09 Mart 2008

DOSTLARA MEKTUPLAR-31-ALDAT-MA-ALDANMA-SENİ KURAN İLE ALDATMASINLAR

Aranan Kelime :
aldat

Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM DİYANET MEALİ
Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 23Bakara Suresi
(9) Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini
aldat
ırlar da farkında değillerdir.


Al-i İmran Suresi
(24) Bunun sebebi, onların, "Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır." demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini
aldat
mıştır.


Al-i İmran Suresi
(185) Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı,
aldat
ıcı metadan başka bir şey değildir.


Al-i İmran Suresi
(196) Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni
aldat
masın.


Nisa Suresi
(120) Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak
aldat
mak için onlara vaadde bulunuyor.


Nisa Suresi
(142) Münafıklar, Allah'ı
aldat
maya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.


Enam Suresi
(130) (O gün Allah şöyle diyecektir:) "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar şöyle diyecekler: "Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz." Dünya hayatı onları
aldat
tı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.


Enam Suresi
(112) İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar
aldat
mak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.


Enam Suresi
(70) Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini
aldat
mış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.


Araf Suresi
(51) Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini
aldat
mıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz.


Enfal Suresi
(49) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri
aldat
mış" diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Enfal Suresi
(63) Eğer seni
aldat
mak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve mü'minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır.Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Yusuf Suresi
(18) Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakub dedi ki: "Hayır! Nefisleriniz sizi
aldat
ıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır."


İsra Suresi
(64) "(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." Halbuki şeytan onlara
aldat
madan başka bir şey va'detmez.


Lokman Suresi
(33) Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah'ın va'di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi
aldat
masın. O
aldat
ıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.


Ahzab Suresi
(12) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resülü bize, ancak
aldat
mak için vaadde bulunmuşlar" diyorlardı.


Fatır Suresi
(40) De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?" Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine
aldat
madan başka hiçbir şey vaadetmezler.


Fatır Suresi
(5) Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi
aldat
masın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi
aldat
masın.


Mümin Suresi
(4) Allah'ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni
aldat
masın.


Casiye Suresi
(35) "Bunun sebebi, Allah'ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi
aldat
masıdır." Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.


Muhammed Suresi
(25) Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, şeytan
aldat
ıp peşinden sürüklemiş, ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.


Hadıd Suresi
(14) (Münafıklar) mü'minlere şöyle seslenirler: "Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler de) derler ki: "Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi
aldat
tı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi
aldat
tı."


İnfitar Suresi
(8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne
aldat
tı?
Aranan Kelime : aldat
Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM E.HAMDİ YAZIR
Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 23


Bakara
(9) Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini
aldat
ırlar da farkına varmazlar.


Ali İmran
(24) Çünkü onlar: "Sadece sayılı bir kaç gün dışında asla bize ateş dokunmaz." demekte ve uydurageldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini
aldat
maktadır.


Ali İmran
(185) Herkes ölümü tadacaktır. Mükafatlarınız ancak kıyamet günü tamamlanacaktır. Her kim o vakit ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa, işte o, murada erdi. Yoksa, dünya hayatı,
aldat
ıcı bir eşyadan başka bir şey değildir.


Ali İmran
(196) Sakın, o Allah'ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dolaşmaları seni
aldat
masın!


Nisa
(119) Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla
aldat
acağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Ve her kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!


Nisa
(120) Şeytan onlara vaadde bulunur, kuruntu ve ümitlere düşürür. Fakat şeytan onlara kuru bir
aldat
madan başka ne va'deder?


Enam
(70) Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının kendilerini
aldat
tığı kimseleri bırak! Bu vesile ile şunu da ihtar et ki: "Bir kimse yaptıkları yüzünden azabın pençesine düşmeye görsün, o zaman Allah'ın yüce huzurunda O'ndan başka ne bir koruyucu, ne de bir şefaatçi bulunur. Her türlü fidyeyi denkleştirse bile kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kimselerdir. Nankörlük ettiklerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve gayet acı bir azap vardır.


Enam
(112) Böylece Biz, her peygambere insanların ve cinlerin şeytanlarını düşman etmişizdir; bunlar,
aldat
mak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunları yapmazlardı. O halde onları iftiraları ile başbaşa bırak!


Enam
(130) Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimizi anlatan ve bu gününüzün geleceğini haber veren peygamberler gelmedi mi?" Onlar: "Ey Rabbimiz, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz." diyecekler. Dünya hayatı onları
aldat
tı da kendi aleyhlerine kafir olduklarına şahitlik ettiler.


Araf
(51) O kafirlere ki, oyunu ve eğlenceyi kendilerine din edindiler ve dünya hayatı kendilerini
aldat
tı. Nasıl ki, onlar bu günlerine kavuşacaklarını unutup ayetlerimizi inkar ettilerse Biz de bugün onları öyle unutacağız.


Enfal
(49) O sırada münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: "Şunları dinleri
aldat
tı." diyorlardı. Oysa, her kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki, Allah, üstündür, hikmet sahibidir.


Hud
(7) O, hanginizin daha güzel davranacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı; Arşı su üstünde idi. Böyle iken Allah bilir ya, sen onlara: " Siz öldükten sonra diriltileceksiniz." dersen, küfredenler kesinlikle: " Bu apaçık
aldat
madan başka birşey değildir!" derler.


Yusuf
(18) Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları:"Hayır, nefisleriniz sizi
aldat
mış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah'tır ancak!" dedi.


Yusuf
(83) Babaları dedi ki: "Yok sizi nefsiniz
aldat
mış; artık (bana düşen) güzel bir sabır! Umulur ki Allah bana hepsin! birden getirir. Gerçek şu ki, herşeyi bilen O'dur, her yaptığım bir hikmete göre yapan O'dur."


Lokman
(33) Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi
aldat
masın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle) mesin!


Fatir
(5) Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi
aldat
masın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı
aldat
masın!


Fatir
(40) De ki: "Gördünüz ya, O Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı! Gösterin bana onların bu yeryüzünün hangi parçasını yarattıklarını!" Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini
aldat
madan başka bir vaadde bulunmuyorlar!


Sad
(82) (İblis): "Öyle ise yüceliğine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka
aldat
ıp saptırırım.


Mumin
(4) Allah'ın ayetleri hakkında yalnızca nankörlük eden kafirler mücadele eder. Şimdi onların memleketler içinde dönüp dolaşmaları seni
aldat
masın!


Casiye
(35) Bunun sebebi, çünkü siz, Allah'ın ayetlerini eğlence yerine tuttunuz ve dünya hayatı sizi
aldat
tı. 0nun için bugün ateşten çıkarılmazlar ve af dilemeleri de kabul edilmez.

Hadid
(14) Münafıklar) onlara şöyle bağrışırlar: "Bizler sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler): "Evet, ama siz kendilerinizi fitneye soktunuz, gözettiniz, şüpheye düştünüz ve Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi
aldat
tı. O aldatıcı şeytan sizi (günahın zararı yoktur diye) Allah'a güvendirdi.


Hadid
(20) Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve aranızda bir övünme, mal ve evlad da bir çokluk yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, rençberleri imrendirir; sonra heyecana gelir, bir de görürsün sararmışdır, sonra da çörçöp olur! Ahrette ise şiddetli bir azap, birde bir bağışlama ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı
aldat
ıcı bir yararlanmadan başka birşey değildir!


İntifar
(6) Ey insan, o lütfu bol olan Rabbine karşı ne
aldat
tı seni?Aranan Kelime : aldat
Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM Y.NURİ ÖZTÜRK
Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 22Bakara
(9) Allah'ı ve inanmış olanları
aldat
ma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını
aldat
mıyorlar. Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar.


Ali İmran
(24) Bunun sebebi onların, "Ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır" demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini
aldat
maktadır.


Ali İmran
(185) Her benlik ölümü tadacaktır. Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır. İğreti-sefil hayat
aldat
ıcı bir yararlanmadan başka şey değildir.


Ali İmran
(196) Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın
aldat
masın.


Nisa
(142) Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı
aldat
maya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza/duaya kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.


Enam
(70) Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini
aldat
mış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun, Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçısı. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar, kazandıklarına teslim edilmişlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır.


Enam
(112) İşte böyle, biz peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar
aldat
mak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla başbaşa kalsınlar;


Enam
(130) Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? "Kendi aleyhimize tanıklık ettik." dediler. İğreti hayat onları
aldat
tı da küfre saptıklarına ilişkin, öz benlikleri aleyhinde tanıklık ettiler.


Araf
(51) Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler, iğreti hayat onları
aldat
tı. Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Ayetlerimize karşı direniyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz.


Enfal
(49) İkiyüzlülerle kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları, dinleri
aldat
mış." Oysa Allah'a güvenip dayanan bilir ki, Allah Azîz ve Hakîm'dir.


Yusuf
(18) Yûsuf'un gömleği üstüne sahte bir kan çalmışlardı, getirdiler. Babaları dedi ki: "İş, söylediğiniz gibi değil. Nefisleriniz sizi
aldat
ıp bir işe itmiş. Artık bana düşen, güzelce sabretmek. Anlattıklarınıza karşı yalnız Müsteân olan Allah'tan yardım istenir."


Nahl
(94) Yeminlerinizi aranızda hile ve
aldat
ma aracı yapmayın; aksi halde, ayak sağlam bastıktan sonra kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için acıyı tadarsınız. Üstelik büyük bir azaba da uğrarsınız.


Lukman
(33) Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın
aldat
masın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!


Fatir
(5) Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın
aldat
masın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın.


Mumin
(4) Allah'ın ayetleri hakkında, küfre sapmış olanlardan başkası çekişip didişmez. Onların beldelerde dolaşıp durmaları seni
aldat
masın.


Casiye
(35) Bunun sebebi şudur: "Siz, Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yaptınız, dünya hayatı sizi
aldat
tı/gurura itti. Bugün ateşten çıkarılmayacaklar, özür dilemeleri de kabul edilmeyecek."


Hadid
(14) Onlara seslenirler: "Biz sizinle değil miydik?" Derler ki: "Evet, bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, şüphe ettiniz, hayal ve kuruntular/hurafeler/anlamını bilmeden okuyuşlar sizi
aldat
tı; nihayet Allah'ın emri geldi. O yaman
aldat
ıcı, sizi Allah ile aldattı."


Münafikun
(4) Onları gördüğünde gövdeleri hoşuna gider. Bir şey konuşsalar sözlerine kulak verirsin. Onlar birbirine dayandırılmış keresteler/Hint kumaşı giydirilmiş kütük parçaları gibidirler. Her bağırtıyı aleyhlerinde zannederler. Düşmandır onlar; sakın onlardan! Allah onları kahretsin! Nasıl da
aldat
ıp döndürülüyorlar!


Tegabun
(9) "Toplanma günü" için sizi bir araya getirdiği gün, karşılıklı
aldat
ış ve aldanışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman eder, barışa/hayra yönelik bir iş yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve kendisini altından nehirler akan cennetlere, içlerinde sürekli kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük başarı budur.


İnfitar
(6) Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerîm Rabbine karşı seni
aldat
ıp gururlu kılan nedir?!

Tekasür
(5) İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve
aldat
maz bir bilgiyle bilseydiniz!


Nas
(4) Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o
aldat
ıcı şeytanın şerrinden,Aranan Kelime : aldatma

Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM DİYANET MEALİ

Bakara Suresi
(9) Bunlar Allah'ı ve mü'minleri
aldatma
ya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.


Al-i İmran Suresi
(24) Bunun sebebi, onların, "Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır." demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini
aldatm
ıştır.


Al-i İmran Suresi
(196) Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni
aldatma
sın.


Nisa Suresi
(120) Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak
aldatma
k için onlara vaadde bulunuyor.


Nisa Suresi
(142) Münafıklar, Allah'ı
aldatma
ya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.


Enam Suresi
(112) İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar
aldatma
k için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.


Enam Suresi
(70) Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini
aldatm
ış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.


Araf Suresi
(51) Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini
aldatm
ıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz.


Enfal Suresi
(49) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri
aldatm
ış" diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Enfal Suresi
(63) Eğer seni
aldatma
k isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve mü'minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır.Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


İsra Suresi
(64) "(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." Halbuki şeytan onlara
aldatma
dan başka bir şey va'detmez.


Lokman Suresi
(33) Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah'ın va'di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi
aldatma
sın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi
aldatma
sın.


Ahzab Suresi
(12) Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resülü bize, ancak
aldatma
k için vaadde bulunmuşlar" diyorlardı.Fatır Suresi
(40) De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?" Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine
aldatma
dan başka hiçbir şey vaadetmezler.Fatır Suresi
(5) Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi
aldatma
sın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi
aldatma
sın.


Mümin Suresi
(4) Allah'ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni
aldatma
sın.


Casiye Suresi
(35) "Bunun sebebi, Allah'ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi
aldatma
sıdır." Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.


Aranan Kelime : aldatma
Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM Y.NURİ ÖZTÜRK
Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 12
Bakara
(9) Allah'ı ve inanmış olanları
aldatma
yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar.


Ali İmran
(24) Bunun sebebi onların, "Ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır" demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini
aldatma
ktadır.


Ali İmran
(196) Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın
aldatma
sın.


Nisa
(142) Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı
aldatma
ya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza/duaya kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.


Enam
(70) Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini
aldatm
ış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun, Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçısı. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar, kazandıklarına teslim edilmişlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır.


Enam
(112) İşte böyle, biz peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar
aldatma
k için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla başbaşa kalsınlar;


Enfal
(49) İkiyüzlülerle kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları, dinleri
aldatm
ış." Oysa Allah'a güvenip dayanan bilir ki, Allah Azîz ve Hakîm'dir.


Nahl
(94) Yeminlerinizi aranızda hile ve
aldatma
aracı yapmayın; aksi halde, ayak sağlam bastıktan sonra kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için acıyı tadarsınız. Üstelik büyük bir azaba da uğrarsınız.


Lukman
(33) Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın
aldatma
sın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!


Fatir
(5) Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın
aldatma
sın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile
aldatma
sın.


Mumin
(4) Allah'ın ayetleri hakkında, küfre sapmış olanlardan başkası çekişip didişmez. Onların beldelerde dolaşıp durmaları seni
aldatma
sın.


Tekasür
(5) İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve
aldatma
z bir bilgiyle bilseydiniz!


Aranan Kelime : aldatma
Aranan Meal : TÜRKÇE KURAN-I KERİM E.HAMDİ YAZIR
Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 12Bakara
(9) Allah'ı ve müminleri
aldatma
ya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.


Ali İmran
(24) Çünkü onlar: "Sadece sayılı bir kaç gün dışında asla bize ateş dokunmaz." demekte ve uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini
aldatma
ktadır.


Ali İmran
(196) Sakın, o Allah'ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dolaşmaları seni
aldatmas
ın!


Nisa
(120) Şeytan onlara vaadde bulunur, kuruntu ve ümitlere düşürür. Fakat şeytan onlara kuru bir
aldatma
dan başka ne va'deder?


Enam
(112) Böylece Biz, her peygambere insanların ve cinlerin şeytanlarını düşman etmişizdir; bunlar,
aldatma
k için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunları yapmazlardı. O halde onları iftiraları ile başbaşa bırak!


Hud
(7) O, hanginizin daha güzel davranacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı; Arşı su üstünde idi. Böyle iken Allah bilir ya, sen onlara: " Siz öldükten sonra diriltileceksiniz." dersen, küfredenler kesinlikle: " Bu apaçık
aldatma
dan başka birşey değildir!" derler.


Yusuf
(18) Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları:"Hayır, nefisleriniz sizi
aldatm
ış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah'tır ancak!" dedi.


Yusuf
(83) Babaları dedi ki: "Yok sizi nefsiniz
aldatm
ış; artık (bana düşen) güzel bir sabır! Umulur ki Allah bana hepsin! birden getirir. Gerçek şu ki, herşeyi bilen O'dur, her yaptığım bir hikmete göre yapan O'dur."


Lokman
(33) Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi
aldatma
sın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle) mesin!


Fatir
(5) Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi
aldatma
sın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın!


Fatir
(40) De ki: "Gördünüz ya, O Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı! Gösterin bana onların bu yeryüzünün hangi parçasını yarattıklarını!" Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini
aldatma
dan başka bir vaadde bulunmuyorlar!


Mumin
(4) Allah'ın ayetleri hakkında yalnızca nankörlük eden kafirler mücadele eder. Şimdi onların memleketler içinde dönüp dolaşmaları seni
aldatma
sın!

İKİ AYETİ YENİDEN MEALLERİ İLE EKLEMEK İSTİYORUM.....

31-LOKMAN

33. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey'a inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarurAli Bulaç 33- Ey insanlar, Rabb'inizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve
aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.


Diyanet Vakfı 33. Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan,
Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.


Edip Yüksel 33. Ey halk, Rabbinizi dinleyin, babanın çocuğuna yardım edemiyeceği ne de çocuğun babaya yardım edemiyeceği günden korkun. ALLAH'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın;
kandırıcılar sizi ALLAH ile aldatmasınlar.


Elmalılı Hamdi Yazır 33-Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve
sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle) mesin!


Süleyman Ateş 33. Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğunun cezasını çekmeyecei, çocuğun da babasının cezasını çekmeyeceği (hiç kimse, kimsenin borcunu ödemeyeceği) günden çekinin. Allah'ın va'di gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın.
O aldatıcı (şeytan), sizi Allah hakkında (O'nun) yumuşak davranmasına, mühlet vermesine güvendirerek) aldatmasın.


Yaşar Nuri Öztürk 33 Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın.
O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!
________________________________________


35-FATIR
5. Ya eyyühen nasü inne va'dellahi hakkun fe la teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur


Ali Bulaç 5- Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve
aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın.


Diyanet Vakfı 5. Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve
o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!


Edip Yüksel 5. Ey insanlar ALLAH'ın sözü gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın.
Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında kandırmasın.


Elmalılı Hamdi Yazır 5-Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve
sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın!


Süleyman Ateş 5. Ey insanlar, Allah'ın va'di gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın,
o aldatıcı, sizi Allah(ın affına güvendirmek sureti) ile aldatmasın.


Yaşar Nuri Öztürk 5 Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın!
O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın.
________________________________________

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Kuran-ı Kerim, 39-Zümer:968-KALEM

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikra ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyneDiyanet Vakfı 51. O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
Elmalılı Hamdi Yazır 51-Ve gerçekten o küfredenler o zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman az daha seni gözleriyle kaydıracaklardı; bir de durmuşlar: "O şüphesiz bir deli." diyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 51 O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.
________________________________________


Diyanet Vakfı 52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Elmalılı Hamdi Yazır 52-Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk 52 Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir.


81-TEKVİR

27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.

28. Limen şae minkum en yestekıyme,.

29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne


Diyanet Vakfı 27. O, herkes için, bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-O, sadece bir öğüttür, alemler için.
Yaşar Nuri Öztürk 27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
Yaşar Nuri Öztürk 28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz


7-ARAF-23 kale
rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
Diyanet Vakfı 23. (Adem ile eşi) dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

21-ENBİYA-87……(yunus dediki)…
………el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

Diyanet Vakfı 87. Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde:
"Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"


28-KASAS-16-kale
rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli ....fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym

Diyanet Vakfı 16. Musa:
Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla
dedi,
Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur.

2-BAKARA-286-..rabbena la tüahızna in nesina ev ahta'na*..

2-286-DİYANET- ..Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma…sorgulama…hesaba çekme…

7-ARAF- 185-.... fe bi eyyi hadisin ba'dehu yü'minun (BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)

77-MÜRSELAT -50-Fe bi eyyi hadiysin ba'dehu yu'minune.(BAŞKA HANGİ GERÇEK SÖZ-HADİS-E İNANACAKSINIZ)


rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin (23-/109)

ve selamün ala ibadihillezinastafa (27-/59) ve selamün alel mürselin (37-/182)

Vel hamdü lillahi rabbil alemin


UMARIM HATIRLATMAMIN FAYDASI OLUR....HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN......

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa