09 Kasım 2007

DOSTLARA MEKTUPLAR-5-KURAN'DA EMREDİLEN NEDİR

KURAN’DA EMREDİLEN NEDİR ?


Kuran devamlı olarak öğüt-nasihat olduğunu tekrarlar…Tüm meallerde bunu görebilirsiniz.Bazıları işlerine geldiğince bu öğüt-nasihatlara farz-sünnet-vacip gibi vasıflar yükleyerek tasnif etme yoluna gitmiş;çoğu insanlar da bu konuda fazla düşünmeden alimlerdir-söyledikleri doğrudur diyerek tartışmadan-araştırmadan kabul etmişler….Tabii bu arada haram-helal ayrımı da bu şekilde tesbite kalkışılınca söylenenlerin hangisi gerçek –kim doğruyu söylüyor belirsiz hale gelmiş…
Aslında Kuran sizinle konuşur…Okumasını bilirseniz…Öğüt-nasihat tutulursa elbette iyidir.Kişisel sorumluluk zaten ondandır.Tutarsanız kazanır,tutmazsanız sonucuna katlanırsınız.Bu iş çocuğunuza verdiğiniz nasihatta bile böyledir…
Yaptığım araştırmada Kuran içinde YARADAN tarafından EMREDER şeklinde ve anlamında sadece iki ayet buldum…..Üçüncü emreder sözü Peygamber’e ve O’nunla birlikte olanlara…tabii Peygamber ile birlikte olmak isteyenleri de katmak gerek….O sözü kendi üstüme de aldığım için elbet o emre uymayı da görev sayarım…..Zaten babamın tek nasihatı da o idi…..Bu Hud süresi 112. ayet….

Hud-11-112-Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav innehu bi ma ta'melune besıyr

Ali Bulaç-112- Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ve azıtmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı görendir.
Diyanet Vakfı-112. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.
Edip Yüksel--112. Emredildiğin gibi dosdoğru ol, seninle beraber yönelmiş olanlarla birlikte... Aşma ve azgınlaşma. O, sizin yaptıklarınızı Görendir
Elmalılı Hamdi Yazır-112-Onun için emrolunduğun gibi doğruluk et; sen ve beraberinde tevbe edenler de böyle olsun ve aşın gitmeyin! Çünkü O, bütün yaptıklarınızı görür.
Süleyman Ateş-112. Öyleyse emrolunduğun gibi doğru ol; seninle beraber tevbe edenler de (doğru olsunlar), aşırı gitmeyiniz! Zira O, yaptıklarınızı görmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk-112 O halde sen, emrolunduğun gibi dosdoğru yürü! Seninle birlikte tövbe edenler de... Sakın aşırılık edip azmayın! O, yapmakta olduklarınızı görüyor.

Dosdoğru olmak için ne yapmanız gerektiği de devamında açıkca belirtilmiş…..Uymak ya da uymamak size ait…sorumluluk da…
Bu arada elbet MÜLK-67 nci sürenin 2 nci ayetini hatırlamakta yarar var :

Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
Ali Bulaç- O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.
Diyanet- O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.
Elmalılı- O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır
Edip Yüksel- Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.
S.Ateş- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.
Y.N.Öztürk- Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Azîz'dir O, Gafûr'dur.

Aslında mesele bu kadar basit…..kim iyi amel yapacak….??....iyi amelin temeli de emir kipi taşıyan dosdoğru olmak…Elbet Peygamber’e verilen emir O’nunla beraber olmak isteyenleri de içine alır..Yoksa kişi istemedikçe bu emri dikkate almasına da gerek olmaz….
Almanya dönüşü Mehmet Akif, sorulan Almanya’yı nasıl buldunuz sorusuna “yaşayışları dinimiz,dinleri de yaşayışımız gibi” derken bunu kastediyordu….çocuklarına verdikleri ilk terbiye YALAN söylenmemesi gerektiği idi…
Bunu olmazsa olmaz doğruluk şartı saymak da olası……hiç değilse yalan söylemeye mecbur gibi hissettiğinizde ise susmak….yalan konuşmaktansa daha iyi…ki örnekleri çoktur…Bazıları ata sözü diye “susmak ikrardan gelir” deseler de…
Bilal-i Habeşi Peygamber’imizin yeryüzünden ayrılışından sonra hiç ezan okumadı…Sorulduğunda neden ezan okumadığını açıklamadı..sustu…Herkes hala….çok seviyordu…O’nsuz ezan okumak ağır geliyordu….onun için okumadı dediler ve devam ediyorlar….Ama KIYAMETE KADAR geçerli olan KURAN içinde EZAN olmadığını hiç dikkate almıyorlar….Hele düşünün…..Kuran dışında hiçbir şeyi kayıt altına aldırmayan PEYGAMBER neden EZAN-ı bile kayda geçirtmedi….Cahillerden olmaktan YARADAN’A sığınırım……
Gelelim diğer emreder denilen ayetlere…..

Nisa-58- İnnellahe ye'müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra

Bulaç-58- Şüphesiz Allah, emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
Diyanet-. 58-Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür
Yüksel-58 ALLAH emaneti sahiplerine vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. ALLAH size ne güzel öğüt veriyor. ALLAH İşitendir, Görendir.
Elmalılı- 58-Haberiniz olsun ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve bilendir.
Ateş-58- Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu, Allah işiten, görendir.
Öztürk-58 Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.

Nahl-90-İnnellahe ye'müru bil adli vel ıhsani ve ıtai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy yeızüküm lealleküm tezekkerun
Bulaç-90- Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.
Diyanet-90. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Yüksel-90. ALLAH adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülükten, fenalıktan ve azgınlıktan ise sizi meneder. Öğüt almanız için sizi böyle aydınlatır.
Elmalılı-90-Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyi davranmayı ve yakınlara yardımda bulunmayı emrediyor; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor; dinleyip anlayıp tutasınız diye size öğüt veriyor.
Ateş-90. Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emreder, fahşa(edepsizlikten)dan, münker(fenalık)den ve bağy(azgınlık)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir
Öztürk-90 Şu bir gerçek ki Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık-doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor.

Her şey apaçık değil mi..??...Başka söze gerek var mı ?

Bilmem anlatabildim mi…..?

Tekrar edeyim……emir adalet ve emanetin ehline verilmesidir….akrabaya vermek de başkasının kesesinden değil herhalde….makam ve mevki paylaştırmak hiç değil…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURULUŞUNUN 84 NCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE TÜM YÖNETEN VE YÖNETİLENLERE İTHAF OLUNUR…


HATIRLATAYIM…….
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, boş inançların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. Geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan uluslar, yaşamı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Böyle uluslar, yaşama geniş açıdan bakan ulusların egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur .
İnsanların yaşamına, çabalarına egemen olan güç; yaratma, yeni bir şey bulma yeteneğidir. (ÂFETİNAN, A., Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları, s.272)

Biz, ilhamlarımızı, gökten ve bilinmeyenden değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. (1937, Ankara) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I, Ankara, 1997, s. 423)


ATATÜRK’ÜN SEÇİLMİŞLERDEN OLDUĞUNA TEK KANIT OLSA YETER BU SÖZ…..”hiç bir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin,boş inançların korunmasında ısrar eden milletlerin…”

Buyurun size yine Mülk süresinden örnek……Türkiye de Dünya da bugünlerde su meselesinde çıkan problemlere çare arama derdinde….işte ayet :

67-Mülk-30 ncu ayet:

30-Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

30- De ki: 'Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir…..

tüm meallerde aynı ya da benzer ifadeler….

KENDİNİ BİLMEYEN-EMANETİN NE OLDUĞUNU İDRAK EDEMEYEN İNSAN NE ZAMAN CAHİLLİK VE ZALİMLİKTEN KURTULACAK…??????...33-AHZAB-72 NCİ AYET…

YANITINI BENİ İZLEYENLERİN BİLMESİ GEREK….DEVAMLI SÖYLEDİĞİM..HATIRLATTIĞIM….YUNUS SURESİ 100….
.
10-100-Ve ma kane li nefsin en tü’mine illa bi iznillah ve yec’alür ricse alelleziyne la ya’kılun.

100 Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

YARADAN’IN emrini görmezden gelip boş inançların peşinden koşarsanız ve buna da aklı kullanmak derseniz başınıza geleceğe katlanmak zorunda kalırsınız…

SELAM SEÇİLMİŞLEREDİR….SELAM VE SEVGİLER….KOYUN OLMAYANLARA..VE UYUMAYANLARA….

1 Yorum:

saat: 12 Kasım 2014 10:09 , Blogger Kreatif Baskan dedi ki...

merhabalar bir araştırma yaparken blogunu gördüm sayın abimiz. ne kadar güzel düşüncelere sahipsiniz. Bilgi birikiminiz, çağdaş görüşlerinize de hayran kaldım. Blog yazmayı bıraktınız mı?

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa