26 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-23-KALPLER ALLAH'I ZİKREDEREK TATMİN OLUR

13-RAD
26. Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir ve ferihu bil hayatid dünya ve
mel hayatüd dünya fil ahırati illa meta'
Diyanet Vakfı 26. Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar.
Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

Elmalılı Hamdi Yazır 26-Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktadırlar.
Oysa dünya hayatı, ahiret hayatinin yanında bir yol azığından ibarettir!

Yaşar Nuri Öztürk 26 Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da sınırlayıp kısar da. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar.
Oysaki dünya hayatı, âhirete oranla sadece küçük bir nimetlenme.


27. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdıllü mey yeşaü
ve yehdı ileyhi men enab

Diyanet Vakfı 27. Kâfir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır,
kendisine yöneleni de hidayete erdirir.

Elmalılı Hamdi Yazır 27-Yine o küfredenler diyorlar ki: "0na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! De ki: "Gerçekten Allah dilediği kimseyi şaşırtıyor,
kendisine gönül vereni de hidayete eriştiriyor.

Yaşar Nuri Öztürk 27 Küfre sapanlar derler ki: "Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Allah dilediğini/dileyeni saptırır.
Doğruya yöneleni de kendisine iletir."
________________________________________28.
Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub

Diyanet Vakfı 28.
Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.

Elmalılı Hamdi Yazır 28-
Onlar, iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle yatışan kimselerdir; evet Allah'ın zikri ile kalpler yatışır!"

Yaşar Nuri Öztürk 28
Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle/Kur'an'ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah'ın zikriyle/Kur'an'la tatmin bulur.29.
Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab

Diyanet Vakfı 29.
İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.

Elmalılı Hamdi Yazır 29 -
Onlar ki iman etmiş ve iyi işler istemektedirler; ne hoş mutluluk onların, istikbal güzelliği de onların!

Yaşar Nuri Öztürk 29
İman edip hak ve barış uğruna iyi işler yapanlara mutluluk ve müjde var, güzel bir gelecek var.


30. Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul
hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab

Diyanet Vakfı 30. (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkâr ediyorlar. De ki:
O benim Rabbimdir. O'ndan başka tanrı yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır.

Elmalılı Hamdi Yazır 30-İşte seni böyle kendilerinden önce birçok ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederlerken, sen onlara karşı, sana vahyettiğimiz Kitab'ı okuyasın. De ki:
"0 Rahman benim Rabbim, O'ndan başka ilah yoktur; ben O'na dayandım, tevbem de O'nadır!"

Yaşar Nuri Öztürk 30 İşte seni böylece, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmet içinde resul kıldık ki, onlar Rahman'a küfrederlerken sen kendilerine, sana vahyettiğimizi okuyasın. De ki:
"O'dur benim Rabbim, ilah yok O'ndan başka, O'na dayanmışım ben! Yalnız O'nadır tövbem!"

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa