20 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-17-BEN DE TEKRAR EDİYORUM-HAYIR-ZARAR-O-NDADIR-BAŞKASI ENGELLEYEMEZ

6-ENAM
15. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym

Diyanet Vakfı 15. De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün (kıyametin) azabından korkarım.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-De ki: "Ben Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım."
Yaşar Nuri Öztürk 15 Şunu da söyle: "Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım ben."


16. Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve zalikel fevzül mübın

Diyanet Vakfı 16. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-O gün kimden azap giderilirse, işte Allah onu bağışlamıştır. Ve işte apaçık kurtuluş budur.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Kendisinden azap uzaklaştırılana o gün rahmet etmiştir. İşte açık kurtuluş budur.
________________________________________
17. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır


Diyanet Vakfı 17. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O herşeye kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Eğer Allah sana bir keder dokundurursa (verirse), onu O'ndan başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir iyilik dokundurursa (verirse), yine O, herşeye gücü yetendir!
Yaşar Nuri Öztürk 17 Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, O, her şey üzerinde güç sahibidir.
18. Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır

Diyanet Vakfı 18. O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!
Yaşar Nuri Öztürk 18 Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa