13 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-8-ALLAH İÇİNİZ VE O'NA DÖNECEĞİZ DEYİP SABREDENLER KAZANIR

2-BAKARA

153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah*
innellahe meas sabirın
n

154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş'urun

155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve
beşşiris sabirın


156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu
inna lillahi ve inna ileyhi raciun


157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedunDiyanet Vakfı 153. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü
Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir
.
Elmalılı Hamdi Yazır 153-Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin! Şüphe yok ki,
Allah sabredenlerle beraberdir
.
Yaşar Nuri Öztürk 153 Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki,
Allah sabredenlerle beraberdir

Diyanet Vakfı 154. Allah yolunda öldürülenlere "ölüler"" demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.
Elmalılı Hamdi Yazır 154-Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, hayır diridirler, fakat siz sezmezsiniz
Yaşar Nuri Öztürk 154 Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
Diyanet Vakfı 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber! )
Sabredenleri müjdele !
Elmalılı Hamdi Yazır 155-Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz.
Müjdele o sabırlılara

Yaşar Nuri Öztürk 155 Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz.
Sabredenlere müjdele.
________________________________________


Diyanet Vakfı 156. O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman:
Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler
.
Elmalılı Hamdi Yazır 156-ki başlarına bir bela geldiğinde: "
Biz Allah'a aitiz ve sonunda O'na döneceğiz." derler.
Yaşar Nuri Öztürk 156 Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler: "
Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz."

Diyanet Vakfı 157. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 157-İşte onlar! Onlara Rablerinden mağfiretler ve rahmet vardır ve işte onlar, doğru yola erenlerdir.
Yaşar Nuri Öztürk 157 İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa