10 Kasım 2007

ÇOCUKLARIMA NASİHAT-SÖYLEŞİ-5-6

SÖYLEŞİ -5-


Hiç düşündünüz mü abdesti (5/6) ayette tarif eden Kur'an ,salat(dua) nın nasıl yapılacağını hiç göstermiyor ?Denecek ki peygambere bırakmış. O da kıyam, rüku, secde kuud va selamla tamamlama şeklinde göstermiş. Evet de,ama bakıyorsunuz bir sürü mezhep adı altında tamamen farklı uygulamalar var. Hepsi de bazı kişilerin rivayetlerine dayanarak kendilerince doğru olanı tarif ediyor ve uyguluyorlar. Hepsi de geçerli. Neden olmasın ki, amaç Allah'ı anmak, O'ndan istemek, saymak, boyun eğmek, bir türlü itaat ettiğini nefsine de O'na da kanıtlamak.
(4/101-103) ayetlerde de savaş sırasında nasıl dua edileceğini değil salatın peygamber yönetiminde yapılmasını ve sıra ile secde edilmesini belirtir. Eğer bu salat'ı namaz olarak yorumluyorsanız. Doğrudur. O zaman şu netice de çıkıyor ki, salat-terkedilmez bir olgu, bir emirdir. Eğer bu günkü uygulama gibi beş vakit namaz kılınacak diye kabul edersek, savaş sırasında savaşı bırakıp namaz kılınması gerekirdi.Halbuki emir, savaş sırasında da nöbetleşe salat edilmesi, ve secdeden özellikle vazgeçilmemesi yönünde. Savaş sırasında mescid mi arayacaksın, cami mi? Abdest için su mu? Allah'ı anmanın, ona yönelmenin zamanı mı olur?
Yaradan'ı biliyorsan O'na peygamberin gösterdiği ve farklı da olsa bir biçimde,kıyam,rüku, secde ederek yani-0'nun sünnetine-uyarak duanı yapacaksın.zaman aramaksızın, her uykudan kalkışta, ve uykuya yat¬madan, her temizlenmeden, her tuvaletten çıkışta abdest tazeleyerek salatı,secdeyi yapacaksın.. (3/l9l)ayetteki gibi ”kıyamen,ve kuuden ve ve ala cunubihim”. (84/21) “ve iza kurie aleyhimül kur'anü la yescüdün” (onlar kur'an okunurken neden secde etmezler?) ayeti de secdenin ge¬rekliğini açıkça ortaya koymuyor mu? ya da (17/107) “..yehirrune lil ezkani sûcceda” (ağlayarak secdeye kapanırlar ) veya (19/58) “..iza tutla aleyhim ayetürrahmani harru sücceden ve bukiyya” (Allah’ın ayetleri okununca ağlayarak secdeye kapanırlar) ve diğerleri de....daha ne anlayacaksınız ki.. .? Allah'ın selam, rahmet ve bereketi salih kullarının üzerine olsun vesselam.......


SÖYLEŞİ -6-


Her gün sabah güneş çıkmışsa, ortalık aydınlaşmışsa bil ki dünya kendi çevresinde yarım tur atmış karanlık bastığı zaman da bir yarım tur daha dönmüş demektir. Dünyayı kendi çevresinde kendi kendine mi döndü zannediyorsun? Dünya güneşin çevresinde de yol alı¬yor. Bir tur attı mı sen buna sene veya yıl diyorsun. Bu hareketleri de kendi kendine mi yapıyor? Yoksa onları döndüren bir güç mü var? İste her gündüzü görüşünde ve her karanlığın basışında O,Yaradan'a secde etmelisin, Uyuduğun ve uyandığın zaman da yine bunu yapmalısın, Secde ederken, abdestini alıp, tarif edilen şekilde, kıyam, rüku, ile yaparsan bu da namaz kılma olur, ve peygamberin sünnetini de yerine getirmiş olursun.

Bu görevi yaparken euzübesmele ile baslamak gerekir. (l6/79)

“inni veccehtü vechiye lilleziy fatıressemeveti vel ardı haniyfa ve ma ene minel müşrikin" (ben yüzümü yeri, göğü ve arasındakileri yaratan, tek ve hanif olan Allah'a çevirdim, ben müşriklerden değilim) duasını okumanın iyi, olacağını düşünmelisin. Bu Hz. İbrahim'in duasıdır- Rükuda (27/26) "subhanallahi la ilahe illa huve rabbilarsil aziym" (büyük arşın sahibi Allah'tan başka tapılacak yoktur) okunmasını tavsiye ediyorum. Bu ayet Hz. Süleyman’ın hüdhüd kuşunun ağzından söylettirilmektedir. Hüdhüd kuşu bunu söylüyorsa biz neden söylemeyelim? Secdede(17/108) "subhane rabbina in kane vağdu rabbina lemef'ula” (ya rabbi seni tenzih ederiz, vaadin mutlaka. yerine gelecektir) okumak gerekir. Bu ayet çokça tavsiye edilmiştir, Otururken yani kaidede "ayetel kürsi" (2/255) okunmalı ve (2/20) "rabbena atina fiddünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve kına azabennar" (yarabbi bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru) ayetine devam edilmeli.
Bu ayetin devamı için benim bir tavsiyem var.(76/13) de yazılı olan onlara güneş ve zemherinin de zararı dokunmaz, denmesi sebebiyle ve kına azabeşsemsi ve kına azabezzemheri eklemeyi düşünüyorum , (6/162) "inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbilalemiyn la şerike leh ve bizalike ümirtu ve ene evvelül müslimiyn" (salatım ibadetim yaşam ve ölümüm alemlerin rabbi içindir.O 'nu birlerim-bir olduğunu bilirim-kendiğinden-karine olarak-veya vahiy alarak- ve ben müslimlerin ilkiyim) Hz.İbrahim'in bu duası da çok önemli bir dua?
Her insan “ben müslimlerin ilkiyim" diyebilmeli, Çünkü her insan ayrı bir fert olarak yaratılıyor ve her insanın şifresi ayrı.
Cenab-ı Hak tek olduğunu belirtiyor. Dikkat edersen başka her şey çift çift. Dünyada her ne varsa zıddı da var.Yani çift. İşte düşünmen gereken bir şey de bu...Onun için gece-gündüz,kadın-erkek artı-eksi ve aklına gelecek her şey çift,yalnız Yaradan tek,Onun için birlemek önemli,onun için iki kez secde ediyoruz,
(7/11) ayete bakarsak, ademin yaradılışından sonra Rabbimiz meleklere ona secde etmesini söyler. Bütün melekler secde ederler, iblis hariç,Seni secdeden alıkoyan nedir diye sorunca "beni ateşten onu topraktan" diye itiraz eder ve asilerden olur. Ayetin devamını okursan olay böyle anlatılır. O'ndan başka doğru sözlü kim olabilir? Secde emrinde bir da böyle özellik vardır. Allah’ın emrine uymanın bir göstergesi de budur. (48/29)daki “siymahüm fiy vucuhihim mineserissucud" (onlar yüzlerindeki secde izlerinden tanınırlar) ayetini de hatırla ve sakın ola ki sabahı görünce,akşamın oluşumuna varınca ve her abdest alışında secdeyi ama ona-buna göstermek için değil sadece rabbinin emrine uyduğunu kanıtlamak için yalnızca O'nun için secde görevini yap,ihmal etme, Unutursan (2/286) (amenerresulu ayetindeki) "rabbena la tuahizna in nesiğna ev ah’ tana" (yarabbi unutursak yanılırsak bizi muaheze etme) azarlama, bağışla ayetini oku ve kovulmuş-recim-edilmiş şeytandan da Allah"a sığın.
Kur'an'da her salat sözünün ardından çoğu kez zekat da gelir. Bazıları günde beş kez salat diyor, ama zekatı senede bire indirmekte beis görmüyorlar.böyle şey olur mu ? Nasıl dua (salat)ı her zaman yapman gerekiyorsa zekatı da her zaman vermen gerekir.Yoksulu, muhtacı, düşkü¬nü gördüğün zaman hemen yapman gereken önemli bir görevdir.Ölçüsü kendini muhtaç duruma düşürmemektir. Muhtaç olana, dur ben hesabımı yapayım,sonra sana yardım ederim demen ne ifade eder?.Bu,denize düşen adama yüzme simidini atman gerektiği halde, bekle demeye benzer.
Bu din kul ile Allah arasında aracıyı kaldırmak için geldi. Müşrikler de "Allah'ın bir olduğunu biliyoruz,bunları aracı yapıyoruz" diyorlardı. Hıristiyan, Yahudi ve benzerleri araya papaz, haham, rahip gibilerini koymasalar ve Allah'ın birliğine hakikaten inansalardı bu din gelmezdi. Şimdi siz onlarda ne varsa İslamiyet’e doldurup,sonra da aynen onlar gibi davranmayı kulluk sayıyorsunuz. Bizim de camimiz,imamımız, olsun demek nerden çıkıyor.Siz hakikaten Allah'tan korkuyor musunuz yoksa.....???
Bak bakalım kimsenin parmak izi birbirini tutuyor mu? İkizleri bile göz ayıramıyor, ama parmak izi, göz retinası, ses telleri, vücut ısısı ve daha bilmediğimiz bir sürü şifre DNA v.s., birbirine ne kadar benziyor? Herkes, her insan kendi kimliğini taşıyor. O halde insan başlı başına bir değer,ve her kişi ayrı değer.Vücut ısısını barkotlayıp üç yüz ki¬lometre yukardan uzaydan kişinin kimliğini, bu gün tespit eden bunu bulan insan. Yaradan nasıl tespit etmiş, herkese ayrı şifre vermiş de ,biz ancak bugün bazılarının farkına varıyoruz. Yunus Emre onun için "severiz yaratılanı Yaradan'dan ötürü" demiyor mu? Sen insana değer verirsen,insanı ,Yaradan'ı saymış olursun.Sen insanı seversen Yaradan ‘ı sevmiş olursun.
Nice "cennetlik " gibi görünenler kaybeder, nice "cehennemlik" gibi görünenler kurtulur. Hüküm ancak Allah"ındır( (12/67) "inil hükmü illa lillah.” 0 zaman kendini,nefsini temize çıkarıp da millete takva dersi verenlere de dikkat et. Kendin bir değersin ve kendi kıymetini oluşturacaksın. Elbette çalışarak, okuyarak, öğrenerek, ders alarak. En büyük muallimin Yaradan olduğunu da unutmayarak. Elbette insana da insan olduğu için Allah yarattığı için değer vererek. Halk ozanlarına "Hak aşığı" da denir. Sözlerine kulak ver,belki de onları ders verenlerin en büyüğü,Yaradan söyletiyor.

İslamiyet’te cami yok. Nereden çıktı bu ? Mescid var. Kur’an’da (3/9) “inneke camiünnasi" (sizi mutlaka toplayacağız) anlamındaki ayette cami sözü geçer. İbadet yerleri için sadece "mescid" geçer. Ama ne hikmetse mescid sözü sanki kaldırılmış….gundeme cami oturtulmus….. Cahillik değilse kasıt var ki Allah korusun,hesabını vermek zor. Önüne gelen vahiy almış gibi aklına gelen bir yeri çevirip, bir de dernek kurup cami yapmaya kalkıyor sonra da burası Allah'ın kutsal evi deyiveriyor. Utanmıyor,Allah'tan korkmuyor. Kork bunlardan.Yalan söylüyor. Yalancının yeri neresi farkında da değil. Allah korusun şerlerinden. İslamda mescid var. (l7/l) Mescidi haram, mescidi aksa.. .Mescidil takva (peygamber mescidi) Bunun dışında bütün dünya "müslim"in mescididir. Gayrısını arayan yanlıştadır. Tabii bir de mescid-i dırar var. (9/107) ayette geçen ve nifak için yapılan mescid ki orada durulmaması emredilir,alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize. .Otur da düşün bakalım....Bugün yapılan cami denilen, dört duvarla çevrili her tarafı özene bezene süslenmiş, veya dernek başkanı ya da cami görevlisi veya imamın da malı gibi benimsenmiş yerlere gir de; girdi¬ğine de gireceğine de pişman olmayacağın kaç yer gösterebilirsin?
Halı,süs, tespih dükkanı,saatçi ,ve ne kadar temiz? Kilise ,havra karşılığı cami ?.., papaz haham karşılığı imam,,..Para almazsa cami dediği yere gelmez .Ölülere, mevlit, Kur-an okumayı adet etmiş ve parasız kılını kıpırdatmayan" din görevlileri. Din görevlisi tabiri de ayrıca yanlış.
Zorda kalınca bu takım "din Allah'la kul arasındadır, kimse bu konudaki düşüncesini açıklamaya zorlanamaz" derler. Camiye gitmeyeni hemen tekfir ederler Camiye gitmeye zorlamak "Allah'la kul arası¬na girmek" olmuyor mu? Namaz kıldırma memuru ölü yıkama memuru, ölüye okuma memuru nasıl oluyor bu (5/51) "ve men yetevellehüm minküm feinnehu minhüm" (kim onlara benzerse onlardandır) Allah korusun...
Kitabı oku ve kendine bir yol tut. Allah ecrini zayi etmez. Her ifadeyi de akıl mihengine vur. Akıl ve kalp birleşirse yol şaşmaz. Kalpler ancak Allah’ı anarak-zikrederek-tatmin olur (13/28) "elleziyne amenu ve tatmeinnu kulubihim bi zikrillah,ela bizikrillahi tatmeinnulkulub"
(11/49)". .innel akibetelilmüttekin" (hayırlı sonuç-akibet-inananlarındır
(39/53) "..la taknetu min rahmetillah, innallahe yağfiruzzunube cemi’a)(Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin, O bütün günah¬ları da bağışlar)
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi inananların üzerine vesselam..
..


Devam edecek….

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa