26 Şubat 2008

DOSTLARA MEKTUPLAR-28-ENDÜLÜS-ENDÜLÜS-ENDÜLÜS-ELVEDA

Nedense Anadolu'da ne zaman bir kargaşa çıksa önce aklıma ENDÜLÜS gelir...Umarım bu toprakların insanlarına birgün ELVEDA ANADOLU demek nasip olmaz...Ya da Yaradan yeni bir İSTİKLAL MARŞI yazılmasına izin vermez....

İNTERNETTEN ALINTILAR....


'ER GİBİ KORUYAMADIĞIN MEMLEKET İÇİN, ŞİMDİ DİŞİ GİBİ AĞLA!'

Son Gırnata hükümdarı Abdullah, atalarının ülkesini terketmek zorunda kaldığında, Padul Dağı'nın tepesinde durakladı. Bu yüksek tepeden deniz görünüyordu. Abdullah, Afrika'ya gitmek üzere gemiye binecekti. Bu tepeden Gırnata, Vega ve kenarında Katolik Kral Ferdinando ile Isabella'nın çadırlarının yüksekliği Genil Nehri de görünüyordu. Hükümdar Abdullah, bu güzel memleketi ve hâlâ şurada-burada Müslümanların mezarlarının yerini işaret eden selvileri görünce ağlamaya başladı. Eskiden maiyetini oluşturan, büyüklerle beraber peşinden gelen annesi Ayşe Sultan ona: "Er gibi koruyamadığın memleket için şimdi dişi gibi ağla!" dedi. İşte o anda dağdan indiler. Artık Gırnata gözlerinin önünden ebediyete kadar silinip gitmişti.


BİR GEZİDEN NOTLAR:

ELVEDA ENDÜLÜS, ELVEDA!..


Büyük bir tecessüsle gittiğimiz ve Malaga'yla başlayan, daha sonra hüzünlü bir atmosfere dönüşen yolculuğumuz Gırnata, Kurtuba ve Sevilla'yla son buluyor. "Elveda yaşayan efsaneler ülkesi Endülüs, elveda Gırnata, elveda el-Hamra, elveda Kurtuba, elveda İşbiliye elveda" diyerek noktalıyoruz gezimizi...

http://forumneuro.com/archive/index.php/t-221361.html

GİTMEME GEREK YOKKİ....SANKİ GÖRMÜŞ GİBİYİM....

Mehmed Âkif'in tecessüsünün de Endülüs'e pek fazla yönelmemesi dikkat çekicidir. Sırat-ı Müstakîm'in 15 Ramazan 1327 tarihli 56. sayısında çıkan "Mukallidliği de Yapamıyoruz" başlıklı makalesinde, "Endülüs'ün o feyizli toprağında yetişen şairler hissiyat-ı garam u şevki musavver gayet rakîk, gayet nezîr şiirler vücuda getirmişler" der. "Süleymaniye Kürsüsü'nde ise, Beni Ahmer Devleti'nin (Endülüs Gırnata Emîrliği. LŞ.) son hükümdarı Abdullahü's-Sagîr'e annesi Ayşe'nin söylediği ünlü sözleri zikretmiştir:

"Bu sizin ağlamanız benzedi bir diğerine:
Endülüs tâcı elinden alınan bahtı kara
Savuşurken o güzel mülkü verip ağyâra
Tırmanır bir kayanın sırtına, etrafa bakar
Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar
Başlar ağlatmaya bîçareyi hüngür hüngür
Karşıdan vâlide sultan bunu pek haklı görür
Der ki: Çarpışmadın erkek gibi düşmanlarla
Şimdi hiç yoksa kadınlar gibi olsun ağla!"

http://www.endulus.net/endulusgezi/endulusturkiye.htmKURAN-10-YUNUS
100. Ve ma kane li nefsin en tü'mine illa bi iznillah ve yec'alür ricse alellezıne la ya'kılun

Diyanet Vakfı 100. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 100-Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!
Yaşar Nuri Öztürk 100 Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.


Şahadet parmağının ”namazdaki tehiyyatta” kaldırılıp kaldırılmayacağını tartışan Endülüs Emevilerinin alimleri sonunda tartışmayı kesecekleri yerde şahadet parmağının kesilmesine fetva çıkardılar, Cahilliğe bakın.. .Arkebüz tüfekleri icat edilince, onlar kurşun atarken, bizimkiler ok atmakla başa çıkılmayacağını anlayıp ,tüfek edindiler. Gelin bakın ki bu sefer de tetik çekecek parmakları kesik olduğu için zorlandılar. Allah’ın Kanununa karşı çıkmak neymiş anlaşıldı ama çok pahalıya mal oldu. Bak, bakalım onlardan bir nefes, ses duyabilecek misin ? îlmin ne olduğunu anlamayan ve anlamamakta direnenlerin, heveslerine uyanların, boş işler, kişisel çıkarlar peşinde koşanların zararları yalnız kendilerine değil bütün topluma oluyor, Sele kapılmış bir sürü, saman çöpü gibi sürüklenir gider.

VE SIRASI GELDİ..HATIRLATMADI DENMESİN.....

KURAN-8-ENFAL

25. Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu minküm hassah va'lemu ennellahe şedıdül ıkab


Ali Bulaç 25- Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
Diyanet Vakfı 25. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.
Edip Yüksel 8:25 Sizden sadece zalimlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Bilesiniz ki ALLAH'ın cezası çetindir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.
Süleyman Ateş 25. (Öyle) Bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilinki Allah'ın azabı çetindir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 İçinizden sadece zulmedenlere çatmakla kalmayacak bir fitneden korkun. Bilin ki Allah'ın gazabı çok şiddetlidir.
________________________________________KURAN-Bakara-191……. vel fitnetü eşeddü minel katl

Fitne katilden kötüdür….

Fitne ise, adam öldürmekten daha büyük bir kötülüktür.

Bakara-217……. vel fitnetü ekberu minel katl

Fitne/baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür

Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.ANADOLU-ANADOLU-ANADOLU.....


ELVEDA...ELVEDA...ELVEDA....


DEMEK KİMSEYE NASİP OLMADAN

ÖNCE UMARIM AKLINI KULLANMAYI BİLENLER DEVLET-İ EBED MÜDDETİMİZİ DEVAM ETTİRİRLER....KURAN-7-ARAF-185-....
fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

KURAN-77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin

ve selamün ala ibadihillezinastafa ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemin

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa