09 Kasım 2007

DOSTLARA MEKTUPLAR-8-KAFİR KİMDİR

KAFİR KİMDİR…….

ÇOCUKLARIMA NASİHAT-SAHİFE-4…..

İslamiyet insanlara zorluk için gelmemiştir. Ve her şey çok ko­lay ve basittir. Zorlaştıran bir sürü cahil, insanları din­den uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmış ve yapmaya devam ediyor. "ya ibadiyelleziyne esrefu ala enfüsihim la taknetu min rahmetillah, innallahe yağfiruzzunube cemia, innehu huvelgafururrahiym" (ZUMER-39/53) (nefislerine zulmeden israfa giden itaatle emredilen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin, Allah bütün günahları bağışlar, 0 gafur ve rahimdir). Bu ayet bütün günahların affedileceğini söylüyor. Yani ümidsizlik yok. (12/87 ) ayete bakalım, “la tey'esü min ravhillah, innehu la yey'esü min ravhillahi illel kavmil kafirun" (Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin, kafir kavimden başkası O'ndan ümid kesmez, yani ancak kafir olan ümid keser) ayeti de bunu açıkça belirtiyor. Bu da bize "kafir kimdir" sorusunun karşılığının,"Allah'ın rahmetinden ümid kesendir" olduğunu gösteriyor.


LATIN ALFABE KUR’AN:

39/53. Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yagfiruz zünube cemıa innehu hüvel gafururrahıym

http://www.kuranikerim.gen.tr/default.asp
Ali Bulaç
53- (Benden onlara) De ki: 'Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.'
Diyanet Vakfı
53. De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Edip Yüksel
53. Onlara bildir: "Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir."
Elmalılı Hamdi Yazır
53-De ki: "Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."
Süleyman Ateş
53. (Tarafımdan onlara) De ki: "Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."
Yaşar Nuri Öztürk
53 De ki: "Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm'dir.

LATIN ALFABE KUR’AN:


YUSUF-12/87. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey'esu min ravhillah innehu la yey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun

http://www.kuranikerim.gen.tr/default.asp
Ali Bulaç
87- 'Oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden (etraflı bir araştırma yapıp) bir haber getirin ve Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez.'
Diyanet Vakfı
87. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.
Edip Yüksel
87. "Oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. ALLAH'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnkarcılardan başkası ALLAH'ın rahmetinden umut kesmez."
Elmalılı Hamdi Yazır
87-Ey oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız; Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah'ın rahmetinden ümidin! kesen ancak kafirler güruhudur."
Süleyman Ateş
87. Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin; zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez!
Yaşar Nuri Öztürk
87 "Ey oğullarım! Gidin, artık Yûsuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü, Allah'ın rahmetinde de, küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez."

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa