30 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-25-İNSANIN YARATILIŞI-İBLİS VE HALİS KİŞİLER

İNMEMİŞTİR KURAN ŞUNU İYİ BİLİN
NE FAL AÇMAK NE DE ÖLÜLERE OKUNMAK İÇİN

MEHMET AKİF

BEN DE EKLEYEYİM
....
NE DE HİKAYE KİTABI GİBİ

VE YÜZÜNDEN ANLAMADAN OKUNMAK İÇİN.......


KURAN OKUMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRENLER ZATEN BİLİRLER...DİLEYEN KENDİNE YOL TUTAR....KURAN KENDİSİ ÖĞÜT-NASİHAT OLDUĞUNU SÖYLER....BU BLOĞA TAMAMINI YAZMAK GİBİ BİR AMACIM DA YOK...BEN SADECE HATIRLATIYORUM...GÖZÜME TAKILANLARI....DERYADA BİR DAMLA OLABİLİRSE....BİLMEYEN VARSA GÖRSÜN...TAKİP EDENLER DİKKAT ETTİLERSE SECDEYE VERDİĞİM ÖNEMİ DE GÖRMÜŞ OLMALILAR...İŞTE BAŞKA BİR DERS...SORUMLULUK YİNE KİŞİSEL...YARADAN'IN HALİS KULLARINDAN OLMAYI SEÇİM HAKKI SİZE AİT....


15-HİCR


23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
Diyanet Vakfı 23. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Biz, elbette biz,hayat veriyoruz; biz öldürüyoruz. Ve biziz Vâris olanlar/mirasçı kalanlar.

24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın
Diyanet Vakfı 24. Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekleyiz.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Yemin olsun, sizin önden gidenlerinizi bilmişizdir; yemin olsun, geriye kalanları da bilmişizdir.

25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
Diyanet Vakfı 25. Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Hiç kuşkusuz, Rabbindir, evet O'dur onları haşredecek olan. Hakîmdir O, Alîm'dir.

26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
Diyanet Vakfı 26. Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Yemin olsun, biz insanı; kuru çamurdan, değişken-cıvık bir balçıktan yarattık.

27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
Diyanet Vakfı 27. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.
Yaşar Nuri Öztürk 27 Cini/İblis'i de daha önce kavurucu ateşten yaratmıştık.


28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
Diyanet Vakfı 28. Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım."
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: "Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.
Yaşar Nuri Öztürk 28 Hatırla o zamanı ki Rabbin meleklere, "Ben, kupkuru bir çamurdan, değişken, cıvık balçıktan bir insan yaratacağım." demişti.

29.
Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

Diyanet Vakfı 29. "Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan ütlediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!"
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!"
Yaşar Nuri Öztürk 29 "Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp öz ruhumdan içine üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın."

30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
Diyanet Vakfı 30. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.
Yaşar Nuri Öztürk 30 Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler.

31.
İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın

Diyanet Vakfı 31.
Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Elmalılı Hamdi Yazır 31-
Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Yaşar Nuri Öztürk 31
İblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı.


32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
Diyanet Vakfı 32. (Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 32-Allah : "Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 32 Allah dedi: "Ey İblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?"

33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
Diyanet Vakfı 33. (İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 33-İblis: "Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 33 Dedi: "Kuru bir çamurdan, değişken-cıvık bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmek için var olmadım."

34. Kale fahruc minha fe inneke racım
Diyanet Vakfı 34. Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!
Elmalılı Hamdi Yazır 34-Allah : "O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!
Yaşar Nuri Öztürk 34 Buyurdu: "Öyleyse çık oradan, çünkü kovuldun."

35. Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın
Diyanet Vakfı 35. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!
Elmalılı Hamdi Yazır 35-Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir." dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 35 "Din gününe kadar üzerinde lanet var."

36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun
Diyanet Vakfı 36. (İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır 36-İblis: "Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 36 Dedi: "Rabbim, onların diriltileceği güne kadar bana süre ver."

37.Kale fe inneke minel münzarın

37. Diyanet Vakfı 37. Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin"
Elmalılı Hamdi Yazır 37-38-Allah: "Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 37 Buyurdu: "Hadi, süre verilenlerdensin."


38. İla yevmil vaktil ma'lum
Diyanet Vakfı 38. "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."
Elmalılı Hamdi Yazır 37-38-Allah: "Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!" dedi.
Yaşar Nuri Öztürk 38 "Bilinen vaktin gününe kadar..."


39.
Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn

Diyanet Vakfı 39. (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!
Elmalılı Hamdi Yazır 39-Allah: "Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki. kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!
Yaşar Nuri Öztürk 39 Dedi: "Rabbim! Beni azdırmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım."


40.
İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

Diyanet Vakfı 40.
Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna.

Elmalılı Hamdi Yazır 40-
Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların haric!" dedi.

Yaşar Nuri Öztürk 40
"İçlerinden riyaya sapmamış, samimi kulların müstesna."
41. Kale
haza sıratun aleyye müstekıym

Diyanet Vakfı 41. (Allah) şöyle buyurdu:
"İşte bana varan dosdoğru yol budur."

Elmalılı Hamdi Yazır 41-Allah:
"Bu, "Garanti ederim." dosdoğru bir cadde." dedi.

Yaşar Nuri Öztürk 41 Buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

42.
İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın

Diyanet Vakfı 42. "
Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna."

Elmalılı Hamdi Yazır 42-
Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.

Yaşar Nuri Öztürk 42
>"Benim kullarım aleyhine senin elinde hiçbir güç/kanıt olmayacak. Azgınların seni izleyenleri müstesna."


43.
Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn

Diyanet Vakfı 43. Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır 43-Kesinlikle bunların topuna va'dedilen yer, cehennemdir.
Yaşar Nuri Öztürk 43 Cehennem onların tümünün şaşmaz buluşma yeridir.

CAHİLLERDEN VE ĞAVIN-LERDEN OLMAKTAN YARADAN'A SIĞINIRIM.....

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa