20 Aralık 2007

KURAN BANA DİYOR Kİ-18-BEN DE TEKRAR EDİYORUM-OL DEYİNCE OLDURANA İMAN ETTİM

36-YASİN
25. İnni amentü bi rabbiküm fesmeun

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun

27. Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn


Diyanet Vakfı 25. "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Haberiniz olsun ki, ben Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni!"
Yaşar Nuri Öztürk 25 "Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni!"
________________________________________
Diyanet Vakfı-26. Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
Elmalılı Hamdi Yazır-26-Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi
Yaşar Nuri Öztürk-26 "Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?
________________________________________
Diyanet Vakfı 27. "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Rabbimin beni bağışlamasını ve beni ikram olunan kullarından kıldığını."
Yaşar Nuri Öztürk 27 Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."
36-YASİN

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun


83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun


Diyanet Vakfı 82. Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Elmalılı Hamdi Yazır 82-O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da oluverir.
Yaşar Nuri Öztürk 82 O, bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 83. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 83-Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk 83 Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.


10-YUNUS
100. Ve ma kane li nefsin en tü'mine illa bi iznillah ve yec'alür ricse alellezıne la ya'kılun

Diyanet Vakfı 100. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 100-Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!
Yaşar Nuri Öztürk 100 Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.


81-TEKVİR

27. In huve illa zikrun lil'alemiyne
28-Limen şae minkum en yestekıyme
29-Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.


Diyanet Vakfı 27. O, herkes için, bir öğüttür,
Elmalılı Hamdi Yazır 27-O, sadece bir öğüttür, alemler için.
Yaşar Nuri Öztürk 27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
________________________________________
Diyanet Vakfı 28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
Yaşar Nuri Öztürk 28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
________________________________________
Diyanet Vakfı 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

KURAN SİZİNLE KONUŞUR DEMİŞTİM...BEN BAZI ÖRNEKLER GÖSTERDİM...İÇİNE GİREN GÖRÜR VE KENDİNE BİR YOL TUTAR...BENİM DİLEĞİM YARADAN'IN DA DİLEMESİNİ İÇERİR...
BAŞKA SÖZE NE HACET..??...

23-MÜMİNUN

29. Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
Diyanet Vakfı 29. Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en hayırlısısın.
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Ve de ki: "Ey Rabbim, beni mübarek bir yere kondur; Sen konuklayanların en hayırlısısın."
Yaşar Nuri Öztürk 29 Şunu da söyle: "Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın.

10-YUSUF-101-.....fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn

101-.............Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin(VELİ'MSİN). Beni müslim olarak öldür ve beni sâlih KULLARININ arasına kat!" sana teslim olmuş olarak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat!"

HER ŞEYİNİZ YETERLİ OLSUN...VESSELAM...

1 Yorum:

saat: 15 Haziran 2008 17:46 , Anonymous Adsız dedi ki...

Yazılarınızı beğenerek okudum.
www.erenlerforum.org sitemize bekleriz.Saygılar.

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa