09 Kasım 2007

DOSTLARA MEKTUPLAR-10-SALAT-NAMAZ-İNCELEMESİ

KURAN-I KERİM 33 ÜNCÜ AHZAB SURESINDEKI 56 INCI AYETE GÖRE SALAT KELİMESİ İLE İLGİLİ MEAL İNCELEMESİ



LATIN ALPHABET QURAN
33 – AHZAB
Bismillahirrahmanirrahim

56-İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma

ENGLISH QURAN (BY M.H. SHAKIR)
33 - The Allies

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

56-Surely Allah and His angels bless the Prophet; O you who believe! call for (Divine) blessings on him and salute him with a (becoming) salutation.


DİYANET VAKFI-Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

DİYANET İŞLERİ-Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin.

SUAT YILDIRIM-Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salat (rahmet ve sena) ederler.Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.

ALİ BULAÇ-Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK-Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber'e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin.

ELMALILI-Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.

EDİP YÜKSEL-ALLAH ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Ey inananlar siz de onu destekleyin, gereken saygı ve itaati gösterin.

MUHAMMED ESED-Allah ve melekleri, şüphesiz, Peygamberi kutsarlar: [o halde] ey iman etmiş olanlar, siz de o'nu kutsayın ve kendinizi [o'nun rehberliğine] tam bir teslimiyetle terk edin!

ÖMER NASUHİ-Muhakkak ki, Allah Teâlâ ve melekleri peygamber üzerine salatta bulunurlar. Ey imân etmiş kimseler! O'nun üzerine salatta, teslimiyetle selâmda bulunun.

SÜLEYMAN ATEŞ-Allah'ı ve melekleri, Peygambere salat etmekte(onun şerefini gözetmeğe, şanını yüceltmeğe özen göstermekte)dir. Ey inananlar, siz de ona salat edin, (onun şanını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle selam edin (ona esenlik dileyin).
GÖLPINARLI-Şüphe yok ki Allah ve melekleri, salavat getirir Peygambere; ey inanlar, siz de ona salavat getirin, tam teslim olarak da selam verin.

ŞABAN PİRİŞ-Allah ve melekleri peygamber’e rahmet eder. Ey iman edenler! Siz de onun için rahmet ve esenlik dileyin.

G.ONAN-Şüphesiz, Tanrı ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey inananlar siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.

Yukarda Kutsal Kitab’ımız Kuran-ı Kerim’in 33 ncü suresinin 56 ncı ayetinin Latin alfabe ve İngilizcesini görüyorsunuz.
Türkçe meal yazmış olan kişilerin aynı ayetle ilgili yazdıkları da altına çıkarıldı.Dikkat ederseniz ‘salat’ kelimesi bu değerlendirmede ‘namaz’olarak TERCÜME EDİLMEMİŞ.…….salat kelimesi başka yerlerde çok geçer ve tüm meallerde namaz olarak tercüme edilir….
Elbet..bu doğru….çünkü salat kelimesinin yerine bu ayette namaz kelimesinin koyulması halinde….Allah ve melekleri peygambere …..namaz….kılarlar …denmesi gerek…..Olamayacağına göre….mesele anlaşılmış olur………….
Buna göre soruyorum..neden başka ayetlerdeki tüm salat kelimelerini namaz olarak alıyorsunuz..???Hadisle yanıt istemiyorum….Yaradan namaz demeyi bilmiyor muydu???Kuran’ı İNDİREN eksik mi yoksa yanlış mı indirdi??
YARADAN’A İNDİRDİĞİ DİNİ ÖĞRETMEYE Mİ KALKIYOR SUNUZ?
HAŞA DİYECEKLER..TEVBE ESTAĞFURULLAH DİYECEKLER…AMA BİLDİKLERİ GİBİ DEVAM EDECEKLER….

Aranan Kelime : namaz Aranan Meal : LATIN ALPHABET QURAN Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 0 namaz kelimesinin arama sonucu 0 ayet bulunmuştur.
Bakınız…LATIN ALFABE KURAN İÇİNDE NAMAZ KELİME OLARAK YOKTUR…YANI KURAN İÇİNDE NAMAZ DEDİKLERİ KELİME OLARAK BULUNMUYOR.Tamamen salat sözünü namaz olarak tercüme etmişlerdir.BU AYET DIŞINDA…….

Namaz kelimesi aslen Farsça’dır…Rab da öyle…Rab kelimesi de çok geçer Kuran içinde…Yoksa siz Yaradan’dan şüphede misiniz???O zaman neden SUBHANALLAH….seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim diyor sunuz??
17 nci sure İsra,110 ncu ayet…’ve lem yekün lehu şeriykün fiyl mülk’..mülkünde ortağı yoktur-ortak kabul etmez……ayetini hatırlayın.Ve lütfen bakın…Ayrıca hacca gidenlerin de sıkça tekrarladıkları telbiyeyi hatırlayalım…..:“Lebbeyk Allahümme lebbeyk,lebbeyke LA ŞERİKE LEBBEYK,innel hamde vennimete LEKE VEL MÜLK LA ŞERİKE LEK”.(geldim,geliyorum,ortağı olmayan Allah’ım,hamd sana nimet senden,Mülkünde TEK –ŞERİKİ OLMAYAN ALLAH’ım)
Ortağı olmayan Allah’a,inandık deyip,pek çoğunuz da hacca gidip bu sözü defalarca söylediğiniz halde bu nasıl anlayış ?
Pek çok ilim adamı diye geçinen, salat’ın namaz kılma olduğunu ve şeklinin Peygamber tarafından gösterildiğini söyleyecek.Ama Peygamber, namaz’ın değil,SALAT’ın yapılış şeklini göstermiştir diyemeyecek.Abdesti tarif eden (Maide-5/ayet-6) Kur’an’ın , neden salat-namazı tarif etmediğini açıklayamacak.UNUTTU MU YARADAN SALATI TARİF ETMEYİ….O’NA SIĞINIRIM……Salatı Peygamber’in yaptığı gibi yapmak elbette O’nun sünnetidir,ve dolayısıyla şekli de bir sürü grub-mezheb tarafından farklı algılanıp uygulanmıştır.Salatın yapılış-yerine getiriliş şeklinin Kur’an’da açıklanmadığı için mü’minlerin ferasetine bırakıldığını,ruku ve secdenin(FETİH-48/29) salatın yerine getirilmesi sırasında yapılmasının ve Ali İmran(3/191)”Elleziyne yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim..”(Onlar Allah’ı ayakta,otururken-uzanırken zikrederler-anarlar) ayetini de hatırlarsak;Salatı değişik şekillerde yerine getiren gurup-mezhep-anlayışlara göre ne derseniz deyin- onun için,kıyam,ruku,kaide ve secdenin müşterek olduğunu ve hepsinin de geçerli ve yeterli olacağını kabul ettiğiniz halde neden ihtilafta rahmet vardır diyorsunuz?Allah’ın Kanununda ihtilaf olur mu?Olur ,olur da izin verilirse olur.Ki bu izin de işte böylece salat tarif edilmeyerek verilmiştir.Böylece salat,dört unsuru içinde olarak değişik şekillerde yerine getirilmektedir.Ne diyeyim,aklını kullanamayanlara….. Peygamber’e defalarca “SANA DÜŞEN SADECE TEBLİĞDİR” boşa mı dendi?Tebliğ ile görevli Peygamber’i Mülke ortak mı ediyorsunuz?Salat’a namaz demeye ,hadis adı altında uydurulanlarla da Peygambere iftira etmeye devam ediyorsunuz..Ki O Peygamber yeryüzünde olduğu zaman içinde KURAN dışında hiçbir şeyi kayıt altına aldırmadı….Bunu herkes biliyor ve söylüyor….Bu konuda ihtilaf yok….Neden sonradan hadis adı altında yaptığı ya da dediği iddia edilenleri topladınız diye sorulduğunda …biz dinimizi O’nun gibi uygulamak için ve iyi niyetle O’na itaat için yapıyoruz diyecekler….Peygamber neyin iyi olduğunu bilmiyor muydu da yazdırmadı KURAN dışında başka şeyi…..Etiyullahe ve etiyurresul…..Allah’a itaat edin…peygambere itaat edin ayetini ileri sürecekler…..Peki bu hadis toplama işi Peygamber’e itaatsizlik olmuyor mu….CAHİLLERDEN olmaktan YARADAN’a sığınırım.
Ve bir başka ayet..Nisa suresi..87…ve men asdeku minallahi hadiys….Allah’tan baksa hadis(doğru-gerçek-söz) söyleyen kimdir?....Kim…?????Lütfen karşılığını verir misiniz??Cevabınız ne..??Peygamberin hadisi….olur mu….O ne dediyse Kuran içinden söylemedi mi??Ve elbet her söylediği Kuran içinden olduğundan doğrudur……gerçektir….Kuran dışı olanları kendisi ayırıyor da size ne oluyor….? Özel konuşmaları var mutlaka….onları kaydettirdi mi…???Bunun hesabını veremezsiniz.Bir daha sorayım:
Uydurduğunuz hadis dediklerinizden Peygamber’in davacı olmayacağından emin misiniz???
YARADAN’A İNDİRDİĞİ DİNİ ÖĞRETMEYE Mİ KALKIYOR SUNUZ???

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa