11 Kasım 2007

DOSTLARA MEKTUPLAR-7-CENNETTE OLMAYAN NEDİR?

CENNETTE OLMAYAN NEDİR
“KİN” ve “ÖLÜM”

K İ N


TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM DİYANET MEALİ
7 - A'RÂF SÛRESİ
42.İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
43.Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. “Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler” derler. Onlara, “İşte yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!”
TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM E.HAMDİ YAZIR
7 - Araf
42.İman edip iyi işler yapan kimseler ise, -Biz kişiye gücünün üstünde birşey yüklemeyiz.- cennetin sakinleridirler ve orada sonsuza dek kalacaklardır.
43.Onların içlerinde kin namına ne varsa hepsini söküp atmışızdır, altlarından ırmaklar akar. Onlar: "Hamdolsun bizi buna eriştiren Allah'a. O, bize doğru yolu göstermeseydi, bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamız mümkün değildi. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirdiler!" demektedirler. Onlara: "İşte bu gördüğünüz, yaptığınız iyi işler karşılığında mirasçısı olduğunuz cennettir." diye seslenilmektedir.
Araf SURESİ
Süleyman Ateş Meali
42.İnanıp iyi işler yapanlar, -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemeyiz- İşte onlar cennet halkıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır
43. Göğüslerinden kinden (tasadan) ne varsa hepsini çıkarıp atmışızdır. Altlarından ırmaklar akmaktadır. "lutfedip bizi buraya getiren Allah'a hamdolsun, Allah bizi getirmeseydi, biz bunu bulamazdık! Rabbimizin elçileri, gerçeği getirmişler (söyledikleri doğruymuş)." dediler. Onlara: "İşte size cennet; yaptıklarınıza karşılık o size miras verildi" diye seslenildi
Araf SURESİ
Yaşar Nuri Öztürk Meali
42 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar -ki biz, her benliğe ancak yaratılış kapasitesi ölçüsünde görev yükleriz- ise cennetin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada.
43 Göğüslerinde düşmanlıktan ne varsa söküp atmışızdır. Irmaklar akar altlarından. Şöyle derler: "Hamt olsun bizi buraya ulaştıran Allah'a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz buraya ulaşamazdık. Yemin olsun ki, Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler." Şöyle seslenilir: "İşte size, yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet!"
TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM DİYANET MEALİ
15 - HİCR SÛRESİ
45.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
46.Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir.
47.Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.
48.Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
TÜRKÇE KUR'AN-I KERİM E.HAMDİ YAZIR
15 - Hicr
45.Ebette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.
46.Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!"
47.Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.
48.Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.
Hicr SURESİ
Süleyman Ateş Meali
45.(Şeytana uymaktan, küfür ve isyandan) korunanlar ise cennetlerde, pınar başlarındadırlar.
46.(Onlara): "Oraya esenlikle, güven içinde girin!" (denilir). *
47.Onların göğüslerindeki kini çıkarıp atmışızdır; (hepsi) kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturur (sohbet eder)ler.
Hicr SURESİ
Yaşar Nuri Öztürk Meali
45 Sakınılması gereken şeylerden sakınanlar ise cennetlerde pınarlar içindedir.
46 "Güvene kavuşmuş olarak selamla girin oraya."
47 Göğüslerindeki düşmanlığı çekip almışızdır. Köşkler/divanlar üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olmuşlardır

Ö L Ü M
Saffat SURESİ
Diyanet Vakfı Meali
58.Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek miyiz?
59.Yalnız ilk ölümümüz, başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız ha?!"
60. Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur.
Saffat SURESİ
Diyanet İşleri Meali
58."Birinci ölümden sonra bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Azap da görmeyeceğiz ha?"
59."Birinci ölümden sonra bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Azap da görmeyeceğiz ha?"
60.İşte büyük kurtuluş şüphesiz budur
Saffat SURESİ
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
58.(O cennetteki zât diyecektir ki) «Değil mi biz (artık) ölüler olmayacağız?»
59.«İlk ölümümüz müstesna ve biz azap görücüler de olmayacağız değil mi?»
60.Şüphe yok ki, bu, elbette en büyük bir kurtuluştur.
Saffat SURESİ
Süleyman Ateş Meali
58.Biz bir daha ölmeyecek miyiz der.
59.Yalnız ilk ölümümüz, başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız ha?!
60. Gerçekten büyük başarı ve mutluluk budur!
Saffat SURESİ
Muhammed Esed Meali
58.Ama sonra, [ey cennetteki arkadaşlarım,] biz gerçekten [bir daha] ölmeyeceğiz
59.önceki ölümümüz dışında ve [bir daha] azaba uğratılmayacağız, değil mi?
60.İşte bu; bu, gerçekten müthiş bir mazhariyettir!”
Saffat SURESİ
Yaşar Nuri Öztürk Meali
58 "Peki, biz artık ölmeyecek miyiz?"
59 "Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?"
60 Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir.
CENNETTE ÖLÜMDEN SONRA ÖLÜM YOK,BU ANLAŞILDI.
YERYÜZÜNDE ÖLÜMÜ KALDIRMAK MÜMKÜN MÜ?
B A K A L I M ;

Aranan Kelime : zaikatül mevtAranan Meal : LATIN ALPHABET QURAN Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 2
ALİ İMRAN(185)
Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur
ENBİYA(35)
Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun
Al-i İmran SURESİ


Diyanet Vakfı Meali
Al-i İmran 185 Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir.
Enbiya 35-Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda Bize dönersiniz.


Al-i İmran SURESİ
Yaşar Nuri Öztürk Meali
185 Her benlik ölümü tadacaktır. Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır. İğreti-sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir.
Enbiya 35 Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz
Al-i İmran SURESİ
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
185-Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka birşey değildir.
Enbiya 35 Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.
LATIN ALPHABET QURAN
55 - RAHMAN
26. Kullu men 'aleyha famin
27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami
Aranan Kelime : kullu menAranan Meal : LATIN ALPHABET QURAN Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 1
RAHMAN kullu men 'aleyha famin
(26)
Aranan Kelime : ve yebkaAranan Meal : LATIN ALPHABET QURAN Arama Sonucu Bulunan Ayet Sayısı : 1
RAHMAN(27)
ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikram
Rahman SURESİ
Diyanet İşleri Meali
Rahman 26 Yeryüzünde bulunan her şey fanidir.
Rahman 27 Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir
Rahman SURESİ
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Rahman 26 Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
Rahman 27 Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır

Rahman SURESİ
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Rahman 26 Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
Rahman 27 Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır


ANLAŞILDI Kİ YERYÜZÜNDEN ÖLÜMÜ KALDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL.
BUNUN AKSİNİ İSPAT ETMEK İÇİN İNSANOĞLU ARAŞTIRMALARINA HIZLA
DEVAM ETMEYE ÇALIŞIYOR.ANCAK, AB-I HAYAT SUYUNU ARAMAK
OLARAK DA BİLİNEN –ÖLÜMSÜZLÜĞÜ BULMAK- YUKARDAKİ AYETLER
İNCELENDİĞİNDE MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR.
İ N S A N
Ö L Ü M Ü
Y E R Y Ü Z Ü N D E N
K A L D I R A M A Z .
A N C A K
K İ N İ
K A L D I R A B İ L İ R
Y A D A
A Z A L T A B İ L İ R .
CENNETTEKİLERİN KALPLERİNDE BULUNMAYAN
K İ N İ
NEDEN
VAKİT GEÇMEDEN
Y E R Y Ü Z Ü N D E N
KALDIRMAYA
ÇALIŞMIYORUZ ?

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa