09 Kasım 2007

DOSTLARA MEKTUPLAR-17-TERCÜMAN-DAN-DERSİTAMAM

Serdar
ARSEVEN 22 TEMMUZ 2005 Cuma

"Dersitamam!.?
Başbakanlardan, Bakanlardan,
Mahkeme
Başkanlarından
filan bıkmışsınızdır...
Bugün sizleri, ismini
büyük ihtimalle hiç duymadığınız
bir devlet görevlisinin
ilginç fikirleriyle
tanıştırayım istedim.
Zonguldak'ın "Dersîtamam"
lâkaplı Vali Yardımcısı
Ahmet Ülkü Aktuğ...
Zehir gibi; sigaranın
birini yakıp diğerini^söndü- •
rürken şunu söylüyor:
"Şeytan kovan bu.
Siz, elinde sigarayla adam öldüreni gördünüz
mü?..
Tepen mi attı, yak bir cigara!.'.'
••*
Yemek yiyoruz.
Rakı istiyor.
-Müsaadenizle...
-Müsaade sizin.
Neyse...
Dinlemeye devam:
"Bak, ben Hac'ca gittim. Orada, kılı bile
incitmeyeceksin.
Bu böyle de, aynı insanların taşı öpmek
için birbirlerini çiğnemelerine ne demeli!.'.'
•••
Nereden icap etti bu muhabbet?, diye düşüneduralım..
Vali Yardımcısı tam gaz:
"İslam dünyasına bir bak. Bol bol cami
var ve tabii bol bol da cami görevlisi...
Din görevlisi ne demekse!.'.'
* • *
Ruhban sınıfından mı bahsedecek, buraya
mı getirecek lafı..
Devam etsin hele:
"Mü 'min'in az olduğu bir memlekette
bol bol yatırıp kaldırma, ölüye telkin verme,
mevlid okuma ve benzeri bidat üzerine bidat
icat edip, bir de devirle, ölüleri aklama işleri
ile kendilerini görevli sayanlar ve bunları
çalıştırmakta kararlı bir yönetim, al da ne
yaparsan yap!.'.'
•••
Demiş ki biri:
-Dünya dediğin iki kulplu bir kazan, tut bir
ucundan sen de kazan.
Serbest piyasa ekonomisi!..
Cami olunca görevli de olacak, elbet.
Vali Yardımcısı'nın esas itirazı camiye:
"Sorunun komikliğine bir bak;
'Biz nerede ibadet edeceğiz?' diyorlar.
'Bütün yer yüzü sana mescid olarak verilmişken'
sen kendine kapıları imam dediğimiz
cami görevlileri tarafından tutulmuş, dört duvarla
çevrilmiş bir de utanmadan Allah'ın evi
diye isimlendirilmiş
"mescidi dırar" vasfındaki
bu ucube,
uyduruk binalar ve
icazetli görevlileri ile
Müslümanlığı yaşıyoruz'
sanıyorsun'.'
•••
Vali Yardımcısı
ne diyor böyle?..
Camiye, "ucube
uyduruk" bina...
Din görevlisine
ise...
* Devam etsin
hele:
"Papa kıyafetini hatırlatan giyinişleri ile 'kutsal
din adamları^
Eyvah ki eyvah...
Şu din adamı, din görevlisi sözünü bir de
Kur'an'da bulabilsem.
Yazık bu millete yazık bu ecdadın varislerine.
Kendinize de bu millete de yazık ediyor, gün
geçtikçe (5/51) ayetin dediğine doğru sürükleniyorsunuz:
"Kim onlara benzerse, onlardandır". Sizin
bu hallerinizden ancak Allah'a sığınılır!'
•••
Din görevlisinden vazgeçilebilir mi?..
Oradaki boşluğu kimler doldurur sonra...
Sorunca aldık mı cevabı:
"Heyhat!..
Senin bu dediklerin yüzünden zaten din elden
gitmiş, daha beteri olmaz merak etme, Allah'tan
korkanlar senin görevlilerinden fazladır.
'Kur'an ölülere değil dirilere inmiştir' diyen
Kur'an...
Bunlar ölüden medet umuyor, mezarın aracılığından
şifa arıyorlar...
Sel geliyor, medet beklediğiniz türbeleri alıp
götürüyor.
Sen yine kendini kurtaramayan, türbeden
medet umuyorsun..
Ölüye okunmaz denen Kur'an'ı inatla ölülerin
için El Fatiha diyerek okumaya devam
ediyorsun.
Kur'an okumayı yüzünden, "ayın gayın" nasıl
okunur diye öğrenmekle sınırlı tutar, anlamanın
öğrenilmesini engellersen, bu insanlar nasıl
"iyi amel" yapacaklar?..
Yazık, yazık, yazıklar olsun...
•••
Böyle bir vali..
Ne cami bırakıyor, ne görevli...
Dediklerine hak vermek vermemek bir yana...
Ben takdir ettim... Düşünüyor hiç değilse!..

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa