18 Aralık 2007

KURAN'DAN İKİ BİLİNEN VE BİLİNMESİ GEREKEN ÖRNEK-AYET-EL KÜRSİ VE İHLAS

2-BAKARA-AYET-EL KÜRSİ

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia
kürsi
yyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym


Diyanet Vakfı 255. Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
Elmalılı Hamdi Yazır 255-Allah'dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyur. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok ulu ve çok büyüktür.
Yaşar Nuri Öztürk 255 Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.


112 - İHLAS
Bismillahirrahmanirrahim1. Kul hüvallahü ehad

2. Allahüs samed

3. Lem yelid ve lem yuled

4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim allahın adıyla...
________________________________________
Diyanet Vakfı 1. De ki: O, Allah birdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 1 -De ki: "O Allah tek birdir.
Yaşar Nuri Öztürk 1 De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 2. Allah sameddir.
Elmalılı Hamdi Yazır 2-Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)
Yaşar Nuri Öztürk 2 Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
________________________________________
Diyanet Vakfı 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Doğurmadı ve doğurulmadı.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
________________________________________
Diyanet Vakfı 4. Onun hiçbir dengi yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-O'na bir küfüv (denk) de olmadı!"
Yaşar Nuri Öztürk 4 Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa