Öztürk 3 O yarattı insanı,
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Ona açıklamayı öğretti.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-ona güzel beyanı belletti.
Yaşar Nuri Öztürk 4 O belletti ona beyanı.
13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.


Diyanet Vakfı 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır 13-şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
Yaşar Nuri Öztürk 13 Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?26. Küllü men 'aleyha famin

27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Diyanet Vakfı 26. Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Yeryüzünde bulunan herşey fanidir;
Yaşar Nuri Öztürk 26 Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir;
Yaşar Nuri Öztürk 27 Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
________________________________________ÖLMÜŞLERE VE HALKA MAL OLMUŞ OLANLARA SÖZÜM YOK AMA BAZILARININ ÜNİVERSİTE-OKUL-CAMİ-CADDE VE BENZERİ......DAHA NE BİLMEM NE YERLERE VERDİKLERİ İSİMLER ,ONLARLA BERABER KALIR BAKARSINIZ.......AKLINI KULLANMAYANLAR VE SEYREDENLERE İTHAF OLUNUR......


EİNSTEİN'IN SÖZÜNÜ DE HATIRLATAYIM.......

Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.
Diyanet Vakfı 28. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır 28-şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
Yaşar Nuri Öztürk 28 Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78. Tebarakesmü rabbike zil celali vel ikram.Diyanet Vakfı 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır 77-şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
Yaşar Nuri Öztürk 77 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
________________________________________
Diyanet Vakfı 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 78-Ululuk ve ikram sahibi Rabbinin adı yüce, çok yücedir!
Yaşar Nuri Öztürk 78 İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...
________________________________________56-VAKIA

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi

Diyanet Vakfı 95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 95-Kesin gerçek budur işte!
Yaşar Nuri Öztürk 95 İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
________________________________________
Diyanet Vakfı 96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.
Elmalılı Hamdi Yazır 96-Haydi Rabbini büyük ismiyle tesbih et!
Yaşar Nuri Öztürk 96 Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!


57-HADİD1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.

2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.Diyanet Vakfı 1. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir
Yaşar Nuri Öztürk 1 Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür, hem O herşeye gücü yetendir.
Yaşar Nuri Öztürk 2 Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur; diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret sahibidir O.
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!
Yaşar Nuri Öztürk 3 Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.58-MÜCADELE21. Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun 'aziyzun.


Diyanet Vakfı 21. Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Allah: "Andolsun ki, Ben yenerim Ben ve peygamberlerim!" diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah güçlüdür, daima üstün gelendir.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, Azîz'dir.
________________________________________
59-HAŞR1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı ve huvel'aziyzulhakiymu.


Diyanet Vakfı 1. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk 1 Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.Diyanet Vakfı 20. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, isteklerine erişenlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler, hep muratlarına ermişlerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları, kurtuluşu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesinlikle, sen onu, Allah korkusundan başını eğmiş, çatlamış görürdün. İşte Biz o misalleri, düşünsünler diye insanlara veriyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, her halde sen onu Allah korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, çatlayıp yarılmış görürdün. Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler.
________________________________________
Diyanet Vakfı 22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.
________________________________________
Diyanet Vakfı 23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, son derece mukaddestir, selamete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstündör, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.
________________________________________
Diyanet Vakfı 24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederier. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Allah'tır O! Haalik, Bâri', Musavvir'dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu tespih eder. Azîz'dir O, Hakîm'dir.
________________________________________


7-ARAF-185-....
fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa